A magáncsődeljárással kapcsolatos adózási tudnivalók

0

A magáncsődeljárás lényege, hogy az adósnak, jogi keretet biztosít tartozásai rendezésére, a hitelezőivel történő megállapodásra. Erre lehetősége van minden a belföldi illetőségű magánszemélynek, egyéni vállalkozónak, vagy őstermelőnek.

A magáncsődeljárás megindításával kapcsolatos adózási tudnivalók

Jó ha tudjuk, hogy kizárólag akkor indíthatjuk meg a magáncsődeljárást, ha nincs tartozásunk. Itt nem csak az adótartozásról van szó, semmilyen más tartozásunk nem lehet. Sem egyéb köztartozásunk, sem bírságtartozásunk. Fontos, hogy a magáncsődeljárást kezdeményező kérelemhez csatolnunk kell, az erről szóló együttese adó-, jövedelem- és illetőségigazolást. Ezzel tudjuk igazolni, hogy sem nekünk, sem adóstársunknak nincs tartozása.

Tartozás esetében csak akkor indítható el a magáncsődeljárás, ha a tartozás kiegyenlítésére fizetési könnyítésben részesülünk. Ez részletfizetést vagy fizetési halasztást jelent. Továbbá jó ha tudjuk, hogy az adósnak, adóstársnak lehetősége van fizetési könnyítést kérni, hogy a magáncsődeljárást elindíthassa. Azonban még ilyen esetben is csupán egy éves futamidejű részletfizetést engedélyezhet a NAV. Tartsuk szem előtt, hogy maximum 2.400.000 forint összegű tartozásra engedélyezhető a részletfizetési kedvezmény, ugyanis van egy olyan szabály, hogy a havi törlesztőrészlet nem haladhatja meg a 200.000 forintot.

Halasztási kérelem esetén nem érvényesül a tartozás maximális összegére vonatkozó korlátozás, viszont ekkor is 12 hónap lehet maximum a kedvezmény futamideje. Ilyenkor figyelembe kell vennünk, hogy magáncsődeljárást nem lehet 60 millió forintot meghaladó összegre kezdeményezni. Itt együttesen kell számolni az adós és adóstárs tartozásait. Tehát a 60 millió forintot meghaladó tartozás esetében nem adható fizetési halasztás.

Nem árt ha tudjuk, hogy a fizetési könnyítés iránti kérelem előterjesztésekor igazolni kell azt is, hogy rendszeres jövedelemmel rendelkezik az adós és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók is. A magáncsődeljárást kezdeményező kérelemhez, a fizetési könnyítést (részletfizetést vagy halasztást) engedélyező jogerős adóhatósági határozatot mindenképpen csatoljuk.

További tudnivalók a természetes személyek adósságrendezési eljárásával kapcsolatban

Az eljárásban az adózó, adófizetési kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban is számos könnyítésben részesülhet. Nézzük most meg ezeket.

Amennyiben az adósságrendezési eljárás során az adós értékesíti a vagyontárgyait, akkor nem kell jövedelmet megállapítani az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából szerzett és az ingó vagyontárgyak átruházásából szerzett bevétel után sem, ha azt teljes egészében tartozásai megfizetésére fordítja.

Ha a magánszemély a bevételt csak részben fordítja tartozásai megfizetésére, akkor a tartozások megfizetésére fordított bevétel és a teljes bevétel különbözete alapján meghatározható jövedelemrészt kell megállapítani.

Ügyvitelport- Professzionális bérszámfejtés, outsourcing
Ügyvitelport- Professzionális bérszámfejtés, outsourcing

Emellett az adósságrendezési eljárásban adómentes bevételnek számít:

 • az az elengedett követelés, amelyről az adós, adóstárs a bíróságon kívüli adósságrendezés vagy a bírósági adósságrendezési eljárás során köt megállapodást,
 • az a követelés, amelyet az adósnak nem kell megfizetnie az adósságtörlesztési határozat, az adósságtörlesztési határozat módosítása, valamint a mentesítő határozat alapján,
 • az a támogatás vagy adomány, amelyet az adós a hitelezőkkel kötött megállapodásban, egyezségben, a bíróság által hozott adósságtörlesztési határozatban a számára meghatározott adósságrendezési kötelezettség teljesítése érdekében települési önkormányzattól, munkáltatótól, közhasznú szervezettől vagy egyházi jogi személytől kapott. Fontos, hogy egy adományozótól juttatott összege havi átlagban nem érheti el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét egy naptári évben.

Abban az esetben mentesül az eredeti esedékességtől számított késedelmi pótlék megfizetése alól a magánszemély, ha a vagyonszerző bíróságon kívüli vagy bírósági adósságrendezést kezdeményezett és az eljárások időszaka alatt olyan lakóház építésére alkalmas telektulajdont értékesít, amelyet visszterhes vagyonátruházás vagy öröklés során szerzett, és amellyel kapcsolatban a beépítés vállalása miatt az illeték megfizetését felfüggesztették. Továbbá az említett eljárások alá vont magánszemélynek a felfüggesztett illetéket sem kell megfizetniük, amennyiben a telektulajdont megszerző vevő nyilatkozik arról, hogy a megszerzett telek után a mentességet igénybe kívánja venni vagy a telektulajdont megszerzőnek a telekre elővásárlási joga van.

Összeghatártól függetlenül mentes az ajándékozási illeték alól a mentesítési és az adósságtörlesztési határozatban az az összeg, amit nem kell az adósnak a hitelezők számára megfizetnie, valamint a természetes személyek bíróságon kívüli vagy bírósági adósságrendezési eljárásában a hitelezők által adós javára elengedett követelés.

Jó hír, hogy egyéni vállalkozó vagy magánszemély esetében akkor is engedélyezhető a fizetési könnyítés az adósságrendezési eljárás során, ha a fizetési nehézség az adózónak felróható, vagy annak elkerülése érdekében nem tett meg minden tőle telhetőt.

Az eljárásban további fizetési könnyítés engedélyezhető a beszedett helyi adóra, a magánszemélyek jövedelemadójának előlegére és a levont jövedelemadóra, továbbá a kifizető által a magánszemélytől levont járulékokra is. Emellett a pótlékok kiszabása is mellőzhető, ha az adóhatóság a fizetési könnyítést az adósságrendezési eljárás miatt engedélyezte.

Figyeljünk rá, hogy a természetes személyek adósságrendezési eljárásában 30 000 forint illetéket kell fizetni az alábbi esetekben:

 • a bírósági adósságrendezési eljárás kezdeményezésének illetékeként, ami azonban magában foglalja az egyezségkötési eljárás és a mentesítési eljárás illetékét is,
 • az adós vagy a hitelező által a bírósági adósságrendezési eljárásában az eljárás megszüntetése iránti kérelem illetékeként,
 • bírósági adósságrendezési eljárásában a mentesítő határozat hatályon kívül helyezése iránti kérelem illetékeként,
 • a bírósági adósságrendezési egyezség hatálya megszűnésének megállapítására irányuló kérelem, valamint bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodás hatálya megszűnésének megállapítására irányuló kérelem illetékeként,
 • természetes személyek adósságrendezési eljárásaiban hozott végzés elleni felülvizsgálat, illetve perújítás illetékeként,
 • bírósági adósságrendezési eljárásában az ügy érdemében hozott végzés elleni fellebbezés illetékeként.

15 000 forint illetéket kell fizetni:

 • bírósági adósságrendezési eljárásában az adósságtörlesztési határozat módosítása, valamint az egyezségmódosítás kezdeményezésének illetékeként,
 • bírósági adósságrendezési eljárásában benyújtott kifogás illetékeként,
 • bírósági adósságrendezési eljárásában az adós örököse (örökösei) jogutódként történő bevonása iránti kérelem illetékeként.

Az adósságrendezési nyilvántartásba történő bejegyzések törlésére irányuló kérelem illetékeként pedig 10.000 forint illetéket kell megfizetnünk.

Minden jog fenntartva –www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Ügyvitel Port
Teljeskörű bérszámfejtés és TB-elszámolás!
Megosztás

About Author

Comments are closed.