Az őstermelők családi gazdasága

0

Az őstermelők családi gazdasága olyan termelési közösség, ami önálló jogalanyisággal és a tagok vagyonától elkülönült vagyonnal nem rendelkezik, legalább két, egymással hozzátartozói láncolatban álló, mezőgazdasági őstermelő tag hozza létre, és benne a mezőgazdasági őstermelők az őstermelői tevékenységüket saját gazdaságukban közösen, valamennyi tag személyes közreműködésével, összehangoltan végzik.

Hozzátartozói láncolaton a közeli hozzátartozói kapcsolatban lévő természetes személyek, valamint az e személyek hozzátartozói és egyenesági rokonai által alkotott csoportot kell érteni.

Az őstermelők családi gazdaságára és tagjaira a Csgtv.-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. polgári jogi társasági szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Egy mezőgazdasági őstermelő egyidejűleg csak egy őstermelők családi gazdaságának lehet tagja.

Az őstermelők családi gazdaságának alapítása céljából

a mezőgazdasági őstermelő tagok írásbeli szerződést kötnek, amely tartalmazza a(z):

  • használatukban lévő mező-, erdőgazdasági hasznosítású földnek, a használatukban lévő mezőgazdasági termelőeszközöknek, az azokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogoknak az őstermelők családi gazdasága tagjai által végzett közös gazdálkodás érdekében való rendelkezésre bocsátást,
  • folytatandó őstermelői tevékenységeket,
  • személyes közreműködés formáját,
  • őstermelők családi gazdaságát képviselő őstermelő személyét,
  • őstermelők családi gazdaságának központját.

Az alapító szerződésben célszerű rendelkezni arról is, hogy az őstermelők családi gazdaságának tagjai milyen arányban részesülnek a nyereségből és miként viselik a veszteséget, mert ennek jelentősége van az egyes tagokra jutó adóköteles jövedelem meghatározásakor. Ha nincs ilyen megállapodás, a közös tevékenység nyeresége és vesztesége a tagok közt egyenlő arányban oszlik meg.

Munkaidőkeret teljes körű kezelése.

Az őstermelők családi gazdasága a nyilvántartásba vétellel jön létre. A nyilvántartásba vétel kérelmezésekor csatolni kell a hozzátartozói minőségről szóló igazolásokat és az őstermelők családi gazdaságát alapító szerződést. Az őstermelők családi gazdaságát a NAK veszi nyilvántartásba. Az őstermelők családi gazdaságának képviselője a nyilvántartásba vétellel válik jogosulttá a képviseletre. Az őstermelők családi gazdaságának képviselője a többi tag képviseletében az őstermelők családi gazdasága tevékenysége körében az ügyek vitelére jogosult, a többi tag nevében 2022. január 1-től csak azok meghatalmazása esetén szerezhet jogokat és vállalhat kötelezettségeket.

A családi mezőgazdasági társaság

A családi mezőgazdasági társaság olyan gazdasági társaság, szövetkezet vagy erdőbirtokossági társulat, amely

  • a családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásában szerepel,
  • kizárólag mező-, erdőgazdasági, illetve a Földforgalmi tv-ben meghatározott kiegészítő tevékenységet folytat,
  • és legalább két tagja van, akik egymással hozzátartozói láncolatban állnak.

A családi mezőgazdasági társaság tehát nem egy új cégforma, hanem egy minősítő kategória. Családi mezőgazdasági társaságként a gazdasági társaság, szövetkezet vagy erdőbirtokossági társulat a nyilvántartásba vételt követően működhet.

Egy személy egyidejűleg csak egy családi mezőgazdasági társaságban lehet tag, jogi személy pedig a családi mezőgazdasági társaságnak – a saját üzletrész vagy a saját részvény megszerzésének kivételével – nem lehet tagja.

A családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartását a NAK vezeti, ennek nyilvános adatait a honlapján teszi közzé. A nyilvántartásba vételi kérelemhez mellékelni kell a tagok hozzátartozói láncolatának igazolását.

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

 

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.