Szakképzési hozzájárulás elszámolása EVA adóalany esetén

0

Az egyszerűsített vállalkozó adó (EVA) alanyaként nem az általános szabályok szerint kerül megállapításra a szakképzési hozzájárulás megfizetése, hanem az aktuális tárgyévi minimálbér alapul vételével. Cikkünkben a szakképzési hozzájárulás elszámolásának tudnivalóit foglaljuk össze EVA szerinti adózás esetén.

EVA adóalany szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége

Jó, ha tudjuk, hogy az EVA adóalany az általa munkaviszony keretében foglalkoztatott minden magánszemély után, a foglalkoztatás időszakának minden megkezdett hónapjára szintén szakképzési hozzájárulás fizetésére köteles. Azonban ne felejtsük el, hogy a tevékenységében személyesen közreműködő tagját, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján alkalmi munka keretében foglalkoztatott személyt a számítás során figyelmen kívül kell hagynunk.

A szakképzési hozzájárulás mértéke

magánszemélyenként havonta a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér kétszeresének 1,5 százaléka.

Látható, hogy a szakképzési hozzájárulás mértéke ebben az esetben független a bér összegétől, így minden munkavállaló után 2018-ban a 138.000 forint havi összegű minimálbér alapján havonta 4.140 forint.

Okos Armada könyvelőprogram

Csökkenthető az EVA adóalany szakképzési hozzájárulás összege

Ha az adóalany szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján, vagy ha a tanulóval kötött tanulószerződés alapján közreműködik szakképző iskolai tanuló gyakorlati képzésében, akkor szakképzési hozzájárulás-fizetési kötelezettségének összegét csökkenthetjük tanulónként havonta a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér kétszeresének 1,5 százalékával, összesen azonban legfeljebb a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér kétszeresének 1,5 százaléka szerint meghatározott összeggel.

Szakképzési hozzájárulás bevallása

Az adóalanynak a szakképzési hozzájárulást negyedévenként (ideértve a negyedév első napjától az adóalanyiság megszűnésének napjáig terjedő időszakot is) kell megállapítania, valamint az egyes negyedévekre megállapított adóelőleget az adóévre vonatkozó eva bevallásában kell bevallania.

Az adóalanynak a szakképzési hozzájárulást (kivéve az adóév utolsó negyedévére megállapított szakképzési hozzájárulást) a negyedévet követő hónap 12. napjáig, az adóév utolsó negyedévére megállapított szakképzési hozzájárulást az eva megfizetésére előírt határidőig kell megfizetnie.

Ne felejtsük el, a szakképzési hozzájárulás eltérő szabályait tehát figyelembe venni EVA adóalany esetén, s tartsuk szem előtt a szükséges adminisztráció betartását is.

Forrás: 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról 16/A §
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Megosztás

About Author

Comments are closed.