Hogyan köthet szerződést a kiskorú?

0

Amikor szerződéskötésre gondolunk, akkor tipikusan nagykorú személyek vagy különböző szervezetek, cégek közötti szerződések jutnak eszünkbe. Azonban gyakrabban fordul elő, mint hinnénk, hogy kiskorú személy szerepel szerződő félként egy szerződésben. Hogyan köthet szerződést a kiskorú?

Ki számít kiskorúnak?

A polgári jog szempontjából kiskorúnak minősül, aki a 18. életévét nem töltötte be. A nagykorúság elérése szempontjából az a nap számít, amelyen az illető született. Tehát a kiskorú a 18. születésnapjának nulla órájától nagykorúvá válik, függetlenül attól, hogy melyik órában és percben született.

18. életévét be nem töltött személy csak akkor válhat nagykorúvá, ha a gyámhatóság engedélyével házasságot köt. A gyámhatóság engedélyét a 16. életévét betöltött, de 18 év alatti személy kérheti a gyámhatóságtól.

Korlátozottan cselekvőképes és cselekvőképtelen kiskorú

A kiskorúak szerződései szempontjából fontos kérdés, hogy a kiskorú korlátozottan cselekvőképes-e. Ettől függ, hogy milyen módon köthet szerződést.

A cselekvőképesség egy jogi fogalom, amely különbözik attól, amit hétköznapi értelemben értük a cselekvőképesség alatt. A jogi cselekvőképesség azt jelenti, hogy valaki képes-e arra, hogy saját cselekménye, magatartása alapján önállóan jogokat szerezzen vagy kötelezettséget vállaljon.

Tehát a cselekvőképesség nem azt jelenti, hogy valaki fizikailag meg tud-e tenni valamit. Például egy 8 éves gyermek képes a nevét aláírni egy szerződésre, de ettől még jogilag nem minősül cselekvőképesnek.

Cselekvőképesnek főszabály szerint a nagykorú személy minősül. Törvény vagy bíróság a nagykorú cselekvőképességét is korlátozhatja.

Servantes Könyvelőprogram

Cselekvőképtelen az a kiskorú, aki 14. életévét még nem töltötte be.

Korlátozottan cselekvőképes a 14. életévét betöltött kiskorú. A 14 évesnél idősebb személy is minősülhet cselekvőképtelennek. Ilyen eset, ha cselekvőképtelen állapotban van, vagy ha a bíróság 17. életévének betöltését követően cselekvőképességet teljesen korlátozó gondokság alá helyezte.

A cselekvőképtelen kiskorú szerződése

A cselekvőképtelen kiskorú főszabály szerint önállóan nem köthet szerződést, mivel az ő jognyilatkozata semmis. A cselekvőképtelen gyerek nevében a törvényes képviselője jár el és írja alá a szerződést. A törvényes képviselői rendszerint a szülei vagy a gyámja.

Kivételt képeznek azok a szerződések, amelyek csekély jelentőségűek, különösebb megfontolást nem igényelnek, és amelynek megkötése a mindennapi életben tömegesen fordul elő. Ha a kiskorú ilyen szerződést köt, és a szerződést teljesíti, akkor e szerződés nem minősül semmisnek. Ilyen szerződés például, amikor a gyerek a szülő megbízásából bevásárol, vagy az iskolában megvásárolja a tízórait. Ezek lényegében adásvételi szerződések és nem lesznek semmisek attól, hogy 14 év alatti gyermek kötötte őket.

Vannak olyan szerződések, amelyek esetében nem elég önmagában a törvényes képviselő aláírása sem, hanem a szerződés érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása is szükséges. Ilyen például a cselekvőképtelen kiskorú tulajdonában álló ingatlan eladására vonatkozó adásvételi szerződés. Léteznek olyan szerződések, amelyek még a gyámhatóság jóváhagyása esetén is semmisnek minősülnek. Ilyen például a kiskorú tulajdonának elajándékozására vonatkozó szerződés.

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú szerződése

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú maga is köthet szerződéseket. Az ő esetében már nem arról van szó, hogy helyette és nevében csak a szülő vagy más törvényes képviselő szerződhet.

Vannak olyan szerződések és nyilatkozatok, amelyeket a korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselője hozzájárulása nélkül is, önállóan megköthet, illetve megtehet.

  • Tehet olyan személyes jellegű jognyilatkozatot, amelyre jogszabály feljogosítja. Például személyiségi jogai védelmében önállóan felléphet, közvégrendeletet tehet.
  • Megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket. Például elvégezhet kisebb összegű bevásárlást, megveheti a vonatjegyet.
  • Rendelkezhet munkával szerzett jövedelmével, annak erejéig kötelezettséget vállalhat.
  • Köthet olyan szerződéseket, amelyekkel kizárólag előnyt szerez. Például elfogadhat olyan ajándékot, amely rá nézve kötelezettségekkel nem jár.
  • A szokásos mértékben ajándékozhat.

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú fel nem sorolt, további szerződései esetén szerződési nyilatkozata csak akkor érvényes, ha ehhez a törvényes képviselő is hozzájárulását adja. Tehát ezekben az esetekben nem elég az ő aláírása a szerződésen, hanem a szülők hozzájárulása is szükséges. A hozzájárulást a törvényes képviselő magában a szerződésben is megadhatja. Annak sincs akadálya, hogy külön iratban, akár a szerződéskötés után adjon hozzájárulást a szerződéshez.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

XL IDŐ online munkaidő nyilvántartó rendszer
XL IDŐ Online Munkaidő-nyilvántartó Rendszer
Megosztás

About Author

Comments are closed.