Mi a teendő, ha elévült a végrehajtási jog?

0

A végrehajtási jog elévülését csak kivételes esetben veszi figyelembe hivatalból a bíróság, illetve a bírósági végrehajtó.

Felmerülhet a kérdés, ha egy adóssal szemben végrehajtási eljárás folyik valamely tartozása miatt, akkor elévülhet-e a tartozása. Elévülésről a végrehajtási eljárás során is beszélhetünk, de ebben az esetben a végrehajtási jog az, ami elévülhet. Milyen lépéseket tehet az adós? Mi a teendő, ha elévült a végrehajtási jog?

Mikor évül el a végrehajtási jog?

Végrehajtási jog alatt azt a jogosultságot értjük, hogy egy adott követelés teljesítése a kötelezettől végrehajtási eljárás útján kikényszeríthető. Végrehajtási eljárást elsősorban bírósági végrehajtó vagy az adóhatóság folytathat le. Végrehajtási eljárás során történik például a polgári bíróságok jogerős ítéleteinek végrehajtása, amennyiben az ítéletben foglaltaknak a kötelezett önként nem tesz eleget.

A végrehajtási jog elévülése azt jelenti, hogy a kötelezettség teljesítése állami kényszer útján nem kényszeríthető ki. Ha például egy jogerős ítéletre vonatkozó végrehajtási jog elévült, akkor bírósági végrehajtás útján a követelés már nem hajtható be.

A végrehajtási jog a végrehajtandó követeléssel együtt évül el. Ez azt jelenti, hogy a végrehajtási jog elévülési ideje ugyanannyi, mint annak a követelésnek az elévülési ideje, ami végrehajtható lenne. A követelések elévülési ideje általában 5 év, így a végrehajtási jog is rendszerint 5 év alatt évülhet el. A jog ismer eltérő elévülési időket is, például a munkajogi igények esetén (3 év), vagy telefon előfizetői szerződésből eredő igények esetén (1 év). Ezekben az esetekben a végrehajtási jog elévülési ideje is ehhez a rövidebb határidőhöz igazodik.

A végrehajtási jog elévülési ideje akkor kezdődik, amikor a követelés végrehajthatóvá válik. Például a jogerős bíróság ítéletben foglalt követelés esetén az ítéletben foglalt teljesítési határidő letelte után kezdődik. Az elévülését bármely végrehajtási cselekmény megszakítja. Ebben az esetben az elévülési idő újra kezdődik. Végrehajtási cselekmény például a bíróságnak, a bírósági végrehajtónak a követelés behajtására irányuló intézkedése.

Mit tehet az adós elévülés esetén?

A végrehajtási jog elévülését csak kivételes esetben veszi figyelembe hivatalból a bíróság, illetve a bírósági végrehajtó, például tartásdíj vagy életjáradék esetén. Ezért az elévülésre rendszerint az adósnak magának kell hivatkoznia, ezt senki nem fogja megtenni helyette.

Amennyiben az adós úgy véli, hogy a vele szemben végrehajtás alatt álló követelésre vonatkozó végrehajtási jog elévült, akkor ezt bejelentheti az ügyben eljáró végrehajtónak. E megkeresésben az adósnak hivatkoznia kell az elévülésre, és arra, hogy az elévülés szerinte mikor következett be. Amennyiben a végrehajtó ilyen iratot kap az adóstól, akkor ezt megküldi a végrehajtást kérőnek, azzal a felhívással, hogy 15 napon nyilatkozzon a követelés fennállása, illetve elévülése kérdésében.

Ha a végrehajtást kérő a felhívásra az elévülést elismeri és a végrehajtási költségek is megfizetésre kerültek, a végrehajtási eljárás befejeződik.

Amennyiben a végrehajtást kérő nem tesz nyilatkozatot, vagy úgy tesz elismerő nyilatkozatot, hogy a végrehajtási költségek még nem kerültek megfizetésre, akkor a végrehajtó az ügyet a bírósághoz küldi. Ebben az esetben, ha van meg nem térült végrehajtási költség, akkor a bíróság úgy rendelkezik, hogy a végrehajtási eljárás csak e költségek behajtására folytatódjon. Tehát utóbbi esetben már csak a végrehajtónak, illetve az államnak járó költségek kerülnek behajtásra, míg a végrehajtást kérőnek az adóssal szemben fennálló követelése tekintetében a végrehajtás lényegében megszűnik.

Végrehajtás megszüntetése iránti per

Ha a végrehajtást kérő a végrehajtó felhívására úgy nyilatkozik, hogy nem ismeri el az elévülést, akkor az adós a végrehajtás megszüntetése iránt pert indíthat.

A végrehajtás megszüntetése iránti pert az adósnak a végrehajtást kérő ellen kell megindítania. A keresetlevelet annál a bíróságnál kell benyújtania, amely a végrehajtást elrendelte. Az adósnak a keresetlevélben be kell mutatnia, hogy az elévülés mikor kezdődött és az elévülés határideje mikor telt le. Az adós kérheti, hogy a bíróság a kereset jogerős elbírálásáig a végrehajtást függessze fel. Ha a peres eljárásban bebizonyosodik az elévülés, akkor a bíróság a végrehajtást ítéletével megszünteti.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
(1) 266-6621
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adoszitet.hu 

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Megosztás

About Author

Comments are closed.