Lehet-e jogellenes a próbaidő alatti felmondás?

0

A próbaidő lényege, hogy a munkaviszonyba lépő felek már a munkaviszony elején fel tudják mérni, hogy beváltja-e a munkaviszony a várakozásaikat. Amennyiben nem váltja be a reményeket, akkor akár a munkáltató akár a munkavállaló könnyen tud szabadulni a munkaviszonyból a próbaidő alatt. Előfordulhat-e ennek ellenére, hogy a próbaidő alatt közölt azonnali hatályú felmondás jogellenes lesz?

Azonnali hatályú felmondás próbaidő alatt

A próbaidő egyik alapvető tulajdonsága, hogy ez idő alatt akár a munkavállaló, akár a munkáltató azonnali hatállyal indokolás nélkül megszüntetheti a munkaviszonyt. Tehát ez esetben nem kell kivárni a felmondási időt, a munkaviszony a felmondás közlésével azonnali hatállyal megszűnik. Szintén lényeges, hogy a próbaidő alatti azonnali felmondást nem kell indokolni, függetlenül attól, hogy melyik fél mond fel a próbaidő alatt.

Fontos viszont arra figyelni, hogy a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást is írásban kell közölni a másik féllel. Ezt a formaságot mindenképpen be kell tartani, mert nem írásban közölt felmondás a próbaidő alatt is jogellenes.

 

Mi történik, ha indokoljuk a felmondást?

Az a szabály, hogy a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást nem kell indokolni, nem jelenti azt, hogy ennek ellenére nem írhatja bele a felmondás indokait a felmondást közlő fél. Ebben az esetben viszont számolni kell azzal, hogy a felmondásban közölt indok köti a felmondó felet. Ez azt jelenti, hogy vita esetén a bíróságon neki kell bizonyítania, hogy az azonnali hatályú felmondás indoka valós volt. Ha pedig ezt nem tudja bizonyítani, akkor felmondása jogellenes lesz. Ebből a tanulság, hogy nem kell felesleges kockázatot vállalni, és a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondást nem kell megindokolni.

 

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése

A rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét és az egyenlő bánásmód követelményét a próbaidő alatti felmondás esetén is be kell tartani. A próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás sem sértheti az egyenlő bánásmód követelményét. Ennek egy időről-időre előforduló példája, amikor a próbaidő alatt lévő dolgozó teherbe esik, és a munkáltató erről tudomást szerezve még a próbaidő alatt indokolás nélkül elküldi a munkavállalót. Ilyen esetben joggal merülhet fel a gyanú, hogy a dolgozó elbocsátásának oka a terhessége volt. A terhesség pedig olyan védendő tulajdonság, amely miatt nem lehet diszkriminálni valakit. A diszkrimináció ebben az esetben a munkavállaló elbocsátásban nyilvánul meg.

Az ilyen helyzetek nehézsége a munkáltató számára, hogy a munkavállalónak elegendő valószínűsítenie azt, hogy sérelem érte (ez esetben a munkaviszonyát megszüntették) és a sérelem idején rendelkezett valamely védendő tulajdonsággal (pl. állapotos volt). Ebben az esetben a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy az érintett dolgozó nem szenvedett sérelmet, vagy a védendő tulajdonsággal nem bírt, vagy pedig azt, hogy munkáltatóként megtartotta az egyenlő bánásmód követelményét. Ez utóbbi esetről beszélünk, ha a fenti példánál maradva a munkáltató bizonyítja, hogy nem a dolgozó terhessége miatt szüntette meg a próbaidős munkaviszonyt, hanem például azért mert nem megfelelően végezte a munkáját. Ha viszont a munkáltató nem tudja bizonyítani, hogy a próbaidő alatti felmondás kapcsán megtartotta az egyenlő bánásmód követelményét, akkor felmondása jogellenes lesz, akkor is, ha azt a törvény szerint nem kell indokolni.

 

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

A megbízható jogi képviselő

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

info@kocsis-iroda.hu

(1) 266-6621

– – – – – – – –

 

A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu 

Megosztás

About Author

Comments are closed.