Fizetési kedvezmények gazdálkodó szervezeteknek

0

“Jogi személy és egyéb gazdálkodó szervezet esetében már mások a feltételek. Ebben az esetben kizárólag az adózó gazdálkodását…”

Nem árt ha tudjuk, hogy mint gazdálkodók például adónkra, pótlékainkra, bírságainkra kérhetünk halasztást, részletfizetést, mérséklést, illetve elengedést, összefoglaló néven fizetési kedvezményt.

Ki kaphat fizetési kedvezményt?

Először is nézzük meg, hogy kik azok, akik kaphatnak fizetési kedvezményt. Fizetési kedvezmény igénybevételére azon adózók jogosultak, akik fizetési kötelezettségeiket valamilyen méltányolható gazdasági vagy személyes okból határidőre nem tudják teljesíteni.

Fizetési kedvezményt fizetési kötelezettség elengedésre, mérséklésre, halasztásra és részletfizetésre lehet kérni.

Hová kell a fizetési kedvezményi kérelmet benyújtani?

Nagyon fontos tudnunk, hogy fizetési kedvezményt kizárólag az adózó kérelme alapján tud engedélyezni a NAV. A fizetési kedvezményi kérelmeket első fokon a NAV megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságainak (megyei igazgatóságok) fizetési kedvezmények (fő)osztályai bírálják el, míg másodfokon a NAV Fellebbviteli Igazgatóságának hatósági főosztályai.

Szakértő bérszámfejtés határidőre
Ügyvitelport- Professzionális bérszámfejtés, outsourcing

Ki nyújthatja be fizetési kedvezményi kérelmet?

A kérelmet egyaránt benyújthatja maga az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy, de emellett benyújthatja a pénzügyi képviselő, a felszámoló és a végelszámoló, az adózási ügyvivő, valamint a bizalmi vagyonkezelő is.

Milyen esetekben lehet a tartozás mérséklését, elengedését kérni?

Jó ha tudjuk, hogy csak tényleges tartozásra engedélyezhető a fizetési kötelezettség elengedése vagy mérséklése. Tehát ha már valamilyen módon, akár befizetéssel, akár visszatartással vagy átvezetéssel rendeztük a tartozást, arra nem kérhetünk elengedést, sem mérséklést.

Fontos tudnunk, hogy kizárólag magánszemély esetén van lehetőség az adó (tőketartozás) mérséklésére, elengedésére. Azonban még ekkor sincs lehetőség arra, hogy a már levont / teljesített adó- és járuléktartozás elengedését vagy mérséklését kérjük.

Jogi személy és egyéb gazdálkodó szervezet esetében már mások a feltételek. Ebben az esetben kizárólag az adózó gazdálkodását ellehetetlenítő ok szolgálhat indokul. Tehát csakis kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetén mérsékelhető vagy engedhető el a pótlék- és bírság tartozás.

Legyünk figyelemmel arra, hogy mérséklést csak akkor kérjük, ha ezzel elő tudjuk segíteni a gazdálkodás helyreállítását. Amennyiben a gazdálkodási tevékenység teljesen ellehetetlenült, már nincs helye a méltánylás gyakorlásának, mivel ilyen esetben a törvény értelmében ha egy cég gazdaságilag ellehetetlenül, annak következménye a szervezet felszámolása.

Nem árt, ha felkészülünk egy olyan eshetőségre is jogi személy és egyéb szervezet, vagy gazdálkodó tevékenységet folytató természetes személy esetén, hogy a NAV az adótartozás egy részének vagy egészének megfizetéséhez kötheti a pótlék- és bírságtartozása mérséklését, elengedését.

A NAV az egyéni vállalkozók esetében a kérelmet természetesen az abban előterjesztett indokokra figyelemmel bírálja el. Ilyen indok lehet például a gazdasági tevékenység ellehetetlenülése vagy a megélhetés súlyos veszélyeztetése. A gazdasági tevékenység ellehetetlenülése esetében az egyéni vállalkozónál is kizárólag a bírság- és pótléktartozást elengedésére vagy mérséklésére van lehetőség.

Minden jog fenntartva –www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Ügyvitelport- Professzionális bérszámfejtés, outsourcing
Ügyvitelport- Professzionális bérszámfejtés, outsourcing
Megosztás

About Author

Comments are closed.