A felmondási idő

0

Előfordulhat olyan eset, amikor dolgozónk munkaviszonya bizonyos ok, körülmény miatt véget ér. Ennek számos formája lehetséges, de mindegyiknek megvannak a maga törvényi feltételei és szabályai, illetve lesznek olyan esetek is, amikor dolgozónk plusz díjazásra lesz jogosult munkaviszonyának megszűnése, illetve megszüntetése okán. Cikkünkben összefoglaljuk, hogy mennyi lehet a felmondási idő, s ezen időtartam alatt mennyi időre mentesülhet dolgozónk a munkavégzési kötelezettsége alól, illetve ezen időszak alatt milyen díjazásra lesz jogosult.

Mikor kezdődik a felmondási idő?

A felmondási idő legkorábban a felmondás közlését követő napon kezdődik. Ne felejtsük el, hogy a munkáltató felmondása esetén a felmondási idő legkorábban az alábbiakban meghatározott tartam lejártát követő napon kezdődik:
a) a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év,
b) a beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség,
c) a hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság.

A fenti szabályt csoportos létszámcsökkentés esetén abban az esetben kell alkalmaznunk, ha a meghatározott körülmények a csoportos létszám-csökkentésre vonatkozó döntéséről a munkavállalónak adott tájékoztatás időpontjában fennálltak.

Mennyi a felmondási idő?

A felmondási idő törvény szerinti mértéke harminc nap. Azonban a munkaviszonyban eltöltött évek alapján a felmondási idő időtartama meghosszabbodik.

XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.

A munkáltató felmondása esetén a felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött

a) három év után öt nappal,
b) öt év után tizenöt nappal,
c) nyolc év után húsz nappal,
d) tíz év után huszonöt nappal,
e) tizenöt év után harminc nappal,
f) tizennyolc év után negyven nappal,
g) húsz év után hatvan nappal meghosszabbodik.

A felek ennél hosszabb, legfeljebb hat havi felmondási időben is megállapodhatnak.

A felmondási idő számítása szempontjából nem kell figyelembe vennünk azt az egybefüggően legalább harminc napot meghaladó tartamot, amelyre a munkavállalónkat munkabér nem illette meg, kivéve
a) a szülési szabadság és a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság, illetve
b) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság három hónapot meg nem haladó tartamát.

A felmondási idő a határozott idejű munkaviszony felmondással történő megszüntetése esetén legfeljebb a határozott idő lejártáig tart.

Felmentés a munkavégzés alól

A munkáltató felmondása esetén köteles a munkavállalót legalább a felmondási idő felére a munkavégzés alól felmenteni. A töredéknapot egész napként kell figyelembe vennünk.

A munkavégzés alól a munkavállalónkat a kérésének megfelelően, legfeljebb két részletben kell felmentenünk. A munkavégzés alóli felmentés tartamára a munkavállalónkat távolléti díj illeti meg, kivéve, ha munkabérre egyébként nem lenne jogosult.

A kifizetett munkabért visszakövetelni nem lehet, ha a munkavállalót a munkavégzés alól végleg felmentettük és a munkabér fizetését kizáró körülmény a munkavégzés alóli felmentés után következett be.

Legyünk figyelemmel a munkaviszony megszüntetésének törvényi szabályaira, valamint a szükséges adminisztrációt se feledjük!

Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Munkaidő-Nyilvántartás könnyedén!
Stabil, gyors, rugalmas, felhasználóbarát!

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Megosztás

About Author

Comments are closed.