A mezőgazdasági őstermelők szociális hozzájárulási adója

0

A szociális hozzájárulási adó alapja:

a) Biztosított mezőgazdasági őstermelőnél

A mezőgazdasági őstermelőt – ideértve a tevékenységét a tárgyévben kezdő mezőgazdasági őstermelőt is – a saját maga után évente terhelő adó alapja a tárgyévi összevont adóalapba tartozó őstermelői tevékenységből származó jövedelme, de havonta legalább a minimálbér, azaz 200 000 forint. Ha az őstermelő a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében nyilatkozatot tett, akkor a szociális hozzájárulási adót legalább a vállalt összeg adóévre számított összege után köteles megfizetni.

Az éves minimálbér felét, azaz 1 200 000 forintot az adóévben meg nem haladó őstermelői tevékenységből származó bevétellel rendelkező, járulékfizetésre kötelezett mezőgazdasági őstermelő adó fizetésére nem kötelezett, kivéve, ha a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalja, hogy magasabb összeg után fizeti meg a társadalombiztosítási járulékot. Ekkor a mezőgazdasági őstermelőt a saját maga után évente terhelő adó alapja a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg adóévre megállapított összege.

E körbe tartozik az a biztosított őstermelő is, aki a tárgyévet megelőző évben – támogatásoktól eltekintve – nem szerzett őstermelői bevételt, így járulékalap hiányában járulékfizetésre nem kötelezett. Ettől függetlenül szociális hozzájárulási adókötelezettsége fennáll, ha az őstermelői tevékenységből származó – támogatások nélküli – bevétele az adófizetési kötelezettséget eredményező értékhatárt, azaz 1 200 000 forintot az adóévben meghaladja.

b) Biztosított átalányadózó mezőgazdasági őstermelőnél

Az előzőektől eltérően az átalányadózást választó, járulékfizetésre kötelezett mezőgazdasági őstermelőt saját maga után havonta terhelő adó alapja a minimálbér, azaz 200 000 forint, vagy a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg adóévre megállapított összege. Az éves minimálbér ötszörösét, azaz 12 000 000 forintot az adóévben meg nem haladó őstermelői tevékenységből származó – támogatások nélküli – bevétellel rendelkező, átalányadózást választó járulékfizetésre kötelezett mezőgazdasági őstermelő adó fizetésére nem kötelezett, kivéve, ha a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalja, hogy magasabb összeg után fizeti meg a társadalombiztosítási járulékot. Ekkor a mezőgazdasági őstermelőt a saját maga után évente terhelő adó alapja a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg adóévre megállapított összege.

Ha az adóalapot az előzőek szerint megállapító mezőgazdasági őstermelő e jogállással nem rendelkezik az adóév minden napján, vagy más okból nem tekinthető az adó alanyának az adóév minden napján, akkor az adó alapja

  • az a) pont szerint adófizetésre kötelezett őstermelő esetében az összevont adóalapba tartozó az őstermelői tevékenységből származó jövedelme, de legalább az adóalanyiság időtartamának minden napjára számítva a minimálbér vagy a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg harmincad része,
  • a b) pont szerint adófizetésre kötelezett őstermelő esetében az adóalanyiság időtartamának minden napjára számítva a minimálbér vagy a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében havonta vállalt összeg harmincad része.

Az adóalapot az a)–b) pont szerint megállapító mezőgazdasági őstermelő, az őt saját maga után terhelő adó alapjának megállapításkor nem veszi számításba azt a napot, amelyen

a) táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban részesül,
b) gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában, ápolási díjban részesül – kivéve, ha a gyermekgondozást segítő ellátás, gyermekek otthongondozási díja, ápolási díj folyósítása alatt a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységét személyesen folytatja,
c) csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban és gyermekgondozást segítő ellátásban egyidejűleg részesül,
d) önkéntes tartalékos katonaként katonai szolgálatot teljesít,
e) fogvatartott.

Munkaidőkeret teljes körű kezelése.

Ezekben az esetekben az adó alapja

  • az a) pont szerinti mezőgazdasági őstermelő tekintetében az összevont adóalapba tartozó őstermelői tevékenységből származó jövedelme, de legalább a minimálbér vagy a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg harmincad része azokra a napokra, amelyekre az adófizetési kötelezettség fennáll,
  • a b) pontban nevesített mezőgazdasági őstermelő vonatkozásában a minimálbér vagy a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg harmincad része azokra a napokra, amelyekre az adófizetési kötelezettség fennáll.

c) Biztosítottnak nem minősülő mezőgazdasági őstermelő

A járulékfizetésre nem kötelezett mezőgazdasági őstermelőt a saját maga után terhelő adó alapja

  • a tárgyévi összevont adóalapba tartozó őstermelői tevékenységből származó jövedelem, azzal, hogy adó fizetésére nem kötelezett
    • az éves minimálbér felét, azaz 1 200 000 forintot az adóévben meg nem haladó őstermelői tevékenységből származó – támogatások nélküli – bevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelő,
    • az éves minimálbér ötszörösét, azaz 12 000 000 forintot az adóévben meg nem haladó őstermelői tevékenységből származó – támogatások nélküli – bevétellel rendelkező, átalányadózást választó mezőgazdasági őstermelő.

A fizetendő adó az adóalap 13 százaléka.

A Tbj. szerint saját jogú nyugdíjasnak minősülő mezőgazdasági őstermelő összevont adóalapba tartozó őstermelői tevékenységből származó jövedelme mentes a szociális hozzájárulási adó alól.

A járulékfizetésre nem kötelezett mezőgazdasági őstermelők közül így csak az kötelezett szociális hozzájárulási adó fizetésére, aki:

A szociális hozzájárulási adó és adóelőleg fizetésének és bevallásának szabályai:

Az a)-b) pontokban meghatározott biztosított mezőgazdasági őstermelő a minimálbér vagy a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében vállalt összeg alapján – figyelemmel az adófizetési kötelezettség alóli mentesítésre vonatkozó szabályokra is – negyedévente adóelőleget állapít meg, amelyet a negyedévet követő hónap 12-éig fizet meg. A minimálbér alapján adófizetésre kötelezett őstermelő a tárgyévben először arra a negyedévre fizet adóelőleget, amelyben az őstermelői tevékenységből származó – támogatások nélküli – bevétele az éves minimálbér felét, azaz 1 200 000 forintot, illetve átalányadózó őstermelő esetében az éves minimálbér ötszörösét, azaz 12 000 000 forintot meghaladja.
Ez a szabály tehát nem vonatkozik arra a mezőgazdasági őstermelőre, aki a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében magasabb összeg után fizeti meg a társadalombiztosítási járulékot. Ezen személyi kör bevételi értékhatártól függetlenül teljesíti negyedéves adóelőleg-fizetési kötelezettségét a vállalt összeg alapulvételével. A tárgyévre vonatkozóan a NAV közreműködése nélkül elkészített bevallásban vagy a NAV által összeállított adóbevallási tervezet felhasználásával elkészített személyi jövedelemadó bevallásban kell az előlegként megfizetett adót elszámolni, az adóbevallás benyújtásának határidejéig a különbözetet megfizetni, és a bevallás megfelelő rovatában lehet a túlfizetésként mutatkozó különbözet összegéről rendelkezni.

A c) pontban meghatározott járulékfizetésre nem kötelezett őstermelő adóelőleg fizetésére nem kötelezett. Az adót a személyijövedelemadó-bevallásában vagy a NAV által összeállított adóbevallási tervezet felhasználásával elkészített személyijövedelemadó-bevallásban a bevallásra előírt határidőig állapítja meg, vallja be, és a bevallás benyújtásának határidejéig fizeti meg.

A mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó közös szabály szerint mentesül az őstermelő a bevallási kötelezettség alól, ha az adóévben a tevékenységéből származó – támogatások nélküli – bevétele nem haladja meg a rá vonatkozó bevételi értékhatárt, és ezért adó fizetésére nem kötelezett.

A mezőgazdasági őstermelő által fizetett szociális hozzájárulási adó költségkénti elszámolásáról a „Szociális hozzájárulási adó költségkénti elszámolása” című részben tájékozódhat.

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

 

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.