Téma: beszámoló

Adózás Nem jelentős összegű hiba társasági adóbeli rendezése
0

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti nem jelentős összegű hibák, hibahatások a hibafeltárás üzleti éve szerinti beszámoló tárgyévi adatai körében jelennek meg, amelyekhez – semlegesítésükhöz – kapcsolódóan a Tao. tv. korrekciós előírásokat rendel. E mellett az adózó a hiba elkövetésének – adóhatósági ellenőrzéssel nem érintett – adóéve szerinti korábbi adóbevallását önellenőrzéssel helyesbítheti.

Számvitel A számviteli törvény főbb változásai
0

A jövőben változik az osztalék elszámolása, a vállalkozások többsége egyszerűsített éves beszámolót készíthet, kevesebb társaság lesz kötelezett konszolidált beszámolóra, – többek közt ezt tartalmazza a számviteli törvény módosítása.

Számvitel Egyszerűsített éves beszámoló
0

Minden, a Számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetnek, beszámoló készítési kötelezettsége van. A Számviteli törvény szabályozza beszámoló elkészítésére vonatkozó feladatokat, az alapjául szolgáló könyvvezetés módját, továbbá a beszámoló felépítését is. A beszámoló alapján a többi piaci szereplő megbízható és valós információhoz tud jutni, hiszen a beszámoló lényege az, hogy megbízható, valós összképet biztosítson a gazdálkodó eredményességéről, pénzügyi helyzetéről, tevékenységéről, vagyonáról.