Mire figyeljünk a felmondási idő számításánál

0

Jól tudjuk, hogy a felmondás nem más, mint a másik félhez intézett olyan egyoldalú jognyilatkozat, mely a másik fél hozzájárulása nélkül megszünteti a munkaviszonyt. Ezek alapján természetesen a munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató megszüntetheti felmondással.

A felmondást követően mind a munkavállaló, mind a munkaadó védelmében a törvény előír úgynevezett felmondási időt. Ennek számításánál fontos figyelnünk arra, hogy a felmondási idő legkorábban a felmondás közlését követő napon kezdődik.

Bár vannak olyan helyzetek, amelyek kivételek ez alól. Ilyen speciális helyzetek a következők: Munkáltató felmondása esetén a felmondási idő legkorábban az alábbiakban meghatározott tartam lejártát követő napon kezdődik:

 1. a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év,
 2. a beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség,
 3. a hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság.

A fenti szabályt csoportos létszámcsökkentés esetén abban az esetben kell alkalmaznunk, ha a meghatározott körülmények a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről a munkavállalónak adott tájékoztatás időpontjában fennálltak.

Felmondási idő mértéke

Fontos szabály, hogy a felmondási idő törvény szerinti mértéke harminc nap. Azonban a munkaviszonyban eltöltött évek alapján a felmondási idő időtartama meghosszabbodik.

A munkáltató felmondása esetén a felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött

 1. három év után öt nappal,
 2. öt év után tizenöt nappal,
 3. nyolc év után húsz nappal,
 4. tíz év után huszonöt nappal,
 5. tizenöt év után harminc nappal,
 6. tizennyolc év után negyven nappal,
 7. húsz év után hatvan nappal

meghosszabbodik.

XL IDŐ Felhő alapú munakidő-nyilvántartó szoftver
Munkaidő-Nyilvántartás könnyedén! Stabil, gyors, rugalmas, felhasználóbarát!

Élhetünk azonban azzal a törvény adta lehetőséggel, hogy a felek ennél hosszabb, legfeljebb hat havi felmondási időben is megállapodhatnak, ha az adott helyzetben ez célszerű lenne. Például lehetnek olyan munkakörök, melyek behelyettesítése hosszabb időszakot vesz igénybe, ilyenkor, ha szeretnénk, alkalmazhatjuk ezt a szabályt.

Amit nem kell figyelembe vennünk a felmondási idő számításánál

Jó, ha tudjuk, hogy a felmondási idő számítása szempontjából nem kell figyelembe vennünk azt az egybefüggően legalább harminc napot meghaladó tartamot, amelyre a munkavállalónkat munkabér nem illette meg, kivéve

 1. a szülési szabadság és a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság, illetve
 2. a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság három hónapot meg nem haladó

tartamát.

Figyeljünk arra is, hogy a felmondási idő a határozott idejű munkaviszony felmondással történő megszüntetése esetén legfeljebb a határozott idő lejártáig tart, ami alapvetően teljesen logikus előírás, hiszen miért hosszabbítaná meg a felmondási idő az eredetileg tervezett munkaviszony idejét.

Felmentés a felmondási idő bizonyos részéről?

Nagyon fontos előírás, és mint munkáltatónak tisztában kell lennünk azzal, hogy a munkáltató felmondása esetén kötelesek vagyunk a munkavállalónkat legalább a felmondási idő felére a munkavégzés alól felmenteni. Ebben az esetben a töredéknapot egész napként kell figyelembe vennünk.

Felmondási időre járó jövedelem

Emellett figyelnünk kell arra is, hogy a munkavégzés alól a munkavállalót a kérésének megfelelően, legfeljebb két részletben kell felmentenünk. A munkavégzés alóli felmentés tartamára a munkavállalónkat távolléti díj illeti meg, kivéve persze, ha munkabérre egyébként nem lenne jogosult.

Jó, ha tisztában vagyunk vele, hogy a kifizetett munkabért visszakövetelni nem lehet abban a speciális helyzetben, ha a munkavállalót a munkavégzés alól végleg felmentettük és a munkabér fizetését kizáró körülmény a munkavégzés alóli felmentés után következett volna be.

Láthatjuk, hogy fontos figyelnünk és pontosan számítanunk a felmondási időt a felmentés idejét, és fontos tisztában lennünk azzal is, hogy munkavállalónknak a felmentés időszakára bizony nem automatikusan a napi jövedelme, hanem távolléti díj jár.

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.