Baleseti táppénz

0

Ha valaki sérülést szenved el, az sokszor a sérültön túl, egész családjára is kihat. A szükséges kezeléssel és az orvosságok beszerzésével járó költségeket bizony gyakorta nehéz fedezni, pláne akkor, ha valamelyik családtagunk keresőképtelenné válik. Ilyen esetben az egészségbiztosítás, bizonyos feltételeknek való megfelelés esetén pótolja a kieső jövedelem egy részét pénzellátással vagy táppénzzel.

Baleseti táppénz

De nézzük is meg rögtön az elején, hogy mi is az a baleseti táppénz. A baleseti táppénz egy pénzbeli ellátás, mely az üzemi balesetként elismert balesettel, foglalkozási megbetegedéssel összefüggő keresőképtelenség idejére jár, mely az egészségbiztosítás keretében vehető igénybe.

Baleseti táppénzre jogosult

Baleseti táppénzre az jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt vagy a biztosítás megszűnését követő legkésőbb harmadik napon üzemi baleset következtében keresőképtelenné válik.

Fontos, hogy az üzemi baleset bekövetkeztekor egyidejűleg fennálló biztosítási jogviszonyok esetén a biztosított baleseti táppénzre csakis abban a jogviszonyában jogosult, amelyben az üzemi baleset éri. Érdemes figyelnünk arra, hogy a biztosított baleseti táppénzre jogosult akkor is, ha ugyanabból a balesetből eredően ismételten keresőképtelenné válik.

Jó ha tudjuk, hogy keresőképtelennek minősül az, aki az üzemi balesettel összefüggő és gyógykezelést igénylő egészségi állapota miatt vagy gyógyászati segédeszköz hiányában munkát végezni nem tud. A baleseti táppénz egy éven keresztül jár, ami legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. Figyeljünk rá, hogy nem jogosult baleseti táppénzre az, aki ugyanazon üzemi balesetből eredően baleseti járadékban részesül.

Munkaidő-Nyilvántartás könnyedén!
Stabil, gyors, rugalmas, felhasználóbarát!

Érdemes tudnunk, hogy a baleseti táppénzre való jogosultság megállapításánál a betegszabadságra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni. A baleseti táppénz alapját a baleseti táppénzre jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjától visszafelé számított 180 naptári napi jövedelem alapján kell megállapítani azzal, hogy a jövedelmet legfeljebb a baleseti táppénzre való jogosultság kezdő napját megelőző naptári év első napjáig lehet figyelembe venni, ha a biztosítási idő folyamatos. Nagyon fontos figyelembe vennünk, hogy a folyamatos biztosítási idő megszakítása esetén a baleseti táppénz alapjaként a megszakítást megelőző jövedelmet nem lehet figyelembe venni.

Pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére nem kötelezett biztosított, illetve baleseti ellátásra jogosult baleseti táppénze

  • az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege százötven százalékának naptári napi összegével azonos,
  • úti üzemi baleset esetén annak kilencven százalékával egyezik meg.

Ha a sérült az első ízbeni baleseti táppénzre való jogosultság megszűnését követő 180 napon belül ugyanazon üzemi baleset következtében, abban a jogviszonyában, amelyben a baleset érte újból keresőképtelenné válik, a baleseti táppénz összege nem lehet kevesebb a korábbinál.

Fontos tudnunk, hogy a baleseti táppénz összegére vonatkozó kedvezmény, amely szerint a korábbi összegnél az újból megállapítandó baleseti táppénz összege kevesebb nem lehet, kizárólag akkor illeti meg a biztosítottat, ha ugyanazon üzemi balesetből eredően abban a jogviszonyában válik újból keresőképtelenné, ahol a baleset érte.

Amennyiben a biztosított foglalkozási betegség alapján jogosult baleseti táppénzre, az üzemi baleset napjának a foglalkozási betegség orvosilag megállapított napját kell tekinteni.

[1997. évi LXXXIII. törvény VHR a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól]
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.