A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény módosítása

0

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény (Cstv.) 27/C. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki. Lássuk!

A T/8033. egyes vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról, valamint egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről szóló törvényjavaslat módosítaná a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvényt.

Tervezett szabályozás:

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény (Cstv.) 27/C. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
(2b) A felszámolók névjegyzékéről szóló kormányrendelet szerinti, az új felszámolói névjegyzék létrehozására irányuló pályázati eljárásban a jogszabályi és pályázati feltételeknek megfelelt, azonban a pályázati keretszám miatt az új felszámolói névjegyzékbe felvételt nem nyert, de a korábbi névjegyzékben szereplő felszámoló szervezetet a felszámolók névjegyzékét vezető szerv a 27/A. § (6a) bekezdés szerinti hatósági nyilvántartásba hivatalból felveszi, kivéve, ha a felszámoló szervezet a pályázatában nyilatkozatot tesz arról, hogy a 27/A. § (6a) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásba való felvételét nem kéri. Ha a felszámoló szervezet a 27/A. § (6a) bekezdés szerinti hatósági nyilvántartásba való felvételét nem kéri, a felszámolók névjegyzékét vezető szerv értesítése alapján a felszámoló szervezetet az eljáró bíróság a folyamatban lévő eljárásokból haladéktalanul felmenti és egyidejűleg az új felszámolói névjegyzékben szereplő felszámoló 2 szervezet kirendeléséről gondoskodik. A bíróság eljárása során a 27/A. § (9)–(11a) bekezdésében foglaltakat is alkalmazni kell.

Tervezett szabályozás:

A Cstv. 27/C. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
Az új felszámolói névjegyzék létrehozására irányuló eljárásokat lezáró utolsó határozat véglegessé válásának napján a korábbi felszámolói névjegyzék e törvény erejénél fogva megszűnik. A megszűnés tényéről a felszámolók névjegyzékét vezető szerv az érintett felszámoló szervezetek részére haladéktalanul értesítést küld.

Jelenlegi szabályozás

Az új névjegyzék felállítására irányuló eljárásokat lezáró utolsó határozat véglegessé válását követően a felszámolók névjegyzékét vezető szerv haladéktalanul határozatot hoz azon felszámoló szervezetek névjegyzékből való törléséről, amelyeknek az új névjegyzékbe vételére nem került sor. A határozatban azt is fel kell tüntetni, hogy az új névjegyzékbe vételre a jogszabályi feltételek teljesítésének hiánya miatt vagy a keretszám miatt nem került sor. A névjegyzékből történő törlés időpontja megegyezik az új névjegyzék felállításának időpontjával.

A törvényjavaslat részletesen megindokolja, hogy miért is lenne erre szükség.

A Törvényjavaslat módosítja a Cstv.-t, aminek célja annak lehetővé tétele, hogy a korábbi felszámolói névjegyzékben szereplő felszámoló szervezet, amennyiben pályázatot nyújtott be az új felszámolói névjegyzékbe vételre, azonban a pályázat értékelését követően született határozat alapján az új névjegyzékbe a keretszám túllépése miatt nem nyert felvételt, a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdés szerinti nyilvántartásba (tevékenységük továbbfolytatására jogosult felszámoló szervezetek hatósági nyilvántartása) automatikusan bejegyzésre bekerüljön. Ezáltal ezen felszámoló szervezetek a folyamatban lévő csőd- és felszámolási eljárásaikban felmentésre nem kerülnek, azokban továbbra is eljárhatnak. Ez alól egyetlen kivételt enged a törvény abban az 28 esetben, ha a pályázati eljárás során a felszámoló szervezet olyan tartalmú nyilatkozatot tesz, hogy nem kéri felvételét a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdés szerinti hatósági nyilvántartásba; ekkor a folyamatban lévő eljárásaiban tovább már nem járhat el, azokból a névjegyzéket vezető szerv értesítését követően a bíróságok által haladéktalanul felmentésre kerül és a folyamatban lévő eljárásokban az új felszámolói névjegyzékben szereplő felszámoló szervezetet kell kijelölni. A Törvényjavaslat a korábbi felszámolói névjegyzék fennállásának jogszabályban meghatározott időtartamát kívánja törvényi szinten rögzíteni, tekintettel arra, hogy a korábbi névjegyzék határozott, hétéves időtartamra jött létre, amely időtartam az új névjegyzék felállításával lejár. A Törvényjavaslat egyértelművé teszi, hogy a korábbi felszámolói névjegyzék egészen az új névjegyzék felállítására irányuló eljárásokat lezáró utolsó határozat véglegessé válásának napjáig áll fenn, ezzel a nappal a korábbi névjegyzék a törvény erejénél fogva megszűnik. Az ex lege megszűnésre tekintettel a felszámolók névjegyzékét vezető szerv alakszerű határozatot nem hoz. A Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján vezetett nyilvántartásban szereplő felszámoló szervezetek a folyamatban lévő eljárásaikat továbbra is új kijelölés nélkül fejezhetik be.

Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu 

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Servantes Vezetői-információs Rendszer és Kontrolling

Megosztás

About Author

Comments are closed.