Egyszerűsített végelszámolás

0

A cég végelszámolása egyszerűsített módon is történhet. Ezt az eljárásmódot – egyszerűsített végelszámolás – azok a cégek vehetik igénybe…

A cég végelszámolása egyszerűsített módon is történhet. Az egyszerűsített végelszámolást azok a könyvvizsgálatra nem kötelezett cégek vehetik igénybe, amelyek az eljárást a végelszámolás kezdő időpontjától számított 150 napon belül be tudják fejezni.

Az adózónak az egyszerűsített végelszámoláskor végelszámolót nem kell választani. A végelszámolót terhelő feladatokat a cég vezető tisztségviselője, tisztségviselői látják el. Ebből következik, hogy azok a meghatalmazások, amelyeket a vezető tisztségviselő adott, a végelszámolás alatt is érvényesek. Az egyszerűsített végelszámolás megindítását nem kell a cégbírósághoz bejelenteni, sem a Cégközlönyben közzétenni. Az adózó az eljárás alatt elhatározhatja az egyszerűsített végelszámolás megszüntetését és a cég működésének folytatását.

Az eljáráshoz kapcsolódó bejelentéseket – a T201T adatlap benyújtásával – a NAV-hoz kell megtenni:

• az egyszerűsített végelszámolás elhatározásakor,
• az egyszerűsített végelszámolás befejezésekor – 150 napon belül, vagy
• ha az egyszerűsített végelszámolás befejezésére a cég továbbműködésének elhatározásával kerül sor 150 napon belül.

Benyújtott adatlapok

A NAV a benyújtott adatlapokat automatikusan továbbítja a cégbíróságnak.

A befejezés bejelentésével egyidejűleg a cégbíróságnak elektronikus úton meg kell küldeni az elfogadott vagyonfelosztási javaslatot és határozatot.

Az elektronikusan küldendő változásbejegyzési kérelem és a vagyonfelosztási javaslatminta elérhető: https://szuf.magyarorszag.hu, Főoldal > VÁLLALKOZÁS > Cégek működtetése > Cégek egyszerűsített végelszámolásának befejezése menüpont alatt.

Ha az egyszerűsített végelszámoláskor az adózó a törlési kérelemét (T201T) benyújtotta, akkor a NAV 30 napon belül automatikusan megküldi az ehhez szükséges engedélyt. Ha a NAV a cégbíróságot a törlés valamely akadályáról értesíti – megindítandó vagy folyamatban lévő adóeljárás, adótartozás –, akkor a törlési hozzájárulásra csak annak elhárulta – az eljárás végleges befejezése, adótartozás rendezése – után kerülhet sor.

Az egyszerűsített végelszámolásra nyitva álló 150 nap alatt az eljárás befejezéséről szóló T201T adatlapot és a cégbíróságnak küldendő dokumentumokat is be kell nyújtani. Bármelyik hiánya esetén a cégbíróság a 211. napon elrendeli a végelszámolási eljárás megszüntetését.

Az egyszerűsített végelszámolásról az általános szabályok szerinti végelszámolásra át kell térni:

• vitatott hitelező igény esetén, vagy ha emiatt a cég ellen peres eljárás folyik,
• végelszámolási kifogás esetén, vagy
• ha az egyszerűsített végelszámolást 150 nap alatt nem fejezték be. Ha a társaság a fenti feltételek fennállásakor mégis elmulasztja az áttérést az általános szabályokra, akkor kényszertörlést rendelnek el.

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Ügyvitelport- Professzionális bérszámfejtés, outsourcing
Ügyvitelport- Professzionális bérszámfejtés, outsourcing
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.