Visszavásárolható-e az eladott ingatlan?

0

Előfordulhat, hogy a tulajdonos olyan helyzetbe kerül, hogy ingatlanát vagy más vagyontárgyát el kell adnia, de azt később vissza szeretné vásárolni. Ilyen esetekben biztosít lehetőséget a Polgári Törvénykönyv a visszavásárlás jogában való megállapodásra. Mit jelent a visszavásárlási jog? Milyen áron vásárolható vissza az eladott ingatlan?

A visszavásárlási jog

Előfordulhat, hogy az ingatlant vagy más vagyontárgyat (pl. gépjármű, egyéb értéktárgy) eladó tulajdonos a dolgot úgy adja el, hogy tudja, később vissza szeretné vásárolni. Ilyen esetben a dolog visszavétele érdekében visszavásárlási jog köthető ki. A visszavásárlási jog létesítéséhez a vevő és az eladó megegyezése szükséges. Tehát a tulajdonos a visszavásárlás jogát egyoldalúan nem kötheti ki, ahhoz a vevő beleegyezése szükséges.

Lényeges, hogy visszavásárlási jogot a vevő az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg megkötött megállapodással engedhet. A visszavásárlási jogról szóló szerződést írásba kell foglalni. Abban az esetben, ha az érintett dologról közhiteles nyilvántartást vezetnek, akkor a visszavásárlási jog e nyilvántartásba is bejegyezhető. Így például az ingatlanra vonatkozó visszavásárlási jogot az ingatlan-nyilvántartásba, a gépjárműre vonatkozót a gépjármű-nyilvántartásba lehet bejegyezni. Ennek azért van jelentősége, mert ha a visszavásárlási jogot a nyilvántartásba bejegyzik, akkor ez arra is vonatkozik, aki később szerez jogot a dolgon. Így, ha az ingatlant a vevő később továbbadja, akkor a visszavásárlási jogot az eredeti eladó a legújabb tulajdonossal szemben is gyakorolhatja.

Pénzügyi Szoftver, Kintlévőség-kezelés, Likviditás növelés

A visszavásárlási jog időtartama

Lényeges változás a 2014 előtti szabályozáshoz képest, hogy az új Polgári Törvénykönyv már nem korlátozza a visszavásárlási jog fennállásának időtartamát. A korábbi szabályok szerint visszavásárlási jogot legfeljebb 5 évre lehetett létesíteni, és ha a felek az időtartamról nem rendelkeztek, akkor 6 hónap elteltével automatikusan megszűnt. Ilyen korlátozást az új Polgári Törvénykönyv már nem tartalmaz. Így visszavásárlási jogot jelenleg akár határozatlan időre is lehet létesíteni. Ennek fényében különösen fontos, hogy a visszavásárlási jog létesítésekor a felek rendelkezzenek az időtartamról, vagy e jog megszüntetésének módjáról. Ennek hiányában a visszavásárlási jog határozatlan időre fog szólni, ami jelentős korlátozást jelenthet a tulajdonosnak.

A visszavásárolt dolog vételára

Visszavásárlási jog esetén az eladó a dolgot a vevőhöz intézett nyilatkozatával vásárolhatja vissza. Felmerül a kérdés, hogy milyen vételáron történhet a visszavásárlás? A vételárat a felek a visszavásárlási jog létesítéséről szóló megállapodásukban határozhatják meg. Visszavásárlási árként nem csak egy határozott pénzösszeg határozható meg, hanem a felek megállapodhatnak a kiszámítás módjában is. Érdemes arról is megállapodni, hogy a felek miként számolnak el az időközben bekövetkezett értéknövelő tényezőkkel (például a vevő által létesített beruházásokkal, felújítással) vagy az esetleges értékcsökkenéssel. Ha a vételárban a felek nem állapodnak meg, akkor a jogosult a visszavásárlás jogát a dolognak a visszavásárlási jog gyakorlásakor képviselt forgalmi értékével azonos vételáron gyakorolhatja.

Dr. Szabó Gergely
ügyvéd
– – – – – – – –
A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó céllal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.
A megbízható jogi képviselő
Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda
info@kocsis-iroda.hu
+36 (1) 266-6621, +36 (30) 692-9392
www.kocsis-iroda.hu, www.kocsisszabougyved.hu
Kövessen bennünket itt is: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Megosztás

About Author

Comments are closed.