Termőföldön fennállt haszonélvezet megszűnése

0

A hétköznapi gyakorlatban gyakran előfordul, hogy termőföldön vagyoni értékű jog áll fent. Ha ez a jog törvényi rendelkezésből adódóan 2014. május 1-jén megszűnt, akkor néhány esetben lehetőség van illeték visszatérítést kérni.

Vagyoni értékű jog például a földhasználat, haszonélvezet, használat joga1.

Ha ez a jog

  • termőföldre vonatkozott, és
  • nem közeli hozzátartozó2 javára állt fenn3,

akkor 2014. május 1-jén a törvény erejénél fogva megszűnt4.

A jog megszűnése érintheti a megszerzéskor fizetett illetéket is, azaz illeték visszatérítésre van lehetőség. A visszatérítés feltétele, hogy a jog hamarabb szűnt meg, mint ahogyan azt a szerződő felek eredetileg elhatározták.

  • Ha a jog létrehozásakor előre meghatározták annak időtartamát5, akkor ez az időpont az irányadó. (Például 10 évre létrehozott haszonélvezet 5 évnél hamarabb szűnt meg.)
  • Ha a jog „bizonytalan” időre jött létre (például haszonélvezeti jog az adott személyt életének, házasságának vagy özvegységének ideje alatt illeti meg), akkor a jog fennállásának idejére vonatkozóan a jogszabály egy vélelmet állít fel. (Az erre vonatkozó szabályokat az illetéktörvény6 tartalmazza, de az érintettek tájékozódhatnak róla az illetéket megállapító határozatból, vagy az adó- és vámigazgatóság ügyfélszolgálatán.)

Ha a 2014. május 1-ei dátum a konkrét vagy vélelmezett időtartamok felénél hamarabbi, akkor kérhető a korábban megállapított illeték egy részének visszatérítése.

Fontos, hogy minden esetben legfeljebb annyi illeték téríthető vissza, amennyi a vagyoni érték idejéből még fennmaradt.

Ha az illetéket még nem fizették meg, akkor értelemszerűen az nem is jár vissza.

Az illeték visszatérítését célszerű az adóhatóság honlapjáról (www.nav.gov.hu /„Nyomtatványkitöltő programok” menüpont) letölthető „ITV” elnevezésű nyomtatványon kérelmezni.

——————

1 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 102.§ (1) bekezdés d) pont
2 Közeli hozzátartozók: házastárs, egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha-, a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha-, a nevelőszülő és a testvér
3 2014. április 30-án kellett fennállnia a vagyoni értékű jognak
4 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény
5 a vagyoni értékű jogot határozott időre kötötték ki
6 Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Forrás: NAV
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Online Munkaidő_nyilvántartás
XL IDŐ – Online Munkaidő-Nyilvántartás, Beosztás és Szabadság kezelés!
Megosztás

About Author

Comments are closed.