Mit vizsgál a NAV a fizetési kedvezmény iránti kérelem elbírálásakor?

0

A fizetési kedvezményi kérelem elbírálásakor a NAV mérlegeli a külső szervek nyilvántartásából elérhető adatok mellett az eleve, hivatalból már rendelkezésére álló adatokat és a kérelemben előadott adatokat. Ezek mellett ha szükséges, akkor felszólítja az adózót nyilatkozattételre, továbbá előfordul, hogy kéri az adózó beadványában közölt adatok alátámasztását. Ilyen esetben az adózó a körülmények tisztázására szolgáló okiratokat köteles benyújtani az adóhatósághoz.

Megalapozhatja a kérelemnek helyt adó döntést…

Nem ritka, hogy a kérelemnek helyt adó döntést megalapozhatja pusztán az adózói nyilatkozat is. Ennek azonban feltétele, hogy az adózó nyilatkozatában beadott adatok nem állnak ellentmondásban a külső szervek és a NAV rendszerében szereplő adatokkal, nem merülhet fel a jövedelem eltitkolása, mivel nyilatkozatában hiánytalanul közölte a vagyoni körülményeit és jövedelmi adatait, valamint ezek mellett az eljárás szempontjából fontos összes többi körülményről is nyilatkozott.

Mikor szüntetheti meg a NAV az eljárást?

Jó ha tudjuk, hogy a NAV megszünteti az eljárást, ha az adózó nem közli és küldi be a bekért adatokat és okiratokat, továbbá a felhívás ellenére sem tesz nyilatkozatot.

Nagyon fontos, így figyeljünk rá, hogy a mérsékelni kért tartozásra tanácsos fizetési könnyítést is kérnünk. A mérséklési és fizetési könnyítési kérelmen egyazon beadványban együttesen terjesszük elő. Ezzel elő tudjuk segíteni, hogy ha esetleg a NAV elutasítja a mérséklési kérelmünket, de egyéb esetben a könnyítést engedélyezné, akkor jogosultak legyünk rá.

A fizetési könnyítési kérelem megjelölésének hiányában tehát a NAV ezen az eljárásában a mérséklési kérelem elutasítása esetén akkor sem engedélyezheti az elutasított összegre a fizetési könnyítést -a mérséklés helyett-, ha a többi tartozás megfizetésére egyébként fizetési könnyítést biztosított. Ennek az az oka, hogy nem térhet el a NAV a döntésében a kérelemtől. Tehát ha kizárólag a tartozás mérséklését kértük, ő önhatalmúlag nem engedélyezheti a fizetési könnyítést. Így tehát ezt érdemes szem előtt tartanunk a kérelem beadásakor.

Minden jog fenntartva –www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Ügyvitelport- Professzionális bérszámfejtés, outsourcing
Ügyvitelport- Professzionális bérszámfejtés, outsourcing
Megosztás

About Author

Comments are closed.