Hogyan változott a gáz és áramdíj elévülése?

0

A követelések elévülési ideje általában 5 év. Léteznek azonban olyan igények, amelyek elévülési ideje az általánosnál rövidebb. Ebbe a körbe tartoztak hosszú ideig a felhasználó és a szolgálató közötti gáz, valamint a villamosenergia szolgáltatásra vonatkozó szerződésből eredő követelések is. Azonban nemrég változott a jogszabály. Hogyan változott a gáz és áramdíj elévülése?

Az elévülésről általában

Az elévülés azt jelenti, hogy az elévült követelés bírósági úton nem érvényesíthető, nem kényszeríthető ki a követelés teljesítése. Az elévült követelés tehát nem szűnt meg. A követelés kötelezettje önkéntesen továbbra is teljesíthet.

Az elévülés a követelés esedékessé válásakor kezdődik. Például, ha a kölcsönszerződés szerint a kölcsönösszeget 2024. február 1-ig kell visszafizetni, akkor a kölcsön visszafizetése iránti igény elévülése február 2. napján kezdődik.

Az elévülést főszabály szerint sem a bíróság, sem más hatóság nem veszi figyelembe hivatalból. A követelés elévülésére a kötelezettnek kell hivatkoznia. Ha ezt elmulasztja, az elévült követelést is behajthatják rajta. Ez alól a szabály alól jogszabály kivételt tehet. Ilyen például a munkajogi igény, amelynek elévülését a bíróság hivatalból vizsgálja és veszi figyelembe.

Az elévülés a követelést nem szünteti meg, hanem csak a bírósági úton való érvényesíthetőségét zárja ki. Ha elévült követelést teljesítünk, akkor azt nem követelhetjük vissza, hiszen a tartozás nem szűnt meg.

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.

A gáz és áramdíj elévülése korábban

A követelések elévülési ideje főszabály szerint 5 év. Azonban léteznek olyan igények, amelyekre a jogszabályok rövidebb elévülési időt határoznak meg. 2023. szeptember 1. előtt ebbe a körbe tartoztak a felhasználókkal kötött földgáz, ill. villamosenergia szolgáltatással kapcsolatos szerződések.

2023. augusztus 31. napjáig a földgázellátásról szóló törvény szerint a felhasználóval kötött földgáz-kereskedelmi szerződésből, valamint elosztóhálózat-használati szerződésből eredő polgári jogi igények 3 év alatt évülnek el. Szintén 3 éves elévülési időt tartalmazott a villamos energiáról szóló törvény a hálózathasználati szerződésből, és a felhasználóval kötött villamosenergia-vásárlási szerződésből eredő polgári jogi igények tekintetében. Így a felhasználók gáz és áramdíj fizetési kötelezettségeire is a 3 éves elévülési idő volt irányadó.

Hogyan változott a gáz és áramdíj elévülése?

Fontos változás, hogy 2023. szeptember 1. napjától az említett törvények módosultak. Ez a módosítás azonban nem a felhasználóknak kedvez. 2023. szeptemberétől a jogszabályok már nem tartalmazzák a rövidebb, 3 éves elévülési időre vonatkozó előírásokat. Ez azt jelenti, hogy 2023. szeptember 1. napjától a földgázzal és villamosenergia szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződésekből származó igényekre az általános, 5 éves elévülési idő vonatkozik. Ebbe beletartozik a szolgáltatók gáz és áramdíj követelése is. Vagyis ekkortól a korábbi 3 éves elévülési idő 5 évre módosult.

Mi a helyzet a korábban indult elévülésekkel?

Mi történik azon gáz, ill. áramdíj követelésekkel, amelyek elévülési ideje már folyamatban volt 2023. szeptember 1-jén? Meghosszabbodik-e ezen követelések elévülési ideje is?

A törvénymódosítás rendezte ezt a helyzetet. A módosítás előtt megkezdődött elévülésre még a korábbi, 3 éves elévülési időt kell alkalmazni. Tehát, ha a gáz vagy áramdíjra vonatkozó fizetési kötelezettség 2023. szeptember 1-jét megelőzően esedékessé vált, akkor ezekre a 3 éves elévülési idő érvényes. A szeptember 1-jén vagy ezt követően esetékessé vált tartozások pedig már 5 év alatt évülnek el.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Online Munkaidő_nyilvántartás
XL IDŐ – Online Munkaidő-Nyilvántartás, Beosztás és Szabadság kezelés!
Megosztás

About Author

Comments are closed.