Téma: éves beszámoló

Számvitel Egyszerűsített éves beszámoló
0

Minden, a Számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetnek, beszámoló készítési kötelezettsége van. A Számviteli törvény szabályozza beszámoló elkészítésére vonatkozó feladatokat, az alapjául szolgáló könyvvezetés módját, továbbá a beszámoló felépítését is. A beszámoló alapján a többi piaci szereplő megbízható és valós információhoz tud jutni, hiszen a beszámoló lényege az, hogy megbízható, valós összképet biztosítson a gazdálkodó eredményességéről, pénzügyi helyzetéről, tevékenységéről, vagyonáról.