Kötelezettségeink a NAV felé háztartási alkalmazott esetén

0

Ne feledjük, háztartási alkalmazott foglalkoztatása esetén a foglalkoztatónak több dolgot is be kell jelenteni az adóhatóságnak.

Háztartási alkalmazott foglalkoztatása esetén a foglalkoztató a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) havonta vagy több hónapra előre a munkavégzés megkezdése előtt minden esetben be kell jelentenie a foglalkoztató adóazonosító jelét, a háztartási alkalmazott adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét és a tényleges foglalkoztatás kezdő napját.

Háztartási alkalmazott bejelentésének módja

A foglalkoztatónak választási lehetősége van, hogy a bejelentési kötelezettségét milyen formában teljesítse.

A bejelentési kötelezettség teljesíthető:

a) elektronikus úton, a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül1 (ügyfélkapu) vagy
b) telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefon útján.

Fontos! A bejelentés papíron, postai úton vagy személyesen történő benyújtására nincs lehetőség.

BÉR és TB elszámolási Humánügyviteli Rendszer
XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.

Ügyfélkapun történő bejelentés

A foglalkoztató az ügyfélkapun keresztül abban az esetben teljesítheti a bejelentési kötelezettségét, ha előzetesen regisztráltatta magát az ügyfélkapu használata céljából. Annak érdekében, hogy a foglalkoztató elektronikus úton bejelentést tegyen, ügyfélkapu hozzáféréssel kell rendelkeznie. A hozzáférés létesítésével kapcsolatban a www.magyarorszag.hu, illetve a www.ekk.gov.hu honlapokon szerezhető be információ.

Telefonon történő bejelentés

A háztartási alkalmazott telefonon történő bejelentése a központi elektronikus szolgáltató rendszerben működő központi ügyfélszolgálat által fenntartott ügyfélvonalon (185-ös szám) keresztül történik. A bejelentéshez szükséges a bejelentő adóazonosító jelének megadása. A központi ügyfélszolgálat a bejelentést rögzíti, és a bejelentőt a bejelentés eredményéről tájékoztatja. A központi ügyfélszolgálat a bejelentett adatokat haladéktalanul továbbítja a NAV- hoz, és a bejelentett adatokat a bejelentést követő 5. év december 31-éig őrzi meg, azt követően törli azokat.

A bejelentés teljesítése, módosítása, visszavonása

2012. január 1-jétől a háztartási alkalmazott bejelentését több hónapra előre is teljesíteni lehet. Ebben az esetben a bejelentés időszakánál meg kell jelölni a bejelentés időszakának a kezdetét és a végét, ami eltérhet a foglalkoztatás időtartamától. Amennyiben a bejelentési időszak végeként megjelölt hónap eltelik, de a foglalkoztatás tovább folytatódik, akkor a bejelentést meg kell ismételni a foglalkoztatás továbbfolytatásának időszakára vonatkozóan is.

Havonta történő bejelentés

Havonta történő bejelentés esetén a háztartási munkára vonatkozóan teljesített bejelentés a bejelentés napját magában foglaló hónap utolsó napjáig terjedő időre vonatkozik. Ugyanazon foglalkoztatott következő hónapban történő ismételt foglalkoztatása esetén a bejelentést újra teljesíteni kell.

Például:

a foglalkoztató 2012. január 22-én háztartási alkalmazottat foglalkoztat, és ugyanezen személyt 2012. február 3-án is foglalkoztatja. A foglalkoztatónak a bejelentési kötelezettséget mind január, mind február hónapban teljesítenie kell.

A NAV felé teljesített bejelentést módosítani és visszavonni is lehet:

  • a bejelentő vagy
  • a háztartási alkalmazott adatainak téves közlése, illetve
  • a munkavégzés meghiúsulása esetén,

melynek megtételére a bejelentést követő 24 órán belül van lehetőség.

A bejelentés:

  • megtételére,
  • módosítására és
  • visszavonására

elektronikus úton történt bejelentés esetén a 12T1043H jelű bejelentő és változásbejelentő lap szolgál. Ezt az elektronikus adatlapot számítógépen kell kitölteni, és az ügyfélkapun keresztül kell elküldeni a NAV részére.

Az elektronikus adatlap kizárólag a NAV honlapjáról (http://www.nav.gov.hu) tölthető le. A telefonon történt bejelentés telefonos úton is módosítható. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NAV honlapján az adatlap, illetve a kitöltési útmutató újabb verziói jelenhetnek meg, ezért kérjük, hogy az adatlap kitöltése előtt a változásokat mindig szíveskedjék figyelemmel kísérni, és az adatlap legfrissebb verzióját használni!

Regisztrációs díjfizetési kötelezettség

A foglalkoztatót az adóhatósági nyilvántartásba vétel, regisztráció céljából teljesített bejelentéssel érintett háztartási alkalmazottanként havonta 1000 forint összegről regisztrációs díjfizetési kötelezettség terheli. A regisztrációs díj összege független attól, hogy az adott hónapon belül hány napon történt a foglalkoztatás.

Amennyiben például:

az egyik foglalkoztató a háztartási alkalmazottat havonta 1-1 nappal foglalkoztatja, a másik pedig egész hónapon keresztül, mind a két foglalkoztatónak meg kell fizetnie a havi 1000 forint regisztrációs díjat.

A regisztrációs díj megfizetése társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságot nem keletkeztet, és a háztartási munkára alkalmazott személy a Tbj. vonatkozásában nem minősül biztosítottnak. E jogcímen tehát egészségügyi szolgáltatásra jogosultnak sem minősül a háztartási alkalmazott.

A regisztrációs díjfizetés módja, határideje

A foglalkoztató a havi 1000 forint összegről regisztrációs díjat a NAV Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj bevételi számlára – 10032000-01076215 – történő készpénzfizetéssel, vagy az állami adóhatóság ügyfélszolgálatain bankkártyával, vagy ha pénzforgalmi számlával rendelkezik, átutalással a bejelentés napját magában foglaló hónapot követő hó 12. napjáig fizeti meg.

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Servantes Könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.