Szakképzési hozzájárulás elszámolása EVA adóalany esetén

0

Az egyszerűsített vállalkozó adó (EVA) alanyaként nem az általános szabályok szerint kerül megállapításra a szakképzési hozzájárulás megfizetése, hanem az aktuális tárgyévi minimálbér alapul vételével. Cikkünkben a szakképzési hozzájárulás elszámolásának tudnivalóit foglaljuk össze EVA szerinti adózás esetén.

Jó, ha tudjuk, hogy az EVA adóalany az általa munkaviszony keretében foglalkoztatott minden magánszemély után, a foglalkoztatás időszakának minden megkezdett hónapjára szintén szakképzési hozzájárulás fizetésére köteles. Azonban ne felejtsük el, hogy a tevékenységében személyesen közreműködő tagját, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján alkalmi munka keretében foglalkoztatott személyt a számítás során figyelmen kívül kell hagynunk.

A szakképzési hozzájárulás mértéke magánszemélyenként havonta a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér kétszeresének 1,5 százaléka.

Látható, hogy a szakképzési hozzájárulás mértéke ebben az esetben független a bér összegétől, így minden munkavállaló után 2018-ban a 138.000 forint havi összegű minimálbér alapján havonta 4.140 forint.

Ha az adóalany szakképző iskolával kötött együttműködési megállapodás alapján, vagy ha a tanulóval kötött tanulószerződés alapján közreműködik szakképző iskolai tanuló gyakorlati képzésében, akkor szakképzési hozzájárulás-fizetési kötelezettségének összegét csökkenthetjük tanulónként havonta a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér kétszeresének 1,5 százalékával, összesen azonban legfeljebb a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér kétszeresének 1,5 százaléka szerint meghatározott összeggel.

Az adóalanynak a szakképzési hozzájárulást negyedévenként (ideértve a negyedév első napjától az adóalanyiság megszűnésének napjáig terjedő időszakot is) kell megállapítania, valamint az egyes negyedévekre megállapított adóelőleget az adóévre vonatkozó eva bevallásában kell bevallania.

Az adóalanynak a szakképzési hozzájárulást (kivéve az adóév utolsó negyedévére megállapított szakképzési hozzájárulást) a negyedévet követő hónap 12. napjáig, az adóév utolsó negyedévére megállapított szakképzési hozzájárulást az eva megfizetésére előírt határidőig kell megfizetnie.

Ne felejtsük el, a szakképzési hozzájárulás eltérő szabályait tehát figyelembe venni EVA adóalany esetén, s tartsuk szem előtt a szükséges adminisztráció betartását is.

Forrás: 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról 16/A §

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu 

Megosztás

About Author

Comments are closed.