Az elektromos töltőállomás létesítéséhez kapcsolódó társasági adóalap-kedvezmény

0

Az elektromos mobilitás terjedését célozva, az elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítését támogatja a társasági adó rendszerébe 2017. július 1-jével bevezetett új adóalap-csökkentő tétel. Ez alapján kedvezményben részesülhetnek azok az adózók, amelyek elektromos töltőállomás létesítésére irányuló beruházást hajtanak végre. Elektromos töltőállomásnak az olyan eszköz minősül, amely alkalmas egy elektromos gépjármű energiatárolójának töltésére vagy cseréjére.

A jelzett időponttal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] 7. § (1) bekezdés l) pontjába, illetve a (31)-(32) bekezdésébe kerültek be a kedvezmény szabályai, melyek a következők:

  1. A kedvezmény az adózó erre irányuló döntése alapján vehető igénybe; azaz vonatkozik rá az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 49. § (1) bekezdésében foglalt, a döntés önellenőrzés keretében való megváltoztatásának tilalma.
  2. Az adóalap-csökkentő tétel mértéke az elektromos töltőállomás bekerülési értéke, legfeljebb annak „meg nem térülő” összege erejéig. Ennek kiszámítása során az adózóknak a következők szerint kell eljárniuk: meg kell becsülniük, hogy a beruházás befejezésének adóévét követő 3 éves időszak alatt várhatóan mekkora pozitív működési eredményt termel majd az adott töltőállomás. Amennyiben ez a becsült összeg kisebb, mint a bekerülési érték, akkor a kettő különbözete lesz a csökkentő tétel. Amennyiben az adózó becslése alapján a várható működési eredmény eléri vagy meghaladja a bekerülési értéket (vagyis a beruházás „megtérül”), akkor csökkentő tétel nem érvényesíthető.
  3. A jelzett 3 éves időszak leteltével, amennyiben a tényadatok birtokában az derül ki, hogy az adózó nagyobb összegű csökkentést állított be a bevallásába, mint amennyire a töltőállomás által ténylegesen elért pozitív működési eredménye jogosítaná (vagyis korábban kevesebbre becsülte a várható működési eredményt), akkor a korábbi bevallást pótlékmentesen lehet önellenőrizni.
  4. A csökkentő tétel összegére vonatkozó további korlát az állami támogatási szabályokkal összefüggésben, hogy az töltőállomásonként legfeljebb 20 millió eurónak megfelelő forintösszeg lehet (mivel a kedvezmény adótartalma nem haladhatja meg a 20 millió eurónak megfelelő összeg adótartalmát).
  5. Az adóalap-csökkentés a beruházás befejezésének adóévében (egy összegben) vehető igénybe.
  6. Tekintve, hogy a kedvezmény évközben került beiktatásra, a kapcsolódó átmeneti rendelkezések alapján első alkalommal a 2017. június 30-át követően megkezdett beruházások tekintetében lehet igénybe venni.

Például, amennyiben az adózó 2017. július 15-én megkezdi az elektromos töltőállomás létesítésére irányuló beruházást, amelyet 2017. szeptemberében be is fejez, akkor a 1729 jelű társasági adóbevallásban feltüntethető adóalap-csökkentő tétel összegét a következőképpen határozza meg. Megbecsüli, hogy a 2018. január 1-je és 2020. december 31-e közötti hároméves időszak működési eredménye mennyi lesz. Amennyiben becslése szerint ez az összeg 6 millió Ft, és a töltőállomás bekerülési értéke 15 millió Ft, akkor a csökkentésként igénybevehető összeg 15 millió – 6 millió, vagyis 9 millió Ft (ez alatta marad a további felső korlátnak, mivel 9 millió 9%-a kisebb, mint 20 millió eurónak megfelelő forintösszeg 9%-a). Amennyiben a három év letelte után megállapítja, hogy a ténylegesen elért működési eredmény 7 millió Ft, akkor önellenőrzés keretében pótlékmentesen módosítania szükséges a csökkentő tétel összegét 15 millió – 7 millió, azaz 8 millió Ft-ra.

A kedvezmény – nagyrészt azonos feltételekkel – elérhető az energiaellátók jövedelemadója rendszerében is, azzal, hogy ugyanazon töltőállomásra csak egyik adónemben érvényesíthető a csökkentés. Lehetőség van továbbá arra, hogy az energiaellátók átvegyék a Tao. tv. szerinti kapcsolt vállalkozásuktól az utóbbiak által a társasági adóban csökkentésként nem érvényesített összeget.

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Megosztás

About Author

Comments are closed.