A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény módosítása

0

A 2019.11.12-én beadott T/8040 számú törvényjavaslat módosítaná a társasági és osztalékadóról szóló törvényt.

Törvényjavaslat:

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény (Tao tv.) 22/C. §-a a következő (4d) bekezdéssel egészül ki:
A támogatási igazolások összértéke az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatott szervezet – ide nem értve azokat az eseteket, amely esetben a 30/I. § alkalmazandó – 300 millió forint értéket meghaladó jóváhagyott sportfejlesztési programjában szereplő, ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás értéke – ideértve a biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztést is – legfeljebb 100 százaléka lehet, ha

  • a beruházás, felújítás már érdemben megkezdődött, vagy
  • a beruházás, felújítás még érdemben nem kezdődött meg,

de a támogatott szervezetnek még lehetősége van meghosszabbítani a sportfejlesztési programját legalább 2 évvel, azzal, hogy ha a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint utófinanszírozás keretében kerül a támogatott szerv részére kifizetésre, akkor a támogatási időszakban az ingatlanfejlesztés készültségével arányos elszámolás benyújtását és annak elfogadását követően nyújtható támogatás.

Részletes indoklás:

Servantes Vezetői-információs Rendszer és Kontrolling

A törvényjavaslat lehetőséget biztosít arra, hogy az országos sportági szakszövetségek a sportági stratégiákkal összhangban végzett sportági létesítmény-fejlesztéseket − ide értve a felújításokat és az új építéseket egyaránt − 100%-os támogatási intenzitás keretében valósítsák meg. A 100%- os támogatási intenzitás nem jelent kockázatot a költségvetési törvény készítése során kalkulált és a kormányrendeletben rögzített sportági keretösszegek mértékére. Az intenzitás változása bejelentési kötelezettséggel bír az EB részére.

Jelenlegi szabályozás:

A tárgyi eszköz beruházást az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4. támogatási időszak végéig üzembe kell helyezni a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összege magyar állam részére történő megfizetése terhével.

Törvényjavaslat:

A Tao tv. 22/C. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A tárgyi eszköz beruházást az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 6. támogatási időszak végéig üzembe kell helyezni a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összege magyar állam részére történő megfizetése terhével.

Részletes indoklás:

A több ütemben megvalósuló beruházások esetében az egyes ütemek befejezését követően problémát okozhat, hogy ugyan megvalósul a sportfejlesztési programokban (ütemekben) vállalt fejlesztések egésze, azonban annak aktiválására nem kerülhet sor minden esetben. A Tao tv. 22/C. § (8) bekezdése időbeli korlátot is állít az üzembe helyezésre, amely az elhúzódó beruházások esetében problémát okozhat, amennyiben a támogatott szervezet kifut az időből.

Törvényjavaslat:

A Tao tv. 29/A. §-a a következő (87) bekezdéssel egészül ki:
E törvénynek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény módosításáról szóló 2019. évi … törvénnyel (a továbbiakban: 2019. évi … törvény) megállapított 22/C. § (4d) bekezdését a 2019. évi … törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő, jóváhagyott sportfejlesztési programokkal összefüggésben is alkalmazni kell.

Részletes indoklás:

Átmeneti rendelkezés, amely értelmében a Tao tv. e törvényjavaslattal megállapított 22/C. § (4d) bekezdését a hatálybalépésekor folyamatban lévő, jóváhagyott sportfejlesztési programokkal összefüggésben is alkalmazni kell.

Törvényjavaslat:

A Tao tv. 29/A. §-a a következő (88) bekezdéssel egészül ki:
E törvénynek a 2019. évi … törvénnyel megállapított 22/C. § (8) bekezdését a 2019. évi … törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő, jóváhagyott sportfejlesztési programokkal összefüggésben is alkalmazni kell.

Részletes indoklás:

Átmeneti rendelkezés, amely értelmében a Tao tv. e törvényjavaslattal megállapított 22/C. § (8) bekezdését a hatálybalépésekor folyamatban lévő, jóváhagyott sportfejlesztési programokkal összefüggésben is alkalmazni kell.

Általános indokolás

A törvényjavaslat megteremti annak a lehetőségét, hogy az országos sportági szakszövetségek a sportági stratégiákkal összhangban végzett sportági létesítmény-fejlesztéseket 100%-os támogatási intenzitás keretében valósítsák meg, emellett kimondja, hogy a tárgyi eszköz beruházást az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 6. támogatási időszak végéig kell üzembe helyezni.

Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu 

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Megosztás

About Author

Comments are closed.