Hogyan köthet egy kiskorú munkaszerződést?

0

Munkaviszonya nem csak nagykorú személynek lehet. Bizonyos korlátok között tizennyolc évesnél fiatalabbak is létesíthetnek munkaviszonyt. A kiskorú a munkajog nyelvén fiatal munkavállalónak minősül. Hogyan köthet egy kiskorú munkaszerződést?

Ki létesíthet munkaviszonyt?

A Munka Törvénykönyve általánosságban nem zárja ki, hogy a korlátozottan cselekvőképes vagy a cselekvőképtelen személy munkaviszonyt létesítsen. Így nincs kizárva a munkavállalásból a cselekvőképtelen (gondnokság alatt álló) nagykorú, de még a cselekvőképtelen kiskorú sem.

A törvény a kiskorúak munkaviszony létesítésével kapcsolatban elsősorban életkori korlátozásokkal él. A Munka Törvénykönyve alapján munkavállaló főszabály szerint olyan személy lehet, aki 16. életévét betöltötte.

A törvény szerint fiatal munkavállaló, aki a 18. életévét még nem töltötte be. A munkaviszony szempontjából a 18 évesnél fiatalabb dolgozó akkor is fiatal munkavállalónak számít, ha a gyámhatóság engedélyével házasságot kötött, így polgári jogi szempontból nagykorúnak számít. Ilyen esetben tehát a törvény fiatal munkavállalókat védő rendelkezései rá továbbra is érvényesek maradnak.

XL IDŐ online munkaidő nyilvántartó rendszer
XL IDŐ Online Munkaidő-nyilvántartó Rendszer

16 évesnél fiatalabb munkavállalók

Vannak olyan esetek, amikor 16 év alatti fiatal is létesíthet munkaviszonyt. Az a 15. életévét betöltött tanuló, aki nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytat, az iskolai szünet alatt szintén vállalhat munkát munkaviszony keretében.

Bizonyos feltételekkel 15 évesnél fiatalabb kiskorú is vállalhat munkát külön jogszabályban meghatározott kulturális, művészeti, sport-, hirdetési tevékenység keretében. Ebben az esetben a munkaviszony létesítéséhez a gyámhatóság engedélye is szükséges. Erre példa, hogy tanköteles fiatal munkavállaló a gyámhatóság engedélyével sportolóként azokban a sportágakban foglalkoztatható, amelyekben hivatásos versenyrendszer működik.

Hogyan köthet egy kiskorú munkaszerződést?

A fiatal munkavállaló főszabály szerint önállóan nem létesíthet munkaviszonyt. A 14. életévét betöltött, de 18 évesnél fiatalabb munkavállaló esetén a munkaszerződés megkötéséhez a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. Tehát nem elegendő, ha a munkaszerződést a 16 éves munkavállaló aláírja. A munkaszerződés érvényességéhez a szülők hozzájárulása is kell.

A törvényes képviselő hozzájárulása nem csak a munkaszerződés érvényes megkötéséhez kötelező, hanem a munkaszerződés módosításához és ahhoz is, hogy a fiatal munkavállaló a munkaviszonyát megszüntesse. Így például a szülők hozzájárulásával érvényes a fiatal munkavállaló felmondása. A szülők hozzájárulása szükséges ahhoz is, hogy a munkaviszonyt közös megegyezéssel szüntesse meg a kiskorú munkavállaló.

Ha 14 évesnél fiatalabb személy kíván munkát vállalni, nevében a törvényes képviselője köti meg a munkaszerződést. Ebben az esetben tehát nem a szülők hozzájárulásáról beszélünk, hanem a szülők a gyermekük képviseletében maguk írják alá a munkaszerződést. Ugyanez vonatkozik a 14 év alatti gyermek munkaviszonnyal kapcsolatos, jogi hatással járó más nyilatkozatára is, mint a felmondás, szabadság igénybevétele stb.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.