A tartósan álláskereső személyek után érvényesíthető adókedvezmény szociális hozzájárulási adóból

0

Jó, ha tudjuk, hogy a tartósan álláskereső dolgozónk adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyára tekintettel a szociális hozzájárulási adóból adókedvezményt vehetünk igénybe. Cikkünkben e kedvezmény igénybevételéhez kapcsolódó legfontosabb tudnivalókat foglaljuk össze.

A szociális hozzájárulási adókedvezmények bevezetésével olyan álláskeresők előtt nyílt meg a könnyebb elhelyezkedési lehetőség, akik korábban kevésbé voltak vonzóak a munkáltatók számára. Ide tartoznak többek között azok, akik már hosszabb ideje vannak távol a munkaerő-piacról, például tartósan álláskeresők, vagy otthon lévő kismamák. Cél volt továbbá a pályakezdő fiatalok elhelyezkedési esélyeinek növelése, és munkatapasztalatuk megszerzésének elősegítése.

Most nézzük meg, hogy a tartósan álláskereső foglalkoztatott személy után érvényesíthető kedvezményre vonatkozóan milyen szabályokat kell figyelembe vennünk.

Ki a tartósan álláskereső?

Tartósan álláskereső az a személy, akit az állami foglalkoztatási szerv a kedvezményezett foglalkoztatást megelőző 275 napon belül legalább 183 napig a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerint álláskeresőként nyilvántartott. E szabály alkalmazásakor az álláskeresőként való nyilvántartás időtartamába a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartamát be kell számítani.

Legyünk arra is figyelemmel, hogy a kedvezményt a feltételek fennállását igazoló, az állami foglalkoztatási szerv által, az álláskereső személy kérelmére kiállított igazolás birtokában érvényesíthetjük.

Okos Armada Bérprogram

Adókedvezmény

Az adókedvezmény összegét havonta az adott hónapban fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező munkaviszonyonként külön-külön kiszámított részkedvezmények összegeként kell megállapítanunk.

A kedvezmény a bruttó munkabér, de legfeljebb 100 ezer forint 19,5 százalékos mértékkel megállapított összege a foglalkoztatás első két évében. A foglalkoztatás harmadik évében a kedvezmény mértéke 9,75 százalék.

Az adókedvezmény a céget illeti

Részmunkaidős foglalkoztatás esetén legfeljebb 100 ezer forintnak a részmunkaidő és a teljes munkaidő arányában csökkentett része után illeti meg a munkáltatót. E tekintetben részmunkaidős foglalkoztatásnak minősül az a foglalkoztatás, amelynek munkaszerződésben meghatározott időtartama nem éri el a betöltött munkakörre érvényes teljes munkaidőt.

Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a kedvezmény igénybe vehető maximum összegének megállapítására vonatkozóan nézzünk most egy példát!

Dolgozónk szerződés szerinti napi munkaideje 6 óra.
Tekintettel arra, hogy dolgozónk részmunkaidőben dolgozik, így a maximum igénybe vehető kedvezmény alapját, azaz a 100.000 forintot arányosítanunk kell.

Számokkal nézve így fog kinézni ennek kiszámítása: (100.000 / 8) * 6 = 75.000
Tehát 75.000 forint lesz a napi 6 órás részmunkaidőben dolgozónk esetén a szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető adókedvezmény maximum alapja.

Nem árt tudnunk, hogy a kedvezmény számítására vonatkozóan a bruttó munkabért a számviteli törvényben foglaltak alapján kell figyelembe vennünk. Ez azt jelenti, hogy például a betegszabadságra kifizetett díjazás nem képezi a kedvezmény elszámolásának alapját.

A kedvezményt azon egész hónap tekintetében is érvényesíthetjük, amelyben a kedvezményezett foglalkoztatás első két éve, illetve harmadik éve véget ér.

Példa a szociális hozzájárulási adókedvezményre

És most nézzünk egy példát a kedvezmény elszámolására vonatkozóan!

Tartósan álláskereső személyt foglalkoztatunk, teljes napi 8 órás munkaidőben. Dolgozónk jogviszonya 2016. november 24-én kezdődik. Bruttó alapbére 214.500 forint. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattól kapott igazolás alapján a szociális hozzájárulási adóból kedvezmény igénybevételére lehetünk jogosultak.

Okos Armada könyvelőprogram

Kedvezményre jogosító időszak: 2016. november 24-étől számított 3 év.

  • 2016. november 24-től 2018. november 23-ig (1 – 2. év)
  • 2018. november 24-étől 2019. november 23-ig (3. év)

A kedvezményre vonatkozóan a foglalkoztatás első két éve 2018. november hónap közben ér véget. Erre a hónapra vonatkozóan még a 19,5 százalékos mértékkel számoljuk el a kedvezményt.

Nézzük meg először, hogy kedvezmény érvényesítése nélkül a szociális hozzájárulási adó kiszámítása hogyan nézne ki.

214.500 * 0,195 = 41.828 forint
A szociális hozzájárulási adó alapja 214.500 forint. Az igénybe vehető kedvezmény azonban maximum 100.000 forint.

Tehát a kedvezmény számítása így fog kinézni.
100.000 * 0,195 = 19.500 forint

A kedvezmény érvényesítése után tehát a fizetendő szociális hozzájárulási adó 22.328 Ft (41.828 Ft – 19.500 Ft).

Nem árt tudnunk, hogy a tartósan álláskereső munkavállalóra vonatkozóan szakképzési hozzájárulás alapját csökkentő kedvezmény is igénybe vehető.

A szakképzési hozzájárulás alapja a szociális hozzájárulási adó alapja, azaz 214.500 forint.

Nézzük meg először, hogy kedvezmény érvényesítése nélkül a szakképzési hozzájárulás kiszámítása hogyan nézne ki.

214.500 * 0,015 = 3.218 forint
Példánk esetében azonban a maximum igénybe vehető kedvezményalappal csökkenthetjük a 214.500 forintot.

Tehát a szakképzési hozzájárulás alapja (214.500 – 100.000) = 114.500 forint.
A fizetendő szakképzési hozzájárulás számítása így néz ki:
114.500 * 0,015 = 1.718 forint.

A kedvezmények érvényesítése nélkül 45.046 forint (41.828 Ft + 3.218 Ft), míg a kedvezmények érvényesítése után 24.046 forint (22.328 Ft + 1.718 Ft) adófizetési kötelezettségünk keletkezett.

Láthatjuk, hogy összesen tehát 21.000 forinttal kevesebb cégterhet kell befizetnünk.

Legyünk figyelemmel a kedvezmény elszámolásának további törvényi szabályaira, valamint a szükséges adminisztrációt se feledjük!

Forrás:
2011. évi CLVI. törvény az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 462/C §., 463. § (4) – (5) bek.
2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 4. § (1a) bek.
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Használjon okos bérprogramot!
Megosztás

About Author

Comments are closed.