A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény módosítása

0

Az alábbiakban nézzük meg, hogyan módosul a csődeljárásról szóló törvény. A változásokat a 193. számú Magyar Közlöny tartalmazza.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény 57. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A gazdálkodó szervezetnek a felszámolás körébe tartozó vagyonából a tartozásokat a következő sorrend figyelembevételével kell kielégíteni:

e) a társadalombiztosítási alapok javára fennálló tartozások, az adók – kivéve a (2) bekezdés szerinti adó- és járuléktartozásokat – és adók módjára behajtható köztartozások, az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényen alapuló követelések, a büntetőeljárásban az állam javára fizetendő összeg, továbbá a visszafizetendő államháztartási, európai uniós vagy nemzetközi szerződésen alapuló más nemzetközi forrásból származó támogatások, valamint a közműdíjak és a társasházi közös költség és a Szövetkezeti Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapjának a d) pontban nem említett követelései,

Lényegében tehát itt annyi változás történt, hogy az új törvénybe belekerültek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényen alapuló követelések, melyeket eddig nem tartalmazta a törvény.

Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Servantes Vezetői-információs Rendszer és Kontrolling
Megosztás

About Author

Comments are closed.