Iskolaszövetkezet tagjaként végzett munka

0

Most, hogy véget ért a tanév, egyre több diák gondolja úgy, hogy nyári munkával egészíti ki a zsebpénzét. Nem mellékes, hogy a cégek számára is nagy segítséget jelent a diákmunka, mellyel enyhíteni tudják a hatalmas munkaerő hiányt. Egyes cégek csupán nyáron, mások az év többi részében is szívesen várják a diákokat, mivel ez a foglalkoztatási forma kényelmes és költséghatékony létszámtervezést tesz lehetővé a cégek számára.

Ennél a foglalkoztatási formánál is fő szabály szerint munkavállalóként az létesíthet munkaviszonyt, aki a 16. életévét betöltötte. Az Mt. azonban – az iskolai szünet időtartama alatt – annak a 15. életévét betöltött tanulónak is engedélyezi a foglalkoztatását, aki nappali rendszerű képzés keretében (általános iskolában, szakiskolában, középiskolában) folytatja tanulmányait. Amennyiben a tanuló 18. év alatti, akkor csak törvényes képviselője hozzájárulásával létesíthet munkaviszonyt. A gyámhatóság engedélye alapján a jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevékenység keretében a 16. életévét be nem töltött személy is foglalkoztatható.

Munka iskolaszövetkezeten keresztül

A tanulók, hallgatók legnagyobb része iskolaszövetkezeten keresztül vállal munkát. Ebben az esetben a diák a Tbj. szabályai szerint nem minősül biztosítottnak – 25. életévének betöltéséig a tanulói, hallgatói jogviszonya szünetelésének (halasztás) időtartama alatt sem –, ezért az iskolaszövetkezet tagjaként végzett munkájával összefüggésben járulékfizetési kötelezettsége sem keletkezik. A tanulmányok szünetelésének időtartama alatt azt az időtartamot kell érteni, amíg a tanulói, hallgatói jogviszony szünetel, valamint a szünetelést közvetlenül követő 3 hónapot.

Ugyanakkor az iskolaszövetkezet tagja részére kifizetett összeg nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül, amely után a tanulónak a 15 százalék személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége fennáll, melyet az iskolaszövetkezet köteles levonni, bevallani, és megfizetni az állami adó- és vámhatóság felé.

A diáknak pedig az így megszerzett jövedelmét fel kell tüntetnie az adóhatóság közreműködése nélkül elkészített személyi jövedelemadó bevallásában, vagy az állami adóhatóság által összeállított adóbevallási tervezet felhasználásával elkészített személyi jövedelemadó bevallásában, melyet a következő év május 20. napjáig kell benyújtania szintén az állami adó- és vámhatósághoz.

Kedvező szabályok

Amennyiben az iskolaszövetkezet olyan diákkal létesít jogviszonyt a nyári szünetben, aki már befejezte az általános iskolai tanulmányait, vagy érettségi vizsgát tett, illetve a felsőfokú tanulmányai lezárásaként oklevelet szerzett, akkor ezekben az esetekben is a fent ismertetett, kedvezőbb szabályok alkalmazhatóak, hiszen a tanuló, hallgató diákigazolványra való jogosultsága a tanév lejártát követő október 31. napjáig még fennáll.

Számos pozitív haszna van a diákok foglalkoztatásának mind a diák, mind a munkáltató szemszögéből. Az, hogy a diákok már ilyen korán megtapasztalják a munka világát ahol sokfajta emberrel kell együtt dolgoznia, megtanítja őket alkalmazkodni és egyedül megoldani az adott helyzetet. A cégeknek pedig gyors és rugalmas megoldást kínál a munkaerő hiány enyhítésére és még a munkaerő gazdálkodás költségeit is tudja csökkenteni.

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Ügyvitelport- Professzionális bérszámfejtés, outsourcing
Ügyvitelport- Professzionális bérszámfejtés, outsourcing
Megosztás

About Author

Comments are closed.