A szociális hozzájárulási adóra változása

0

2017. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségre vonatkozó szabályokban az alábbi változások következtek be.

Adómérték, kedvezmény mérték változása

A szociális hozzájárulási adó mértéke 27 százalékról 22 százalékra csökkent, amely egyben azt is jelenti, hogy 27 százalékról 22 százalékra csökkent a kifizető által maximálisan érvényesíthető adókedvezmény mértéke is.

A 2017. január 1-jét megelőző időszakban 13,5 vagy 14,5 százalékos mértékkel érvényesíthető adókedvezmények esetében 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezésekben az érvényesíthető kedvezmény mértéke egységesítésre került.

Ezekben az esetekben a kedvezmény új mértéke az adó általános mértéke 50 százalékával megállapított összeg.

Az előző szabályok alóli kivételt képez a kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezmény. A kutatás-fejlesztési tevékenység esetében az adókedvezmény egyenlő a Tao. törvény1 7. § (1) bekezdés t) pontja alapján érvényesített adóalap-csökkentés eredményeként keletkező negatív adóalap 50 százalékának a Tao. törvény 19. §-a szerinti adókulccsal számított összegével, de havonta legfeljebb a kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költségei között megjelenő, munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személyek vonatkozásában, a szociális hozzájárulási adó terhére érvényesített kedvezmények után fennmaradó, a kutatás-fejlesztési tevékenység utáni adókedvezmény nélkül számított adókötelezettség összegével. [A társasági adó mértéke a pozitív adóalap 9 százaléka.]

Az adó, az adókedvezmény mértékének változása esetén az adó alanya a megváltozott adómértéket, kedvezménymértéket arra a hónapra vonatkozóan bevallott jövedelmekre alkalmazza először, amely hónapban a megváltozott adómérték, kedvezménymérték hatályba lép.

Adóalap változása

A kifizetőt terhelő adó alapjaként kell számba venni a rendvédelmi egészségkárosodási járadékot és a honvédelmi egészségkárosodási járadékot, de nem képezi adó alapját az olyan személynek juttatott bevétel, akire a Tbj.2 11. §-a, 11/B. §-a, és 13. §-a szerint a biztosítási kötelezettség nem terjed ki.

Kisgyermekes szülők foglalkoztatásával összefüggő szabályok változása

A gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény esetében a kedvezményre jogosító feltételeknek a kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének időpontjában kell fennállniuk.

Abban az esetben, ha a munkáltató az 1 vagy 2 gyermekes szülő foglalkoztatásával összefüggő kedvezményt érvényesíti és ezen időtartam alatt keletkezik jogosultság a 3 vagy több gyermeket nevelő szülő foglalkoztatásával kapcsolatos kedvezmény érvényesítésére, akkor a 3, vagy több gyermekre tekintettel érvényesíthető kedvezmény teljes egészében érvényesíthető.

Ez azt jelenti, hogy a foglalkoztatás 5 éves időtartamára a foglalkoztatás első három évében az 22 százalékos adómértéknek megfelelő összegű, majd a harmadik, negyedik évben az adómérték 50 százalékával megállapított összegű kedvezményt érvényesíthet a munkáltató.

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Okos Armada könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.