A végelszámolás lezárása

0

A végelszámolás befejezésére három év áll rendelkezésre. Lezárásakor a végelszámoló elkészíti a végelszámolás utolsó üzleti évéről szóló…

A végelszámolást – annak kezdő időpontjától számított – három éven belül be kell fejezni. Az eljárás lezárásakor a végelszámoló elkészíti a végelszámolás utolsó üzleti évéről szóló:

 • beszámolót,
 • zárójelentést,
 • vagyonfelosztási javaslatot, továbbá
 • a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok, illetve a részvételével működő egyesületek, alapítványok sorsára vonatkozó javaslatot, és a
 • záró adóbevallásokat.

A végelszámolás követelményei

A záró adóbevallások, a beszámoló és a vagyonfelosztási javaslat elkészítésénél a végelszámolónak figyelembe kell vennie a végelszámolás befejezéséhez szükséges észszerű, a jövőben felmerülő költségeket, a vállalkozásból kivont jövedelem után a kifizető által megállapított, bevallott és megfizetendő személyi jövedelemadót.

A vállalkozásból kivont jövedelmet terhelő személyi jövedelemadót a végelszámolás alatt álló adózónak záró, ’08 típusú bevallásban kell bevallania és megfizetnie.

A vállalkozásból kivont jövedelem után azonban a szociális hozzájárulási adót a jövedelmet szerző természetes személynek kell bevallania és megfizetnie.

A záróbeszámoló mérlegfordulónapjáig tartó időszakra vonatkozó, még elő nem írt késedelmi pótlék várható összegét is figyelembe kell venni az utolsó beszámoló és a vagyonfelosztási javaslat elkészítésénél. Ehhez segítséget nyújt a NAV honlapján elérhető pótlékszámító segédprogram: http://nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/kalkulatorok/potlekszamitas.

A pótlékszámítás záró időpontja a végelszámolás zárónapja. A végelszámolás befejező évének, illetve az azt megelőző naptári év késedelmi pótlékáról a NAV soron kívül értesítést küld.

Ha a cégnek követelése vagy tartozása áll fenn

A végelszámolást addig nem lehet befejezni, amíg a cégnek olyan ismert követelése vagy tartozása áll fenn, amelyről a vagyonfelosztási határozatban nem rendelkeztek. Ennek alapján, ha a végelszámolás befejeztével az adózó könyveiben úgynevezett tagikölcsön-kötelezettség szerepel, akkor annak visszafizetéséről, vagy ha ez nem áll módjában az adózónak, akkor a kötelezettség rendezéséről gondoskodnia kell.

Ha a tartozás visszafizetésére nem kerül sor, hanem a vagyonfelosztási javaslatban elengedik, azt egyéb bevételként kell kimutatni. A kötelezettség elengedése ajándékozásnak minősül, amelyet vagyonszerzési illeték terhel.

XL IDŐ online munkaidő nyilvántartó rendszer
XL IDŐ Online Munkaidő-nyilvántartó Rendszer

A legfőbb szerv a végelszámoló által előterjesztett iratok, illetve a vagyonfelosztás tárgyában határozatot hoz, amelyben dönthet:

 • a jogok engedményezéséről és a
 • kötelezettségek átruházásáról, illetve
 • arról is, hogy a cég tartozását más vállalja át.

A határozatban továbbá – szükség esetén – rendelkezni kell:

 • a végelszámoló díjáról, ha nem ingyenesen vállalta,
 • a végelszámolás költségeinek, köztük az iratanyag őrzésének és a cég megszűnésével járó egyéb költségeknek a viseléséről is.

Végelszámoló feladatai

A végelszámoló a jóváhagyott záró adóbevallásokat – leggyakrabban a ’71., ’65., ’08., ’01. számú bevallásokat, amelyek időszakának zárónapja a végelszámolás befejezésének napja – , a végelszámolást lezáró beszámoló elektronikus letétbe helyezésével és közzétételével egyidejűleg nyújtja be a NAV-hoz.

A végelszámolást lezáró adóbevallással egyidejűleg teljesíteni kell a végelszámolást lezáró adóbevallás időszakát megelőző azon időszakokra vonatkozó adóbevallási kötelezettségeket is, amelyek teljesítésének határideje a végelszámolást lezáró adóbevallás benyújtásakor még nem járt le.

A végelszámolás időszakát lezáró számviteli beszámolót pedig a gazdálkodó törlésére a cégbírósághoz benyújtandó törlés iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg, de legkésőbb a beszámoló fordulónapját követő 60 napon belül kell letétbe helyezni és közzétenni.

Tehát a végelszámolási eljárás végén:

 • a záróbeszámolót – a céginformációs szolgálathoz,
 • a záró adóbevallásokat és az ezzel együtt „lejáró” határidejű bevallásokat – a NAVhoz,
 • a törlési kérelmet – a cégbírósághoz egyszerre kell benyújtani, a beszámoló fordulónapjától számított 60 napos határidőben.

Törlési kérelem

Ha az adózó a törlési kérelemét a cégbírósághoz benyújtotta, akkor a NAV legfeljebb 90 napon belül automatikusan megküldi az ehhez szükséges engedélyt.

Egy adózó azonban csak akkor törölhető, ha adóigazgatási és társadalombiztosítási szempontból annak nincs akadálya, nincs megindítandó vagy folyamatban lévő adóeljárás, adótartozás. Ha a NAV értesíti a cégbíróságot a törlés valamely akadályáról, akkor a törlési hozzájárulásra csak annak elhárulta – az eljárás végeleges befejezése, az adótartozás rendezése – után kerülhet sor.

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy a 2018. július 1-je előtt indult eljárásokban a cégbíróság még kérheti a biztosítottak jogviszonyára vonatkozó nyugdíjbiztosítási adatokról szóló igazolást. A 2010. január 1-je előtti adatokról a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől, az ezutáni adatokról pedig a NAV-tól kell igazolást kérni.

Kényszertörlési eljárás

A cégnek 3 éven belül kell a törlési kérelmét a cégbíróságra benyújtani. Ellenkező esetben kényszertörlési eljárásra kerül sor. A kényszertörlési eljárás megindításával egyidejűleg a végelszámoló tisztsége megszűnik. De az eljárásban a cégbírósággal együtt kell működnie, és a kényszertörlési eljáráshoz valamennyi rendelkezésére álló információról tájékoztatnia kell a cégbíróságot.

A végelszámolási eljárás után elrendelt kényszertörlési eljárásban a volt végelszámolónak az Art. szerinti adókötelezettségeket teljesíteni kell, valamint a kényszertörlési eljárást megelőző nappal, mint mérlegfordulónappal, számviteli beszámolót kell készíteni, majd a számviteli törvényben foglaltak szerint letétbe helyezni és közzétenni.

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Ügyvitelport- Professzionális bérszámfejtés, outsourcing
Ügyvitelport- Professzionális bérszámfejtés, outsourcing
Megosztás

About Author

Comments are closed.