Munkáltatói felmondás indoklása: Mikor jogszerű?

0

A munkáltatói felmondás indoklásának meghatározott törvényi feltételei vannak. Milyen lehet a munkáltatói felmondás indoklása?

A munkaviszony munkáltató általi felmondására sok szabály vonatkozik. Az egyik ezek közül az indoklási kötelezettség. A munkáltatói felmondás indoklásának meghatározott törvényi feltételei vannak. Milyen lehet a munkáltatói felmondás indoklása?

A munkáltatói felmondás indoklása

A munkáltatói felmondás egyik legfontosabb követelménye, hogy azt megfelelően meg kell indokolni. A megfelelő indoklás hiányában jogszerű felmondásról nem beszélhetünk.

A Munka Törvénykönyve szerint a felmondás jogszerű indoka lehet:

• A munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatosan tanúsított magatartása. A munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása lehet például kötelezettség megszegése, munkavégzéstől való távolmaradás.
• A munkavállaló képessége. Ez leggyakrabban az alkalmatlanság formájában jelenik meg. A munkaköri feladatokra való alkalmatlanság azt jelenti, hogy a munkavállaló a számára kijelölt munkafeladatokat valamely személyében rejlő ok (képesség, adottság, készség) hiánya miatt nem tudja ellátni.
• A munkáltató működésével összefüggő ok. Ilyen tipikusan az átszervezés vagy a munkakör megszüntetése. Ilyen esetben nem az a lényeges, hogy az átszervezés célszerű vagy gazdaságos volt-e a munkáltató részéről. A bíróság az átszervezés célszerűségét ugyan nem vizsgálja, de annak valóságát, tényleges megtörténtét igen.

Fontos, hogy a felmondás indokának a felmondás szövegéből világosan, egyértelműen ki kell tűnnie. Ez nem azt jelenti, hogy minden apró részletet le kell írni a felmondásban, de a felmondásnak tartalmaznia kell azokat a tényeket, illetve körülményeket, amelyekre a munkáltató a felmondást alapította. Ezek összefoglalva is szerepelhetnek a felmondásban. Nem az lesz a döntő, hogy a munkáltatói felmondás részletező vagy összefoglaló indoklást tartalmaz-e. Az a fontos, hogy a felmondás okaiból megállapítható legyen, hogy miért nincs szükség a munkavállaló munkájára.

Mikor jogszerű a munkáltatói felmondás indoklása?

A munkáltató felmondása esetén a felmondási indoknak valósnak és okszerűnek kell lennie.

Az indok akkor tekinthető valósnak, ha az megfelel a tényeknek. Ez azonban önmagában még nem elegendő.

Az indoklásnak okszerűnek is kell lennie. Az okszerűség azt jelenti, hogy a valós oknak okozati összefüggésben kell állnia a munkaviszony rendeltetésének elvesztésével. Például lehet valós ok, hogy a munkáltatónál átszervezés történt, de ha ez nem áll okozati összefüggésben a felmondással érintett munkavállaló munkakörével, mert az továbbra is megmaradt a munkáltatónál, akkor az átszervezésre történő hivatkozás nem okszerű indok.

A felmondás valós és okszerű indokának a felmondás közlésekor kell fennállnia.

Arányosság a munkáltatói felmondás esetén

A felmondás jogellenességének vizsgálatakor figyelemmel kell lenni az arányosságra is. Például a munkavállaló egyszeri pár perces késése nem adhat alapot a felmondásra. A kevésbé súlyos munkavállalói magatartások szankcionálására több enyhébb eszköz is a munkáltató rendelkezésére áll.

A kisebb, bár rendszeresen előforduló hibák, a mindennapos késés, vagy például a munkavégzés során fennálló többszöri ittas állapot már megalapozhatja a munkáltató felmondását.

A munkáltatói felmondás indoklásának bizonyítása

Vita esetén a munkáltatót terheli annak bizonyítása, hogy az írásban közölt felmondási ok helytálló.

Fontos, hogy a felmondással kapcsolatos munkajogi perben már csak olyan okra lehet hivatkozni, amit a felmondás is tartalmazott. Ezért is lényeges, hogy a munkáltató felmondása esetén a felmondás indoklása megfelelő legyen.

Több felmondási indok esetén már egy indok is megalapozhatja a felmondás jogszerűségét, ha azt sikeresen bizonyítja a munkáltató.

Dr. Kocsis Ildikó ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.

A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
(1) 266-6621
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

XL IDŐ online munkaidő nyilvántartó rendszer
XL IDŐ online munkaidő nyilvántartó rendszer
Megosztás

About Author

Comments are closed.