Kiegészítés a gazdasági és magáncélra egyaránt használt személygépkocsi bérbevételt terhelő előzetesen felszámított áfa kezelésére vonatkozó tájékoztatóhoz

0

Az általános forgalmi adóról szóló törvény 2019. január 1. napjától hatályos 124. § (4) bekezdés b) pontja értelmében nem vonható le a személygépkocsi bérbevételét terhelő előzetesen felszámított adó összegének 50 százaléka.

E rendelkezéssel az Áfa tv. – az adminisztratív terhek csökkentése érdekében – a bérbe vett személygépkocsik vonatkozásában 50 százalékos mértékű magánhasználatot vélelmez, ezáltal – függetlenül attól, hogy a bérbe vett személygépkocsi ténylegesen milyen mértékben szolgálja az adóalany adóköteles gazdasági tevékenységét – a bérbevételt terhelő általános forgalmi adó fele nem helyezhető levonásba. A bérleti díj adótartalmának fennmaradó 50 százaléka tételes nyilvántartás nélkül is levonható, feltéve, hogy az adóalany a személygépkocsit legalább részben adóköteles gazdasági tevékenységéhez használja, és a személygépkocsi tekintetében nem merül fel olyan, adólevonásra nem jogosító gazdasági tevékenységhez történő felhasználás, amelynek okán a bérbevevő adóalany az előzetesen felszámított adó megosztására lenne kötelezett.

Azon feltételnek, hogy a bérbe vett személygépkocsinak részben adóköteles tevékenységet kell szolgálnia, ügyletenként, vagyis minden egyes külön teljesítés tekintetében teljesülnie kell. Az adóalanynak ugyanis valamennyi igénybe vett szolgáltatás vonatkozásában meg kell határoznia, hogy jogosult-e, illetve milyen mértékben jogosult az adó levonására. Az igénybe vett szolgáltatás pedig a teljesítésen keresztül ragadható meg, hiszen a teljesítéshez kapcsolódik az adófizetési kötelezettség, valamint az adó levonásának joga. Ebből adódóan azon körülményt, hogy az érintett személygépkocsi adóköteles tevékenységet szolgál-e, nem adómegállapítási időszakonként, hanem minden egyes teljesítés – jellemzően elszámolási időszak – kapcsán önállóan kell vizsgálni.

Minthogy az Áfa tv. 124. § (4) bekezdés b) pontja alapján, az előzetesen felszámított adó levonásának nem képezi feltételét az üzleti és a magáncélú használat egymáshoz viszonyított arányának tételes nyilvántartás figyelembe vételével történő meghatározása, az adó levonási tilalommal nem érintett részének (felének) levonására az adóalany abban az esetben is jogosult lehet, ha a személygépkocsit az adott teljesítési időszakban minimális mértékben használja adóköteles tevékenységéhez, és útnyilvántartást sem vezet.

Az üzleti célú használat alátámasztására alkalmas lehet bármely olyan irat, dokumentum, akár egy email is, amely a szokásos ügymenet során keletkezik, és a tartalma alapján az üzleti célú használatot, annak megtörténtét igazolja.

A kiegészített, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak az előzőekben kifejtettek figyelembe vételével változatlanul irányadók.

https://nav.gov.hu/nav/ado/afa/Tajekoztato_a_gazdasa20181228.html

[Pénzügyminisztérium Fogyasztási és Forgalmi Adók Főosztály PM/16473/2019, Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály ÜTF-2689/2019.]

Forrás:NAV

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu 

Megosztás

About Author

Comments are closed.