Változik a háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj kezelése

0

2021 júliusától változik a háztartási alkalmazott bejelentése után fizetendő díj nyilvántartása. A díj összege nem változik, azonban innentől adóként kezelendő és az adózók közvetlenül is lekérdezhetik ennek egyenlegét.

A háztartási alkalmazottakat érintő változás

Változás lesz tehát 2021. július elsejétől, hogy a háztartási munkavégzés bejelentésekor fizetendő ezer forintos regisztrációs díjat adóként kezeli a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Ezt a díjat eddig a többi adónemtől külön tartotta nyilván a NAV, 2021. július elsejétől azonban ez a külön nyilvántartás megszűnik.

Ki minősül háztartási alkalmazottnak?

A háztartási alkalmazott, a háztartási munkát végző természetes személy, aki ezt a tevékenységét nem egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozóként végzi.

Háztartási alkalmazott foglalkoztatása esetén

a foglalkoztatónak be kell jelenteni az állami adóhatósághoz havonta vagy akár több hónapra előre a munkavégzés megkezdése előtt:

  • a foglalkoztató adóazonosító jelét,
  • a háztartási alkalmazott adóazonosító és társadalombiztosítási azonosító jelét, valamint
  • a tényleges foglalkoztatás kezdő napját.

A foglalkoztató ezen bejelentési kötelezettségét megteheti elektronikus azonosítását követő elektronikus kapcsolattartás útján, vagy az országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon is teljesíthet

Értelemszerűen a foglalkoztató a háztartási alkalmazott társadalombiztosítási azonosító jelének közlésére csak akkor köteles, ha azzal a háztartási alkalmazott rendelkezik, vagy jogszabály alapján rendelkeznie kellene.

Az adóhatóság részére teljesített bejelentés visszavonására és módosítására a foglalkoztató vagy a háztartási alkalmazott adatainak téves közlése, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén a bejelentést követő 24 órán belül van lehetőség.

Munkaidőkeret teljes körű kezelése.

A foglalkoztatót az adóhatósági nyilvántartásba vétel, regisztráció céljából a bejelentéssel érintett háztartási alkalmazottanként havonta 1000 forint összegű regisztrációs díjfizetési kötelezettség terheli. A regisztrációs díj összege független attól, hogy az adott hónapon belül hány napon történt a foglalkoztatás. A havi regisztrációs díj nem jár vissza akkor, ha a háztartási alkalmazott foglalkoztatására az adott hónapban nem kerül sor. Ennek az az oka, hogy a regisztrációs díj nem a foglalkoztatás közterhe, hanem a bejelentés és az ahhoz kapcsolódó kormányzati eljárás díja.

A foglalkoztató a regisztrációs díjat az állami adóhatóság által e célra rendszeresített fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel, vagy az állami adóhatóság ügyfélszolgálatain bankkártyával, vagy ha pénzforgalmi számlával rendelkezik, átutalással a bejelentés napját magában foglaló hónapot követő hó 12. napjáig fizeti meg.

A regisztrációs díj megfizetése társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságot nem keletkeztet.

A háztartási alkalmazott az őt megillető bevétel összegéről a bevétel megszerzése időpontjában igazolást kérhet a foglalkoztatótól. Ha a hónapban a háztartási alkalmazottat ugyanaz a foglalkoztató több napon is foglalkoztatja, a háztartási alkalmazott az igazolást az adott hónapban az utolsó munkavégzéssel töltött napon kérheti.  

Figyeljünk rá,

hogy a foglalkoztatott kérésére a foglalkoztató az igazolást havonta köteles kiállítani és kiadni. A foglalkoztató által kiadott igazolásnak tartalmaznia kell :

  • a háztartási alkalmazott részére teljesített kifizetés összegét,
  • a kifizetés időpontját, a hónap során munkavégzéssel töltött napok felsorolását,
  • a foglalkoztatás helyének címét,
  • a foglalkoztató és a háztartási alkalmazott aláírását is .

A foglalkoztató által kiadott igazolás bélyegzőlenyomat nélkül is érvényes.

Mire számíthatunk, ha elmulasztjuk a díj befizetését?

A bejelentési és regisztrációs díjfizetési kötelezettség elmulasztása esetén a foglalkoztató 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Így ennek elkerülése érdekében kiemelten figyeljünk ezekre. Továbbá a változás hatással lesz azokra az eljárásokra is, amikor a NAV egy döntésnél vagy igazolásnál figyelembe veszi az adótartozásokat. Így például a be nem fizetett díj után késedelmi pótlékot számít fel. A díjhátralék akadálya lesz a nullás adóigazolás kiadásának, köztartozásként csökkenti az esetlegesen kiutalható összeget, és végrehajtás is indítható miatta.

Forrás: 2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról és NAV

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Tárgyi eszköz szoftverrendszer, ami tud
Megosztás

About Author

Comments are closed.