Mi a feladata a cég korábbi vezető tisztségviselőjének a végelszámolás esetén?

0

Kifizetődő tisztában lenni a cég korábbi vezető tisztségviselőjének feladataival, mivel mulasztása esetén súlyos következmények várhatóak.

A cég korábbi vezető tisztségviselője a feladatai elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért a polgári jog általános szabályai szerint kártérítési felelősségre vonható. A cégbíróság pedig 100 000 forinttól 900 000 forintig terjedő, ismételten kiszabható pénzbírsággal sújthatja. Érdemes tehát tisztában lennünk ezen feladatokkal.

A cég korábbi vezető tisztségviselőjének feladata:

 • ha a gazdálkodó a számviteli törvény hatálya alá tartozik, a végelszámolás kezdő napját követő 30 napon belül, a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal tevékenységet lezáró beszámolót készíteni,
 • ugyanezen határidőn belül letétbe helyezni és közzétenni, az egyszerűsített vállalkozói adó, valamint a kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó adózókat kivéve,
 • ugyanezen határidőn belül a cég iratanyagát a végelszámolónak átadni,
 • ugyanezen határidőn belül a tevékenységzáró adóbevallásokat a NAV-hoz benyújtani, mégpedig leggyakrabban a ’71., ’65., ’08., ’01. számú bevallásokat. Az egyszerűsített vállalkozói adó, valamint a kisadózó vállalkozások tételes adója és a kisvállalati adó hatálya alá tartozó gazdálkodónál pedig – mivel az adóalanyiság megszűnik a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal – a ’71. számú bevallás helyett a ’43. számú, ’KATA, ’KIVA jelű bevallást,
 • a tevékenységet lezáró adóbevallással egyidejűleg teljesíteni a tevékenységet lezáró adóbevallás időszaka előtti azon időszakokra vonatkozó adóbevallási kötelezettségeket is, amelyek teljesítésének határideje a tevékenységet lezáró bevallás benyújtásakor még nem járt le.

Mi történik a cég korábbi vezető tisztségviselőjének mulasztása esetén?

A cég korábbi vezető tisztségviselője a feladatai elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért a polgári jog általános szabályai szerint kártérítési felelősségre vonható.

A cégbíróság pedig 100 000 forinttól 900 000 forintig terjedő, ismételten kiszabható pénzbírsággal sújthatja.

Végelszámolás

A végelszámolás közzététele után a cég hitelezői 40 napon belül jelenthetik be a követeléseiket. A határidő nem jogvesztő. Tehát a követelések az eljárás alatt is, sőt a befejezés és törlés után is érvényesíthetők. De utóbb már csak a volt tagokkal szemben. A végelszámolónak a hitelezői igény bejelentésére nyitva álló határidő után, 15 napon belül a bejelentett követelésekről jegyzéket kell készítenie. A jegyzéket további 15 napon belül be kell nyújtania a cégbírósághoz.

A végelszámoló a tevékenységet záró beszámoló mérlegből végelszámolási nyitómérleget készít. A hitelezői igénybejelentések alapján – ha szükséges – korrigált nyitómérleget is kell készítenie, amelyet a cég legfőbb szerve elé terjeszt. A hitelezői igénybejelentésekkel korrigált nyitómérleg lesz a cég valós vagyoni helyzetének az alapja. Ha ez alapján megállapítható, hogy a cég vagyona a hitelezők követeléseinek fedezetére már nem elegendő, a végelszámolónak a tagokat vagy részvényeseket fel kell hívnia, hogy a hiányzó összeget 30 napon belül fizessék meg. Ha ez eredménytelen volt, a végelszámoló haladéktalanul köteles felszámolási eljárást kérelmezni az illetékes bíróságon.

Ha a végelszámolás alatt álló céget felszámolják és megállapítható, hogy

 • a végelszámoló alapos ok nélkül késlekedett a felszámolási eljárás kezdeményezésével, vagy
 • a törvényi feltételek ellenére elmulasztotta a felszámolási eljárás kezdeményezését, vagy
 • a felszámolás elrendelésére a végelszámoló hibájából nem került sor, vagy
 • az egyszerűsített végelszámolásról – annak törvényben foglalt feltételei hiányában – nem tér át az általános szabályok szerinti végelszámolásra, vagy
 • nem tett meg mindent a hitelezők veszteségeinek csökkentéséért, vagy
 • nem tett meg mindent a környezeti károk mérsékléséért, a kármentesítésért, vagy
 • egyes hitelezőket mások rovására előnyben részesített,

a felszámoló vagy a hitelezők keresetére a bíróság arra kötelezi a végelszámolót, hogy a cég vagyonához – a károkozás összege mértékéhez igazodó – tőke-hozzájárulást teljesítsen, azaz magánvagyona terhére kell a cég vagyonába befizetnie. A bíróság továbbá megvonhatja a végelszámoló díját is részben vagy egészben.

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.