A kisadózó vállalkozások tételes adója és a 40 százalékos mértékű adó változása 2017-től

0

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) tekintetében a legnagyobb jelentőségű változást az jelenti, hogy – az eddigi évi 6 millió forintról – jelentősen megemelkedik az a bevételi összeghatár, melynek túllépése esetén a kisadózó vállalkozásnak 40 százalékos mértékű adót kell fizetnie.

2017. január 1-jétől a 40 százalékos mértékű adófizetési kötelezettség abban az esetben fogja terhelni a kisadózó vállalkozást, ha a naptári évben megszerzett bevétele meghaladja a 12 millió forintot.

Ha a kisadózó vállalkozásnak nem kell a naptári év minden hónapjában megfizetnie a tételes adót – például azért, mert év közben választotta a Katv. szerinti adózást vagy valamely hónapban bejelentette, hogy mentesül a tételes adó alól –, akkor a tételes adófizetéssel érintett hónapok számának és 1 millió forint szorzatának összegét meghaladó bevétele után kell megfizetnie a 40 százalékos mértékű adót.

A Katv. tételesen felsorolja azokat a körülményeket, amelyek fennállása esetében a kisadózó nem tekinthető főállású kisadózónak.

2017. január 1-jétől új elemmel bővül ezen körülmények köre, így nem számít főállású kisadózónak a kisadózó, ha az adott hónap egészébena gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban áll. Ez azt is jelenti, hogy ilyen esetben a kisadózó után havonta 25 ezer forint tételes adót kell fizetnie a kisadózó vállalkozásnak.

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) a jogalkalmazás megkönnyítése érdekében módosítja a havi 75 ezer forint összegű tételes adó választására vonatkozó szabályt is. A megváltozott rendelkezés szerint a magasabb összegű tételes adófizetési kötelezettséget a választás bejelentését követő hónaptól kell teljesítenie a kisadózó vállalkozásnak.

Így például, ha egy kisadózó egyéni vállalkozó 2017. január 10-én bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz, hogy magasabb összegű tételes adót kíván fizetni, akkor az adóhatóság 2017. február 1-jei kezdettel írja elő az adószámláján a havi 75 ezer forint összegű tételes adót, vagyis első alkalommal 2017. március 12-én kell magasabb összegű tételes adót fizetnie.

2017. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó és a 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás mértéke 22 százalékra csökken.

A kisadózó vállalkozások a tételes adó megfizetésével teljesítik a szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulás megfizetését is, mely kötelezettségek mértékének csökkenése révén növekszik a tételes adó tartalmában az ellátásra jogosító közterhek aránya, ezért megemelkedik a főállású kisadózót megillető társadalombiztosítási és álláskeresési ellátások számításának alapja.

2017. január 1-jétől az ellátások számításának alapja havi 90 000 forintra növekszik, azoknál a főállású kisadózóknál pedig, akik havi 75 000 forint összegű tételes adót fizetnek, az ellátási alap havi 150 000 forintra emelkedik.

Bővül azon okok köre is, melyek fennállása esetén a kisadózó vállalkozás mentesül a tételes adó megfizetése alól. Nem kell megfizetni a kisadózó után a 25 ezer forint tételes adótazon hónapokra vonatkozóan sem, amelyek egészében a kisadózó a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény szerinti kiegészítő tevékenységet folytatóként – saját jogú öregségi nyugdíjasként, illetőleg özvegyi nyugdíjasként (utóbbi esetben, ha a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte) – keresőképtelen.

A kisadózó vállalkozás kérelmére kiállított jövedelemigazolásra vonatkozó szabályok is pontosításra kerülnek. Ennek következtében a kisadózó jövedelmének a kisadózó vállalkozás utolsó, a megszerzett bevételről tett nyilatkozatában feltüntetett bevételének 60 százaléka, több tag esetén annak fejenként egyenlő része, de legalább a tételes adófizetési kötelezettséggel érintett hónapok és a havi minimálbér szorzata minősül.

Az állami adó- és vámhatóság tehát nem számol jövedelmet a kisadózó magánszemély részére azokra a hónapokra, amelyekben a kisadózó vállalkozás mentesült a tételes adó megfizetése alól. Így például, ha egy kisadózó egyéni vállalkozó az év öt hónapjában szüneteltette a tevékenységét és ezen időszakban nem kellett megfizetnie a tételes adót, akkor az adóhatóság a ’KATA nyilatkozatban szereplő bevételének 60 százalékáról, de legalább a tételes adófizetéssel érintett hét hónap és a havi minimálbér (2017. évben 7 x 127 500 forintról) állítja ki a jövedelemigazolást.

Csökken azon adókötelezettség mértéke is, amelyet annak a közkereseti társaságnak, betéti társaságnak vagy egyéni cégnek kell megfizetnie, amely 2017-ben úgy dönt, hogy áttér a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózásra. A vállalkozás által ilyen esetben fizetendő osztalék utáni adót kiváltó adó mértéke 15 százalékra mérséklődik.

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu  – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Armada- Barátságos ügyviteli szoftverek szakértő ügyfélszolgálattal!
Megosztás

About Author

Comments are closed.