A munkakör megosztása

0

A munkakör megosztása alapján történő munkavégzés a részmunkaidős foglalkoztatás egyik sajátos formája. Lényege, hogy egy munkáltató több munkavállalóval köt egy munkaszerződést, melyben megállapodnak, hogy a munkaszerződés szerinti egy munkakörbe tartozó feladatokat a munkavállalók közösen látják el. Tehát gyakorlatilag egy munkakört, két vagy több munkavállaló együtt tölt be. Cikkünkben a munkakör megosztásához kapcsolódó legfontosabb tudnivalókat foglaljuk össze.

A munkakör megosztása alapján történő munkavégzés

A munkakör megosztása alapján történő munkavégzést azért tekinthetjük a részmunkaidős foglalkoztatás egyik speciális változatának, mert a szerződő munkavállalók a napi teljes munkaidőnek általában csak egy részében, egymást követően végeznek munkát.

Munkaszerződés munkakör megosztása esetén

Lényeges, hogy nem több munkaszerződés kötéséről van szó ebben az esetben, melyet a munkavállalók mindegyikével megkötnek, hanem csupán egy munkaszerződés megkötésére kerül csak sor. Ebben az esetben az érintett munkavállalók vállalják, hogy közülük valamely munkavállaló teljesít az adott feladatot. Továbbá valamely munkavállaló akadályoztatása esetén a szerződést kötő más munkavállaló köteles a munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítésére.

Munkaidő-Nyilvántartás könnyedén!
Stabil, gyors, rugalmas, felhasználóbarát!

Munkaidő beosztás munkakör megosztása esetén

A munkakör megosztása esetén a munkaidő beosztására a kötetlen munkarendre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmaznunk és a munkabér a munkavállalókat, eltérő megállapodás hiányában, egyenlő arányban illeti meg.

Azonban, a felek megegyezhetnek például úgy is, hogy mindenki a ledolgozott munkaórái arányában kapja meg a munkabért. Valamely munkavállalónak tehát mindig rendelkezésre kell állnia a munkaidőben, a munkavállalók kötelesek egymást helyettesíteni.

A munkaviszony megszűnik, ha

Jó ha tudjuk, hogy a munkaviszony megszűnik, ha a munkavállalók száma egy főre csökken. Ennek az az oka, hogy a munkakör megosztása egy munkavállaló tekintetében gyakorlatilag lehetetlen, illetve az így kötött munkaszerződés rendeltetését veszti. A törvény ilyen esetben védi a munkavállaló érdekeit, hiszen jogviszonya egy rajta kívül álló ok miatt szűnt meg. Ebben az esetben a munkáltató köteles annyi időre járó távolléti díjat a munkavállalónak megfizetni, amennyi a munkáltató felmondása esetén járna, továbbá megfelelően alkalmazni kell a végkielégítés szabályait is.

Természetesen annak semmi akadálya nincs, ha a munkáltató szeretné tovább foglalkoztatni a munkaviszonyban egyedüliként maradó munkavállalót. Erre egy más típusú munkaviszonyban, új munkaszerződés alapján van lehetősége.

A feleknek érdemes a munkakör megosztás szabályait tovább részletezni a megállapodásukban.

Tartsuk szem előtt a munkakör megosztásához kapcsolódó törvényi előírásokat, valamint a szükséges adminisztrációt se feledjük!

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.