A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok

0

A mai kialakult gazdasági helyzetben előfordulhat vállalkozásokkal sajnos az, hogy – a működésüket nem veszélybe sodorva – létszámcsökkentésen gondolkoznak. Nem árt tisztában lenni a csoportos létszámcsökkentés folyamatával, szabályaival, még akkor sem, ha ez a veszély minket szerencsére nem fenyeget.

Mi is minősül csoportos létszámcsökkenésnek?

Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a döntést megelőző félévre számított átlagos statisztikai létszám szerint

 • húsznál több és száznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább tíz munkavállaló,
 • száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább a munkavállalók tíz százaléka,
 • háromszáz vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább harminc munkavállaló

munkaviszonyát kívánjuk harmincnapos időszakon belül a vállalkozás működésével összefüggő ok miatt megszüntetni.

Vannak-e speciális esetei a létszámszámításnak?

Ha a vállalkozásunk fél évnél rövidebb ideje alakult, a korábban meghatározott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát az adott időszakra vonatkozóan kell megállapítani.

Amennyiben több telephelyünk van, a korábbi feltételek fennállását telephelyenként kell megállapítani azzal, hogy az azonos vármegyében (fővárosban) található telephelyek esetében a munkavállalók létszámát össze kell számítani. A munkavállalót azon a telephelyen kell számításba venni, amelyen a csoportos létszámcsökkentésről szóló döntés meghozatalakor irányadó beosztása szerint végez munkát.

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.

Hogyan kell tájékoztatnunk az üzemi tanácsot?

Amennyiben csoportos létszámcsökkentés végrehajtását tervezzük, kötelesek vagyunk az üzemi tanáccsal tárgyalni.

A tárgyalás megkezdését megelőzően legalább hét nappal az üzemi tanácsot írásban kell tájékoztatnunk a következőkről:

 • a tervezett csoportos létszámcsökkentés okáról,
 • foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban a tervezett létszámcsökkentéssel érintett, vagy
 • a foglalkoztatott munkavállalók létszámáról,
 • a létszámcsökkentés végrehajtásának tervezett tartamáról, időbeni ütemezéséről,
 • a kiválasztás szempontjairól, valamint
 • a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos (a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározottól eltérő) juttatás feltételéről és mértékéről.

A tárgyalásnak (a megállapodás érdekében) ki kell terjednie a csoportos létszámcsökkentés

 • elkerülésének lehetséges módjára, eszközére,
 • elveire,
 • következményeinek enyhítését célzó eszközökre, valamint
 • az érintett munkavállalók számának csökkentésére.

Milyen jelentési kötelezettségünk van még?

Kell-e tájékoztatni az állami foglalkoztatási szervet?

A tárgyalás során kötött megállapodást írásba kell foglalni és meg kell küldeni az állami foglalkoztatási szervnek.

A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről az állami foglalkoztatási szervet a felmondás vagy a jognyilatkozat közlését legalább harminc nappal megelőzően írásban tájékoztatja.

Mely adatokat kell közölni ?

Ennek során közölnünk kell a létszámcsökkentéssel érintett munkavállaló

 • azonosító adatait,
 • munkakörét, valamint
 • szakképzettségét.

Már most is látjuk, hogy milyen nagy adminisztrációval jár egy csoportos létszámcsökkentéssel kapcsolatos terv, de nincs még vége a felsorolásnak.

Milyen egyéb szabályok vannak még érvényben?

A csoportos létszámcsökkentés végrehajtásáról szóló döntésben meg kell határozni

 • foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban az intézkedéssel érintett munkavállalók létszámát, valamint
 • a csoportos létszámcsökkentés végrehajtásának kezdő és befejező időpontját vagy végrehajtásának időbeni ütemezését.

A csoportos létszámcsökkentés időbeni ütemezését harmincnapos időszakok alapján kell meghatározni. Ebből a szempontból a munkáltató döntésében meghatározott ütemezést kell irányadónak tekinteni.

A munkavállalók létszámát együttesen kell figyelembe venni, ha a munkáltató az utolsó munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől vagy megállapodás kötésétől számított harminc napon belül újabb, a munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatot közöl vagy megállapodást köt.

Amennyiben szükséges ezen döntést meghoznunk, az rendkívüli előkészületeket, adminisztrációt igényel, most már láthatjuk.

Fontos azt is megemlíteni, hogy véletlenül se keverjük össze a csoportos létszámcsökkentés fogalmát azzal, ha több dolgozó munkaviszonyát egyszerre szüntetjük meg, hiszen az még nem minősül csoportos létszámcsökkenésnek, ami például ugye statisztikai létszámadathoz kötött.

Minden jog fenntartva –www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Munkaidő-Nyilvántartás könnyedén!
Stabil, gyors, rugalmas, felhasználóbarát!

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Megosztás

About Author

Comments are closed.