Több kötelezett a kötelemben

0

Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy ha egy dologban bekövetkezett kárt többen és szándékosan okozták, egyetemleges kötelezésnek van helye. De most nézzük meg, hogy mi is az az egyetemleges és osztott kötelezettség pontosan.

Osztott kötelezettség

Ha többen tartoznak egy osztható szolgáltatással a jogosult minden kötelezettől a ráeső részt követelheti. Kétség esetén a kötelezettek egyenlő mértékű szolgáltatás teljesítésére kötelesek. Akkor minősül oszthatónak a szolgáltatás, ha önállóan használható részekre bontható, kivéve, ha a megosztás a jogosult lényeges jogi érdekét sértené.

Egyetemleges kötelezettség

Ha többen tartoznak egy nem osztható szolgáltatással, a teljesítés bármelyik kötelezettől követelhető. Egyetemleges a kötelezettség abban az esetben is, ha többen úgy tartoznak egy osztható szolgáltatással, hogy a jogosult bármelyik kötelezettől követelheti a teljesítést. Fontos tudnunk, hogy egyetemleges kötelezettség esetén minden kötelezett az egész szolgáltatással tartozik, viszont ha bármelyikük teljesít, a jogosulttal szemben a teljesített rész erejéig a többiek kötelezettsége is megszűnik. Jó ha tudjuk, hogy a kötelezettek egymás szerződésszegéséért is felelnek. A kötelezett a jogosult követelésével szemben a többi kötelezettet megillető, a jogosult kielégítésével kapcsolatos kifogásra is hivatkozhat, a többi kötelezett követelését azonban nem számíthatja be. A jogosultnak az egyik kötelezettel szemben beálló késedelme valamennyiük javára beáll. A követelésnek viszont egyik kötelezettel szembeni elévülése nem hat ki a többi kötelezettre.

Nagyon fontos, hogy tisztában legyünk az egyetemleges kötelezettek egymás közti viszonyával.Az egyetemleges kötelezetteket tehát a kötelezettség egymás között egyenlő arányban terheli. Ha a kötelezett kötelezettségét meghaladó szolgáltatást teljesített a jogosultnak, a többi kötelezettől a követelésnek őket terhelő része erejéig az általa nyújtott többletszolgáltatás megtérítését kérheti. A kötelezett nem hivatkozhat a többi kötelezettel szemben olyan kedvezményre, amelyben a jogosulttól részesült. Az a kötelezett viszont, akivel szemben a jogosult követelése elévült, az elévülésre a többi kötelezettel szemben is hivatkozhat.

Összefoglalva tehát, ha a szolgáltatás osztható, értelemszerűen minden kötelezett csak a ráeső részt kell teljesítenie. Ettől jogszabály vagy de a felek rendelkezése is eltérhet (jogi oszthatatlanság), és előírhatja az egyetemleges kötelezettséget. Amennyiben a szolgáltatás (akár fizikai, akár jogi okból) oszthatatlan, minden kötelezett az egész szolgáltatással tartozik, vagyis a kötelezetteket egyetemleges helytállás terheli.

Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu 

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Megosztás

About Author

Comments are closed.