Adomány és támogatás kedvezménye

0

Nem mindenki tudja, de valamely közhasznú szervezetnek adott adomány után, a magánszemélyeket és vállalkozásokat különböző adókedvezmények illethetik meg.

Csökkentik az adózás előtti eredményt az adóévben, visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott következő támogatások:

 • a közhasznú szervezetnek a közhasznú tevékenysége támogatására,
 • a Magyar Kármentő Alap, a Nemzeti Kulturális Alap, Kárenyhítési Alap javára önkéntesen, nem jogszabályi kötelezés alapján vagy
 • a felsőoktatási intézménynek (fenntartójának) felsőoktatási támogatási megállapodással,
 • a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére alapítói vagy csatlakozói vagyonrendelés keretében, vagy a közhasznú tevékenysége támogatására nyújtott támogatás.

A nyújtott adomány alapján az adóalap-kedvezmény mértéke

 • a közhasznú szervezetnek (kivéve a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány) nyújtott támogatásnál a támogatás értékének 20 százaléka, tartós adományozási szerződésnél 40 százaléka,
 • a Magyar Kármentő Alapnak, a Nemzeti Kulturális Alapnak, a Kárenyhítési Alapnak nyújtott támogatásnál a támogatás értékének 50 százaléka,
 • a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi vagy egyházi fenntartásban lévő egyetemnek (fenntartójának) felsőoktatási támogatási megállapodással nyújtott támogatásnál a támogatás értékének 300 százaléka,
 • a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványnak a közhasznú tevékenységére nyújtott támogatásnál a támogatás értékének 20 százaléka, az alapítói vagy csatlakozói vagyonrendelés esetén 40 százaléka,
 • felsőoktatási intézmény felsőoktatási támogatási megállapodással történő támogatásánál a támogatás értékének 50 százaléka, de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.

Felsőoktatási támogatási megállapodás

Alapítóval vagy fenntartóval a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézmény alapítására, működésének biztosítására kötött, legalább három évre szóló megállapodás.

Mikor jogosult az adózó az adózás előtti eredmény csökkentésére?

Jó ha tudjuk, hogy az adózó az adózás előtti eredmény csökkentésére akkor jogosult, ha rendelkezik a közhasznú szervezet, a Magyar Kármentő Alap, a Nemzeti Kulturális Alap, az egyetem vagy fenntartója, a felsőoktatási intézmény, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással. Ami tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, a támogatás, juttatás összegét, célját.

A kedvezményt a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, és a fenntartásukban működő egyetemek támogatása esetében az erről szóló törvény hatálybalépése napját (2021.05.01.) követő ügyletekre lehet alkalmazni.

Az adomány összege – az előzőek szerinti csökkentő tétel mellett – elismert költség az adóalapnál. Azaz nem kell azzal megnövelni az adózás előtti eredményt, ha az adományozó rendelkezik az adományban részesülő szervezet igazolásával, amelyet az adóalap megállapításához állítottak ki.

Felsőoktatási intézmények számára elismert költség

2021. június 10-től a felsőoktatási támogatási megállapodás alapján a felsőoktatási intézménynek visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatások, juttatások, térítés nélküli eszközátadások, térítés nélküli szolgáltatásnyújtások összege mellett az intézmény fenntartójának nyújtott – előzőek szerint meghatározott – ingyenes juttatások összege is elismert költség:

 • a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költség továbbá
 • a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványnak alapításkor vagy csatlakozáskor rendelt vagyon átadása kapcsán az adózás előtti eredmény terhére elszámolt összeg, továbbá
 • a visszafizetési kötelezettség nélkül adott adomány, juttatás,
 • térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke,
 • térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, valamint
 • az e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó, ideértve azt az esetet is, ha a közfeladatot ellátó közérdekű alapítvány részére a vagyont, juttatást, átadást, szolgáltatást nem az alapító, csatlakozó, hanem harmadik személy juttatja és harmadik személy juttatását az alapító, csatlakozó sajátjának ismeri el.

Forrás: 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról, NAV
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Megosztás

About Author

Comments are closed.