2018. évi adótörvény változások összefoglalása

0

A Magyar Közlöny 2017. évi 93. számában 2017. június 19-én megjelent az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény. Ez a törvény foglalja össze a többségében 2018. január 1-jével hatályba lépő, és a legfontosabb adónemeket érintő változásokat. Cikkünkben a 2018. évet érintő főbb változásokat foglaljuk össze. Emellett a tavalyi évben már ismertté vált néhány fontos módosítást, melyet szintén 2018. január 1-jével kell alkalmaznunk mindennapi munkánk során.

Minimálbér összege

2018. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 138.000 forint, hetibér alkalmazása esetén 31.730 forint, napibér alkalmazása esetén 6.350 forint, órabér alkalmazása esetén 794 forint a kötelező legkisebb munkabér, azaz a minimálbér összege.

Garantált bérminimum összege

2018. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 180.500 forint, hetibér alkalmazása esetén 41.500 forint, napibér alkalmazása esetén 8.300 forint, órabér alkalmazása esetén 1.038 forint a garantált bérminimum összege.

Táppénz napi maximum összege

A táppénz maximum összegét a kötelező egészségbiztosítás pénzbeli ellátásairól szóló törvény a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér kétszeresének harmincad részében határozza meg. Ez az összeg 2018. január 1-jétől napi 9.200 forint.

Szociális hozzájárulási adó

2018. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mértéke 22 százalékról 20 százalékra csökken.

Egészségügyi hozzájárulás

2018. január 1-jétől az egészségügyi hozzájárulás mértéke 22 százalékról 20 százalékra csökken.

Személyi kedvezmény

Havi szinten a személyi adókedvezmény maximális mértékét a törvény a minimálbér 5 százalékában határozza meg. Ez az összeg 2018. január 1-jétől 6.900 forint.

Családi kedvezmény

2018. január 1-jétől a családi kedvezmény érvényesíthető összegei szintén változnak.

Kettő eltartott esetén 116.670 forint jár havonként és kedvezményezett eltartottanként. Ez az összeg 2017-ben 100.000 forint. Azzal kapcsolatban nem történik változás, hogy egy eltartott esetén 66.670 forint jár havonként; három és minden további eltartott esetén 220.000 forint jár havonként és kedvezményezett eltartottanként.

Munkaidő-Nyilvántartás könnyedén!
Stabil, gyors, rugalmas, felhasználóbarát!

Az alábbi táblázatban foglaltuk össze, a 2018. január 1-jétől érvényesíthető, a személyi jövedelemadó alapját csökkentő családi kedvezmény összegeit.

Eltartottak és kedvezményezett eltartottak számaÉrvényesíthető adóalap-kedvezmények összege
1 eltartott 
1 kedvezményezett66.670 Ft
2 eltartott 
1 kedvezményezett116.670 Ft
2 kedvezményezett233.340 Ft
Legalább 3 eltartott 
1 kedvezményezett220.000 Ft
2 kedvezményezett440.000 Ft
3 kedvezményezett660.000 Ft

Egyes meghatározott juttatások köre bővül 2017. július 19-étől

2017. július 19-ével lép hatályba az a változás, mely szerint bővül azon béren kívüli juttatások köre, melyeket a leírt értékhatárokat meghaladóan már egyes meghatározott juttatásként adhatjuk dolgozóinknak. Ezek a béren kívüli juttatások az alábbiak:

a) a szakszervezet által a tagjának, a nyugdíjas tagjának, az említett magánszemélyek közeli hozzátartozójának, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli hozzátartozójának üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás révén juttatott jövedelemből az adóévben személyenként a minimálbér összegét meghaladóan;
b) a szövetkezet közösségi alapjából a szövetkezet magánszemély tagja részére a szövetkezet alapszabályában foglaltaknak megfelelően az adóévben nem pénzben juttatott – egyébként adóköteles – jövedelem együttes értékéből személyenként a minimálbér havi összegének 50 százalékát meghaladóan.

Mobilitási célú lakhatási támogatás változása

2017. január 1-jétől több új, adómentesen adható juttatást is nyújthatunk dolgozóinknak. Ezek között szerepelt a mobilitási célú lakhatási támogatás. Ez azt jelenti, hogy ezután a juttatási forma után semmilyen adó-, és járulék-fizetési kötelezettségünk nem keletkezik. Legyünk figyelemmel arra, hogy ezt a típusú juttatást a törvényben meghatározott jogosultsági feltételek megléte esetén, és az abban leírt összeghatárok figyelembevételével adhatjuk adómentesen.

2018. január 1-jétől az adómentesen nyújtható mobilitási célú lakhatási támogatás mértéke a foglalkoztatás első 24 hónapjában a minimálbér 40 százaléka helyett, annak 60 százaléka, a következő 24 hónapban a minimálbér 25 százaléka helyett 40 százaléka, a következő 12 hónapban 15 százalék helyett 20 százalék.

Kisadózó vállalkozások tételes adója (Kata)

2018. január 1-jétől az a nappali tagozatos hallgató, aki tanulmányai mellett kisadózóként vállalkozik, főállásúnak nem minősülő kisadózónak minősül, ezért az 50 ezer forint helyett, havi 25 ezer forint tételes adót kell csak megfizetnie.

Kisvállalati adó (KIVA)

A kisvállalati adó, azaz a KIVA mértéke az adó alapjának 13 százaléka 2018. január 1-jétől. 2017-ben ez a mérték 14 százalék.

Egészségügyi szolgáltatási járulék

Egészségügyi szolgáltatási járulék havi 7.320 forint, napi 244 forint 2018. január 1-jétől. Ez az összeg 2017-ben havi 7.110 forint, napi 237 forint.

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

2018. január 1-jétől nem alkalmazható a közterhek ekho szerinti megfizetése, ha az egyéni vállalkozó az adóévben a kisadózók tételes adója, azaz a KATA szerinti adózást választotta.

Évi 125 millió forintról 250 millió forintra emelkedik 2017. június 20-ától a bevételi határ, amelynek eléréséig a hivatásos sportolók, edzők választhatják az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerinti adózást. Ha a magánszemély általános forgalmi adó fizetésére kötelezett, az összeghatáron az általános forgalmi adóval csökkentett bevétel értendő.

Ehhez az új szabályhoz tartozik egy átmeneti rendelkezés, mely szerint ezt az értékhatárt 2017. január 1-jétől megszerzett bevételekre kell alkalmazni.

Ingatlan bérbeadása

2018. január 1-jével kikerül a törvényből az a szabályozás, mely szerint az ingatlan bérbeadásából származó egymillió forintot meghaladó jövedelem esetén a teljes összeg után 14 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást kell a biztosítási jogviszonyban megfizetnie a magánszemélynek, az eho-fizetési felső határ összegének figyelembevételével.

Ez azt jelenti, hogy az ingatlan kiadásból származó jövedelem után csakis 15 százalékos mértékű személyi jövedelemadót kell levonnunk azoktól, akiknek ilyen típusú jövedelmet számfejtünk.

A fizető-vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély tételes átalányadózása

A fizető-vendéglátó tevékenységet folytató magánszemély adóévenként az adóév egészére – az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint – az e tevékenységéből származó bevételére tételes átalányadózást választhat, feltéve, hogy e tevékenységét a tulajdonában, haszonélvezetében lévő legfeljebb három – nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű – lakásban vagy üdülőben folytatja 2018. január 1-jétől.

A tételes átalányadó évi összege továbbra is szobánként 38.400 forint. Tehát e tekintetben nem történik változás.

Általános forgalmi adó

Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosításával 2018. január 1-től az internet-hozzáférés áfa kulcsa 18 százalékról 5 százalékra, a hal áfa kulcsa pedig 27 százalékról 5 százalékra csökken. 

Az éttermi szolgáltatások áfa kulcsa a jelenlegi 18-ról szintén 5 százalékra csökken.

Elsősorban a 2018. évet érintő legfontosabb törvényi változásokat foglaltuk össze. Azonban, mint láthattuk, lesznek olyanok, amelyeket már az idei, 2017-es évben is alkalmaznunk kell.

Ne felejtsük el, hogy a Magyar Közlöny 2017. évi 93. számában megjelent egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény számos további változást tartalmaz.

[Forrás:
Magyar Közlöny 2016. évi 87. számában megjelent 2016. évi LXVI. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról (megjelent: 2016.06.10.)

Magyar Közlöny 2016. évi 88. számában megjelent 2016. évi LXVII. törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról (megjelent: 2016.06.17.)

Magyar Közlöny 2016. évi 182. számában megjelent a 2016. évi CXXV. törvény az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról (megjelent: 2016.11.25.)

Magyar Közlöny 2016. évi 204. számában megjelent a Kormány 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról (megjelent: 2016.12.15.)

Magyar Közlöny 2016. évi 210. számában megjelent a 2016. évi CLXXXII. törvény egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú törvények módosításáról (megjelent: 2016.12. 20. )

Magyar Közlöny 2017. évi 93. számában megjelent 2017. évi LXXVII. törvény egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról (megjelent: 2017.06.19.)]

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.