Módosítható-e a munkaszerződés, munkavállaló kérésére?

0

Jó, ha tudjuk, hogy a munkavállaló munkaszerződés módosítására irányuló ajánlatára a munkáltatónak, tizenöt napon belül írásban kell nyilatkozniuk.

FONTOS tudnunk, hogy a munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek négyéves koráig – három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek hatéves koráig – köteles a munkaszerződést az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani. Figyeljünk arra, hogy a munkavállaló akkor minősül három vagy több gyermeket nevelő munkavállalónak, ha a családok támogatásáról szólótörvény szerint szülőként legalább három gyermekre tekintettel

  1. családi pótlékra jogosult és gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban részesül, vagy a múltban részesült, vagy
  2. gyermeknevelési támogatásban részesül, vagy a múltban részesült.

Érdemes figyelembe vennünk, hogy az ilyen ellátásokban részesülő személyek keresőtevékenysége külön törvények által is korlátozott, amely korlátozásokat az Munka Törvénykönyve szabályai nem írják felül, és amelyek megsértése az ellátás visszavonását eredményezheti.

Mikor nem utasíthatja vissza a munkáltató a munkaszerződés módosítását?

Nagyon fontos, hogy ezt a kérést a munkáltató nem utasíthatja el, feltéve, hogy a munkavállaló gyermeke még nincs 4 (vagy 6) éves, a részmunkaidős foglalkoztatás a gyermek 4 (vagy 6) éves koráig fog tartani, azzal, hogy a munkaidő minden esetben pontosan a 4 órás részmunkaidős mértékre csökken, függetlenül attól, hogy korábban esetleg nem napi 8 órás munkaidőben volt foglalkoztatva a munkavállaló. Ha a munkavállaló kérelme bármely elemében eltér a fentiektől (például a munkaidőt nem 4, hanem napi 6 órára szeretné csökkenteni), az már a munkáltató beleegyezését is megkívánja. Érdemes tudnunk, hogy nem feltétele azonban a munkavállaló kérelmének, hogy gyermekgondozási szabadságról visszatérve terjessze azt elő, és az sem kizáró ok, ha a szülőpárja is él ezzel a lehetőséggel.

A határozatlan idejű, teljes munkaidős és az atipikus munkaviszonyok közötti átjárhatóság előmozdítása érdekében – jogharmonizációs kötelezettségünk alapján – a törvény előírja, hogy a munkáltató a munkakörök megjelölésével köteles tájékoztatni a munkavállalókat a különböző típusú munkaviszonyok közötti váltás lehetőségéről. Például, a helyben szokásos módon a faliújságon, intraneten, belső hírlevélben ki kell hirdetnünk, hogy milyen üres álláshelyek érhetőek el a felsorolt kategóriákban, illetve mely munkakörökben lehet ilyen formában módosítani a munkaszerződést.

Figyeljünk arra, hogy a betöltetlen álláshelyekről a munkáltatónak a nála kölcsönzés keretében dolgozó munkavállalókat is folyamatosan tájékoztatnia kell.

Jó, ha tudjuk azonban, hogy ez a közzététel csupán a munkavállalók tájékoztatását szolgálja, de nem jelenti azt, hogy a lehetőségre jelentkező munkavállalóval kötelező lenne módosítani a munkaszerződést. Ez esetben a munkavállaló jelentkezésére írásos választ kell ugyan adni, de az elutasító is lehet, és indokolást sem kell tartalmaznia.


Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.