Éves beszámoló vagy Egyszerűsített éves beszámoló?

0

Miben térnek el egymástól az éves beszámoló típusai? A válasz a beszámoló részletességben van. Vajon Önök, melyik típusra jogosultak?

A járványhelyzet miatt a kormány úgy döntött, a 140/2020. (IV. 21.) Kormány rendelet alapján, hogy a beszámoló készítési és nyilvánosságra hozatali határidőt 2020. szeptember 30-ig meghosszabbítja. Mint tudjuk, a Számviteli törtvény alapján a gazdálkodó szervezetek kötelesek üzleti évente beszámoló formájában számot adni a működésükről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről.

Az egyszerűsített beszámoló

Fontos tudnunk, hogy egyszerűsített beszámolót KIZÁRÓLAG az egyszeres könyvvitelt alkalmazó gazdálkodók készíthetnek, azon belül is csak azok az egyéb szervezetnek minősülő vállalkozások, amelynek az árbevételének együttes összege nem haladja meg az 50 millió forintot két egymást követő évben, évenként. Amennyiben a feltételek nem teljesülnek a gazdálkodónak, vagy éves beszámolót, vagy egyszerűsített éves beszámolót szükséges benyújtania.

Éves beszámoló vagy Egyszerűsített éves beszámoló?

Nagyon fontos tudnunk, hogy az éves beszámolót, az egyszerűsített éves beszámolót, és az összevont (konszolidált) éves beszámolót KIZÁRÓLAG kettős könyvvitellel lehet alátámasztani.

Jellemzően a kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó szervezeteknek éves beszámolót és üzleti jelentést kell készíteniük. Viszont amennyiben bizonyos mutatószámokból KETTŐ a meghatározott határérték alatt marad két egymást követő évben, akkor a gazdálkodó szervezet VÁLASZTHATJA az egyszerűsített éves beszámoló készítését.

A kritérium értékek a következők:

  • mérlegfőösszeg vonatkozásban 1200 millió forint,
  • értékesítés éves nettó árbevétel tekintetében 2400 millió forint,
  • tárgyévi átlagos foglalkoztatotti létszám tekintetében 50 fő.

Jó, ha tudjuk, hogy az előbb leírt feltétel teljesítése esetén SEM VÁLASZTHATJA az egyszerűsített éves beszámolót a:

  • nyilvánosan működő részvénytársaság,
  • az anyavállalat,
  • a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó,
  • az olyan vállalkozó, amelynek kibocsátott értékpapírjai tőzsdei kereskedelme engedélyezett vagy az engedélyezést már kérelmezték.

Felmerülhet jogosan a kérdés, hogy vajon miben nyilvánul meg a különbség a két beszámoló között?

A válasz a beszámoló részletességben van. Egyszerűsített éves beszámolónak a mérleg és az eredménykimutatás tekintetében az adatok összevontabban, kevésbé részletesen szükséges tartalmaznia. Sőt az üzleti jelentés készítésére egyáltalán nincs szükség ilyen esetben.

Nagyon fontos figyelnünk arra, hogy amennyiben egyszerűsített éves beszámolót készítünk és két egymást követ évben nem felelünk meg a fent leírt kritériumoknak, abban az esetben KÖTELEZŐ érvénnyel át kell térnünk az éves beszámoló készítésére következő év január 1-jétől.

A Beszámoló elkészítése és tartalma mindig nagy jelentőséggel bír egy gazdálkodó cég életében, hiszen valós képet ad a vállalkozás vagyoni helyzetéről, annak összetételéről, és a vállalkozás eredményességéről. Továbbá az éves beszámolók nyilvánossága miatt az üzleti partnereink számára is bármikor elérhető, így akár meghatározó lehet az üzleti tárgyalások folyamán, vagy a cég üzleti életben történő megítélésében.

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Servantes Könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.