Tájékoztató Nemzeti Adó- és Vámhivatal telefonos Ügyintéző Rendszerében intézhető ügyekről

0

Az adózás rendjéről szóló törvény alapján az alábbi ügyek intézésére van lehetősége a Nemzeti Adó- és Vámhivatal telefonos Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerén keresztül.

1. Tájékoztatás kérés:

a) Az adózói minősítéssel kapcsolatosan;
b) az ellenőrzést végző személy személyazonosságáról és megbízásának érvényességéről, a megbízólevél számáról, az ellenőrzés alá vont adónemekről és időszakról;
c) a közösségi adószám érvényességéről;
d) az állami adóhatósághoz bejelentett törzsadatokról;
e) az adószámláról, az adószámla-kivonatról;
f) fizetési kötelezettségekről, köztartozásokról;
g) az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott állandó meghatalmazásról;
h) a bevallások adatairól, a hibás bevallásról, az elmulasztott bevallások miatt kiszabott mulasztási bírságról.

Használjon okos bérprogramot!

2. Konkrét ügyintézés:

a) Az adózói minősítéssel kapcsolatos kifogás előterjesztése;
b) adó- és jövedelemigazolás iránti kérelem előterjesztése;
c) az adószámla egészét, illetve egyes adónemeit, köztehernemeit érintő észrevétel előterjesztése;
d) az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott törzsadatokra vonatkozó egyedi bejelentésekkel, változás-bejelentésekkel kapcsolatos eljárás;
e) az Art. 1. számú melléklet 3. pontja szerinti kötelezettséggel összefüggésben a munkáltató vagy kifizető által hibásan benyújtott bejelentő és változás-bejelentő adatlap javítása (az adózó személyes jelenlétét nem igénylő esetben);
f) a papír alapon érkezett, vagy papír alapon is benyújtható, elektronikus úton érkezett bevallások javítása – a jövedéki adó kivételével (az adózó személyes jelenlétét nem igénylő esetben), a személyi jövedelemadó bevallási tervezet papír alapon történő megküldésének igénylése és kiegészítésének kezdeményezése;
g) adószámla átvezetés, a hibásan benyújtott átvezetési és kiutalási kérelem javítása (az adózó személyes jelenlétét nem igénylő esetben);
h) az egészségügyi szolgáltatási járulék hatálya alá történő bejelentkezés;
i) igazolás kérése adóazonosító jelről;
j) a gépjármű forgalmazók illetékmentességének megállapításához kapcsolódó nyilatkozat megtétele;
k) levelezési cím bejelentése;
l) az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 72. § 5. pontja szerinti értékhatár elérésével kapcsolatos bejelentés;
m) közösségi adószám iránti kérelem benyújtása;
n) kezdő vállalkozásokkal kapcsolatos ügyintézés.

Forrás: Nemzeti Adó és Vámhivatal
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

NAV online számla bekötés Armada Gyors Számlázóprogrammal
NAV online számla bekötés Armada Gyors Számlázóprogrammal
Megosztás

About Author

Comments are closed.