Kiegészítés a gazdasági és magáncélra egyaránt használt személygépkocsi bérbevételt terhelő előzetesen felszámított áfa kezelésére vonatkozó tájékoztatóhoz

0

Az általános forgalmi adóról szóló törvény 2019. január 1. napjától hatályos 124. § (4) bekezdés b) pontja értelmében nem vonható le a személygépkocsi bérbevételét terhelő előzetesen felszámított adó összegének 50 százaléka.

Személygépkocsi bérbevételt terhelő adó

E rendelkezéssel az Áfa tv. – az adminisztratív terhek csökkentése érdekében – a bérbe vett személygépkocsik vonatkozásában 50 százalékos mértékű magánhasználatot vélelmez, ezáltal – függetlenül attól, hogy a bérbe vett személygépkocsi ténylegesen milyen mértékben szolgálja az adóalany adóköteles gazdasági tevékenységét – a bérbevételt terhelő általános forgalmi adó fele nem helyezhető levonásba. A bérleti díj adótartalmának fennmaradó 50 százaléka tételes nyilvántartás nélkül is levonható, feltéve, hogy az adóalany a személygépkocsit legalább részben adóköteles gazdasági tevékenységéhez használja, és a személygépkocsi tekintetében nem merül fel olyan, adólevonásra nem jogosító gazdasági tevékenységhez történő felhasználás, amelynek okán a bérbevevő adóalany az előzetesen felszámított adó megosztására lenne kötelezett.

A teljesítésen múlik a dolog

Azon feltételnek, hogy a bérbe vett személygépkocsinak részben adóköteles tevékenységet kell szolgálnia, ügyletenként, vagyis minden egyes külön teljesítés tekintetében teljesülnie kell. Az adóalanynak ugyanis valamennyi igénybe vett szolgáltatás vonatkozásában meg kell határoznia, hogy jogosult-e, illetve milyen mértékben jogosult az adó levonására. Az igénybe vett szolgáltatás pedig a teljesítésen keresztül ragadható meg, hiszen a teljesítéshez kapcsolódik az adófizetési kötelezettség, valamint az adó levonásának joga. Ebből adódóan azon körülményt, hogy az érintett személygépkocsi adóköteles tevékenységet szolgál-e, nem adómegállapítási időszakonként, hanem minden egyes teljesítés – jellemzően elszámolási időszak – kapcsán önállóan kell vizsgálni.

Bérelt személygépkocsi üzleti és a magáncélú használat egymáshoz viszonyított aránya

Minthogy az Áfa tv. 124. § (4) bekezdés b) pontja alapján, az előzetesen felszámított adó levonásának nem képezi feltételét az üzleti és a magáncélú használat egymáshoz viszonyított arányának tételes nyilvántartás figyelembe vételével történő meghatározása, az adó levonási tilalommal nem érintett részének (felének) levonására az adóalany abban az esetben is jogosult lehet, ha a személygépkocsit az adott teljesítési időszakban minimális mértékben használja adóköteles tevékenységéhez, és útnyilvántartást sem vezet.

Így igazolhatod bérelt személygépkocsid üzleti célú felhasználását

Az üzleti célú használat alátámasztására alkalmas lehet bármely olyan irat, dokumentum, akár egy email is, amely a szokásos ügymenet során keletkezik, és a tartalma alapján az üzleti célú használatot, annak megtörténtét igazolja.

A kiegészített, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak az előzőekben kifejtettek figyelembe vételével változatlanul irányadók:
https://nav.gov.hu/nav/ado/afa/Tajekoztato_a_gazdasa20181228.html

[Pénzügyminisztérium Fogyasztási és Forgalmi Adók Főosztály PM/16473/2019, Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály ÜTF-2689/2019.]

Forrás:NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Megosztás

About Author

Comments are closed.