5 dolog, amit érdemes tudni a betéti társaságról

0

A betéti társaság továbbra is gazdasági társaságok egyik legnépszerűbb, gyakran alkalmazott formája. Az új Polgári Törvénykönyv sem hozott gyökeres változást a betéti társaságokra vonatkozó szabályokban, azonban érdemes végignézni néhány olyan sajátosságot, amelyet ennél a társasági formánál fontos ismerni. Mit is jelent a beltag felelőssége? Kiléphet-e bármelyik tag a társaságból? Lehet-e ügyvezető a kültag?

A beltag mögöttes felelőssége

Közismert a betéti társasággal kapcsolatban, hogy az alapításhoz legalább egy beltag és egy kültag szükséges. A köztudatban szintén benne van, hogy a beltag saját vagyonával is korlátlanul felel a társaság tartozásaiért. Ez igaz is, azonban fontos tudni, hogy a beltag e felelőssége mögöttes jellegű. A mögöttes felelősség azt jelenti, hogy a beltag akkor felelős korlátlanul a társaság tartozásáért, ha a társaság vagyona a tartozást nem fedezi. Tehát, ha a bt vagyona fedezi a tartozást, akkor a beltag magánvagyonával nem felel. Ez egyben azt is jelenti, hogy bár a beltagot a bt-vel egyidejűleg lehet perelni a tartozás miatt, de a beltaggal szemben végrehajtás csak akkor folytatható, ha a társasággal szembeni végrehajtás eredménytelen volt.

 

Felelősség volt beltag esetén

Fontos tudni, hogy a beltagi felelősség nem szűnik meg automatikusan és teljes mértékben a beltagi viszony megszűnésével. A tagságának megszűnése után a beltag 5 évig ugyanúgy korlátlanul felel a társaság olyan tartozásaiért, amelyek a tagságnak megszűnése előtt keletkeztek. Ugyanez a helyzet, ha a beltag időközben a társaság kültagjává vált. Természetesen a volt beltag felelőssége ezekben az eseteken is mögöttes jellegű.

 

Lehet-e a kültag ügyvezető?

A Polgári Törvénykönyv arról rendelkezik, hogy a kültag nem lehet a betéti társaság vezető tisztségviselője. Azonban a Polgári Törvénykönyv szabályaitól el lehet térni, amennyiben az eltérés kifejezetten nem tiltott. Ezért ha a bt. társasági szerződése így rendelkezik a kültag is lehet ügyvezető. Bár vannak ezzel ellentétes vélemények is, de a tapasztaltok szerint gyakorlatban a cégbíróságok többségében elfogadják a kültag ügyvezetői tisztségét.

 

A tagsági jogviszony felmondása

A korlátolt felelősségű társasággal szemben a betéti társaság esetén a tagnak van lehetősége arra, hogy a tagsági viszonyát írásbeli felmondással megszüntesse. A felmondási idő rendszerint 3 hónap. A tagságot azonnali hatállyal is fel lehet mondani, ha a társaság másik tagja a társasági szerződést súlyosan megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést vagy a társaság céljainak elérését nagymértékben veszélyezteti. Ez utóbbi esetekben a felmondást indokolni is kell.

A tagsági viszony megszűnése esetén a volt taggal el kell számolni, és a társaság vagyonából a vagyoni hozzájárulásával arányos részt készpénzben kell kifizetni a volt tagnak.

 

Mi történik, ha „elfogynak” a tagok?

A betéti társaság esetén a megszűnés sajátos esete, ha a cégnek nem maradt beltagja vagy kültagja. Ebben az esetben, ha valamennyi beltag vagy valamennyi kültag tagsági jogviszonya megszűnt, a cégnek 6 hónapja van arra, hogy megfelelő működést helyreállítsa, például tagok belépésével vagy közkereseti társasággá való átalakulással. Ha ez nem történik meg, akkor a betéti társaság megszűnik.

 

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

– – – – – – – –

A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.

A megbízható jogi képviselő

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

info@kocsis-iroda.hu

(1) 266-6621

www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu

 

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu-adosziget@adosziget.hu

Megosztás

About Author

Comments are closed.