A Polgári Törvénykönyv módosításáról

0

A 2017. júniusában beadott T/15987 számú törvényjavaslat az alábbiak szerint módosítaná a polgári törvénykönyvet.

Törvényjavaslat

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A pénztartozást a jogosult fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül kell teljesíteni. Ha a pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő hatóság, a szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén pénztartozását a jogosult fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvételét ől számított harminc napon belül köteles teljesíteni, ebben az esetben a számla kézhezvételének napja ne m képezheti a felek között érvényes megállapodás tárgyát.

Jelenlegi szabályozás

Ha a felek a szerződésben a pénztartozás teljesítésének idejét nem határozták meg, a pénztartozást a jogosult fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül kell teljesíteni. Ha a pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő hatóság, a szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén pénztartozását a jogosult fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles teljesíteni, ebben az esetben a számla kézhezvételének napja nem képezheti a felek között érvényes megállapodás tárgyát.

Törvényjavaslat

A Ptk. 6:130. §-ának (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Vállalkozások közötti szerződés esetén az e § rendelkezéseitől a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a jogosult hátrányár a eltérő szerződési feltételt – mint tisztességtelen kikötést – a jogosult megtámadhatja. Pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén a pénztartozás teljesítésére kikötött idő az (1)-(2) bekezdésben meghatározott határidőket csak akkor haladhatja meg, ha a szerződésben a felek a pénztartozás halasztott teljesítésében állapodtak meg, feltéve hogy a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt; a pénztartozás teljesítésére kikötött idő ebben az esetben sem haladhatja meg a harminc napot. Pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén a pénztartozás teljesítésére kikötött idő a harminc napot meghaladó részében semmis.

Vállalkozások közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig tisztességtelen kikötésnek kell tekinteni a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a jogosult hátrányára eltérő olyan szerződési feltételt, amely a pénztartozás teljesítésére az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltér ő, harminc napnál hosszabb határidőt határoz meg. Pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem, minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén a pénztartozás teljesítésére az (1)-(2) bekezdés rendelkezéseitől eltérően, a jóhiszeműség és tisztessé g követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a jogosult hátrányára kikötött olyan határidőt, amely a harminc napot nem haladja meg – mint tisztességtelen kikötést –, a jogosult megtámadhatja.

Servantes Könyvelőprogram

Jelenlegi szabályozás

Vállalkozások közötti szerződés esetén az e § rendelkezéseitől a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a jogosult hátrányára eltérő szerződési feltételt – mint tisztességtelen kikötést – a jogosult megtámadhatja. Pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén a pénztartozás teljesítésére kikötött idő az (1)-(2) bekezdésben meghatározott határidőket csak akkor haladhatja meg, ha a szerződésben a felek a pénztartozás halasztott teljesítésében állapodtak meg, feltéve hogy a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt; a pénztartozás teljesítésére kikötött idő ebben az esetben sem haladhatja meg a hatvan napot. Pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén a pénztartozás teljesítésére kikötött idő a hatvan napot meghaladó részében semmis.

Vállalkozások közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig tisztességtelen kikötésnek kell tekinteni a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a jogosult hátrányára eltérő olyan szerződési feltételt, amely a pénztartozás teljesítésére az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérő, hatvan napnál hosszabb határidőt határoz meg. Pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén a pénztartozás teljesítésére az (1)-(2) bekezdés rendelkezéseitől eltérően, a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a jogosult hátrányára kikötött olyan határidőt, amely a hatvan napot nem haladja meg – mint tisztességtelen kikötést -, a jogosult megtámadhatja.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A mai magyar gazdaság tőkeszegény és kiszámíthatatlan és bizalom hiányos. A szerződések kikényszeríthetősége javult, de ez nem oldja meg a fő problémát: a számlás kifizetések lassúságát. Különösen furcsa gyakorlat, hogy a nagy nemzetközi vállalatok – a hatalmas tőkeerejükre támaszkodva, a biztos pénzügyi hátterükkel együtt is – a magyar beszállítók felé teljesített lassú átutalással nehezítik a náluk jóval gyengébb lábakon álló magyar gazdálkodó szervezetek helyzetét. Ennél még fájdalmasabb, amikor a magyar állami, önkormányzati intézmények, cégek nehezítik meg a vállalkozások helyzetét. A magyar gazdálkodó szervezetek egymás közötti lassú kifizetése is rontja a gazdaság hatékonyságát. E gazdasági folyamatok megállítására szolgál a javaslat. A jelenség milliók megélhetését, kiszámítható gazdálkodását rontja; csökkenti a kisebb cégek életképességét és versenyképességét; rontja a piacgazdaság működésében oly fontos bizalom és kiszámíthatóság érvényesülését. Az állami alkalmazott ma azért is kell egy vállalkozóval rendelkező családban, mert az ő biztos pénze adja a stabil anyagi keretet. Ez alapvető egzisztenciális szinten erősíti az államtól való függést.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

A módosítás rögzíti, hogy a számlákat azok kézhezvételétől (illetve egyes esetekben a teljesítéstől) számított 30 napon belül kell kiegyenlíteni, ettől eltérni szerződésben sem lehet.

Forrás: www.parlament.hu
2013. évi V. törvénya Polgári Törvénykönyvről
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Pénzügyi Szoftver, Kintlévőség-kezelés, Likviditás növelés
Megosztás

About Author

Comments are closed.