Rehabilitációs hozzájárulás mértékének változása 2017.01.01-jével

0

A 2017-es év a rehabilitációs mértékékével kapcsolatban is változást hozott. Cikkünkben a mértékét érintő törvényi változásokat, és a rehabilitációs hozzájárulás számításához kapcsolódó tudnivalókat szeretnénk összefoglalni.

A rehabilitációs hozzájárulás mértéke

jelentős mértékben megemelkedett a korábbi évekhez képest. 2017. január 1-jétől a tárgyév első napján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított munkabér kötelező legkisebb összegének kilencszeresét kell megfizetnünk évente a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám után, rehabilitációs hozzájárulás címén.

Rehabilitációs hozzájárulást munkáltatóként akkor kell fizetnünk,

ha a cégünknél foglalkoztatottak száma a 25 főt meghaladja, és a foglalkoztatott megváltozott munkaképességűek száma nem éri el az átlagos állományi létszám 5 százalékát. Ezt nevezzük kötelező foglalkoztatási szintnek.

A létszám megállapítását a Központi Statisztikai Hivatal 2238-as számú Havi munkaügyi jelentéshez kiadott útmutatója és a vonatkozó 2011. évi CXCI. törvény ide vonatkozó alapján kell elvégeznünk. Fontos tudunk azt is, hogy egy tizedes jegyre kerekítve, a kerekítés általános szabályai szerint kell megállapítanunk az átlagos állományi létszámot. Rehabilitációs hozzájárulás mértéke:a kötelező legkisebb munkabér kilencszerese/fő/év, azaz 1.147.500 Ft, 2017. január 1-jétől.

Bevallási kötelezettségünket a 01-as számú „Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben” adatszolgáltatáson teljesíthetjük.

A törvény azt is pontosan meghatározza, hogy a rehabilitációs hozzájárulás számításakor mely dolgozóink minősülhetnek megváltozott munkaképességűnek.

Megváltozott munkaképességűnek minősül tehát:

  • akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű,
  • aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt,
  • akinek a munkaképesség-csökkenése 50–100 százalékos mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt, vagy
  • aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül  

Fontos tudunk azt is, hogy mindezek mellett a felsorolt feltételeknek megfelelő dolgozóink munkaszerződés szerinti napi munkaidejének legalább 4 órának kell lennie.

Servantes Vezetői-információs Rendszer és Kontrolling

Jó, ha tudjuk, hogy az átlagos állományi létszám megállapításakor figyelmen kívül kell hagynunk a következőkben felsorolt foglalkoztatottakat:

  • a közfoglalkoztatottakat,
  • az egyszerűsített foglalkoztatottakat,
  • az önkéntes tartalékos katonai szolgálati viszonnyal rendelkezőket,
  • az Mt. törvény alapján más munkáltatónál történő átmeneti munkavégzés során foglalkoztatottakat,
  • a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó hivatásos és szerződéses katonát,
  • a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban állókat annál a munkáltatónál, aki őt nevelőszülőként foglalkoztatja.

Most pedig nézzük egy példát a rehabilitációs hozzájárulás kiszámítására vonatkozóan!

Az első negyedévben az átlagos statisztikai állományi létszám összesen: 27,9 fő
Kötelező foglalkoztatási szint (Átlagos statisztikai létszám * 0,05): 1,4 fő
Statisztikai fogyatékossági létszám: 1 fő

Rehabilitációs hozzájárulás éves összege: 0,4 * 1.147.500 Ft: 459.000 Ft
Negyedévente fizetendő előleg összege: 459.000 Ft / 4 = 114.750 Ft

Rehabilitációs hozzájárulás éves összegét úgy kapjuk meg, hogy a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszámot és a rehabilitációs hozzájárulás mértékét összeszorozzuk.

A második negyedévben az átlagos statisztikai állományi létszám összesen: 27,9 fő
Kötelező foglalkoztatási szint (Átlagos statisztikai létszám * 0,05): 1,4 fő
Statisztikai fogyatékossági létszám /fő/: 1

Rehabilitációs hozzájárulás éves összege: 0,4 * 1.147.500 Ft: 459.000 Ft
Negyedévente fizetendő előleg összege: 459.000 Ft / 4 = 114.750 Ft

A harmadik negyedévben az átlagos statisztikai állományi létszám összesen: 27,9 fő
Kötelező foglalkoztatási szint (Átlagos statisztikai létszám * 0,05): 1,4 fő
Statisztikai fogyatékossági létszám: 1 fő

Rehabilitációs hozzájárulás éves összege: 0,4 * 1.147.500 Ft: 459.000 Ft
Negyedévente fizetendő előleg összege: 459.000 Ft / 4 = 114.750 Ft

Tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszám: 29,9 fő
Kötelező foglalkoztatási szint (Tárgyévi átlagos statisztikai létszám * 0,05): 1,5
Statisztikai fogyatékossági létszám /fő/: 1

Rehabilitációs hozzájárulás éves összege: 0,5 * 1.147.500 Ft: 573.750 Ft
Első 3 negyedévben elszámolt előleg összesen: 344.250 Ft
4. negyedévben fizetendő rehabilitációs hozzájárulás (Rehabilitációs hozzájárulás éves összege – Első 3 negyedévben elszámolt előleg összege): 229.500 Ft

Láthatjuk, hogy a negyedik negyedévben az éves rehabilitációs hozzájárulás és az előző három negyedévben előlegként már megfizetett hozzájárulás különbözetét kell megfizetnünk.

A korábbi években 964.500 Ft/év/fő volt a rehabilitációs hozzájárulás mértéke, 2017-től mértéke azonban jelentősen megemelkedett, 1.147.500 Ft/fő éves összegre.

Tehát figyeljünk a rehabilitációs hozzájárulás változásaira 2017-től és ne felejtsük el a mindezekkel járó adminisztráció betartását se!

Forrás:
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 22-26/A. §. 
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Servantes Könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.