Téma: károkozás

Gazd. jog Mire szolgál az ügyvezetőnek adott felmentvény?
0

A gazdasági társaság vezető tisztségviselője felelősséggel tartozik a társaság felé e minőségében a társaságnak okozott károkért. A társaság a vezető tisztségviselőnek évente felmentvényt adhat. Milyen hatással van a felelősségre a társaság által adott felmentvény?

Gazd. jog Mit kell tudni a munkáltatói fizetési felszólításról?
0

Ha a munkáltatónak valamilyen pénzkövetelése áll fenn a munkavállalóval szemben, akkor e követelését többféleképpen érvényesítheti. A követelés érvényesítésének egyik módja a fizetési felszólítás. Mit kell tudni a munkáltatói fizetési felszólításról?

Gazd. jog Ki felel a gyermek által okozott kárért?
0

Ha egy kiskorú okoz kárt harmadik személynek, akkor természetesnek tűnik, hogy a károsult a szülőkhöz, gondozókhoz fordul a kár megtérítése miatt. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy a gyermek vagy közvetlenül a szülő, gondozó felel-e az okozott kárért. Ha pedig a gondozó felel a kárért, akkor miként mentesülhet a kártérítési felelősség alól?