A cégautóadó 2017-es adóévre vonatkozó változásai

0

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) cégautóadóról szóló rendelkezései számos ponton módosultak 2017. január 1-jei hatállyal.

Az egyik legfontosabb változás, hogy 2017. január 1-jétől nem alanya a cégautóadónak a személygépkocsit tartósan bérbe vevő. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hatálybalépést követően a tartós bérletbe adott személygépkocsi esetén – amennyiben az az adó tárgyát képezi – a tulajdonos az adó alanya.

A szabály nem csak a jövőben megkötendő, hanem a már megkötött tartós bérleti szerződésekre is vonatkozik.

Például, ha egy társas vállalkozás 2015-ben tartós bérletbe adta a személygépkocsiját egy magánszemélynek – aki a jármű után költséget nem számolt el – akkor a személygépkocsi után 2016-ban nem kellett cégautóadót fizetni. Azonban 2017-ben – függetlenül attól, hogy a tartós bérlet a továbbiakban is fennáll, vagy sem – a személygépkocsi után a vállalkozásnak meg kell fizetnie a cégautóadót.

2017. január 1-jétől a Gjt. 17/D. § e) pontja értelmében mentes az adó alól az a személygépkocsi, amelyet a betegségmegelőző vagy gyógyító céllal, szociális céllal, az egészségkárosodott, hátrányos helyzetűek segítésére létrehozott alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület, nonprofit gazdasági társaság kizárólag, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló szóló 1998. évi XXVI. törvény szerinti súlyosan fogyatékos magánszemély(ek), vagy a magasabb összegű családi pótlékra jogosító látási, hallási, értelmi, mozgásszervi fogyatékos vagy autista magánszemély(ek) rendszeres szállítására üzemeltet.

A Gjt. 2016-ban hatályos 17/D. § f) pontja értelmében kizárólag az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott háziorvosi, házi gyermekorvosi tevékenység ellátása érdekében üzemeltetett személygépkocsi mentes a cégautóadó alól.

2017-től egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése vagy 16. §-a szerinti tevékenységek végzéséhez használt személygépkocsik mentesülhetnek a cégautóadó alól. Tekintettel arra, hogy az egészségügyi alapellátásról szóló törvény szerint a területi ellátási kötelezettség körében a háziorvossal egy tekintet alá esik a fogorvosi, védőnői és iskola-egészségügyi alapellátás, így az említett tevékenységek végzéséhez használt személygépkocsik is mentesülnek az adó alól.

2017. január 1-jétől a környezetkímélő gépkocsi „adó alól mentességére” tekintettel nem keletkezik csekély összegű (de minimis) támogatás.

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Megosztás

About Author

Comments are closed.