Bérkifizetési jegyzék tartalma

0

Bizonylat és igazolás kiállítása kifizetésről: A kifizető és a munkáltató olyan bizonylatot köteles kiállítani és a kifizetéskor átadni…

A havi bérszámfejtést követően dolgozónk kifizetéseiről, illetve a bérszámfejtésben szereplő tételekről, levont adókról, járulékról egy igazolást kell kiadnunk részére. Ennek a bérfizetési jegyzéknek a pontos adattartalmát is jogszabály határozza meg. Cikkünkben a 2019. január 1-jével hatályba lépő adattartalmi változásokat foglaljuk össze!

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet határozza meg a bérfizetési jegyzék pontos adattartalmát.

2019. január 1-je előtt ezzel a szövegezéssel találkozhatunk:

9. Bizonylat és igazolás kiállítása kifizetésről
23. § (1) A kifizető és a munkáltató olyan bizonylatot köteles kiállítani és a kifizetéskor átadni, amelyből kitűnik a természetes személynek a kifizetőtől, illetve a munkáltatótól származó bevételének teljes összege és jogcíme, az adóelőleg, az adó, a járulék, valamint a kifizetőt és a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó alapjául szolgáló összeg, illetve a kifizetőt, munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó, valamint a levont adóelőleg, adó, járulék összege. A munkáltató a kifizetést követően a kiadott bizonylaton feltünteti az adóelőleg megállapításakor figyelembe vett családi kedvezmény összegét. E rendelkezést kell alkalmazni az adóköteles társadalombiztosítási ellátást teljesítő társadalombiztosítási kifizetőhelyre is. A munkáltató, a kifizető és az adóköteles társadalombiztosítási ellátást teljesítő társadalombiztosítási kifizetőhely a természetes személynek – a vállalkozó részére e minőségében teljesített kifizetések kivételével – az előzőekben említettekről, továbbá a kifizetéskor figyelembe vett bevételcsökkentő tételekről, valamint az adót, adóelőleget csökkentő tételekről az elszámolási évet követő év január 31-éig összesített igazolást ad.

2019. január 1-jétől már ezzel a szövegezéssel találkozhatunk:

9. Bizonylat és igazolás kiállítása kifizetésről
23. § (1) A kifizető és a munkáltató olyan bizonylatot köteles kiállítani és a kifizetéskor átadni, amelyből kitűnik a természetes személynek a kifizetőtől, illetve a munkáltatótól származó bevételének teljes összege és jogcíme, az adóelőleg, az adó és a járulék. A munkáltató a kifizetést követően a kiadott bizonylaton feltünteti az adóelőleg megállapításakor figyelembe vett családi kedvezmény összegét. E rendelkezést kell alkalmazni az adóköteles társadalombiztosítási ellátást teljesítő társadalombiztosítási kifizetőhelyre is. A munkáltató, a kifizető és az adóköteles társadalombiztosítási ellátást teljesítő társadalombiztosítási kifizetőhely a természetes személynek – a vállalkozó részére e minőségében teljesített kifizetések kivételével – az előzőekben említettekről, továbbá a kifizetéskor figyelembe vett bevételcsökkentő tételekről, valamint az adót, adóelőleget csökkentő tételekről az elszámolási évet követő év január 31-éig összesített igazolást ad.

Láthatjuk, hogy 2019. január 1-jétől a jogszabályi szövegből kikerült a kifizetőt és munkáltatót terhelő adók, járulékok felsorolása.

Tartsuk szem előtt a bérszámfejtéshez kapcsolódó tudnivalókat és a szükséges további adminisztrációt se feledjük!

Forrás:
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 23. § (1) bek.
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.