Táppénz számítási módjában történő változás

0

Az utóbbi években számos jelentős mértékű változás következett be a TB ellátások szabályozását illetően. A 2017-es évtől többek között a „kedvezményszabály” megállapítása változott, s ezzel ismét a táppénz naptári napi alap kiszámítását érintő törvényi módosítás történt. Cikkünkben a „kedvezményszabályt” érintő új szabályokat szeretnénk összefoglalni.

Kedvezményszabály 2017-ben

A 2017-es évben is a „kedvezményszabály” lényege, hogy ha a dolgozónk biztosítottnak minősül, s az irányadó időszakban azért nem rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel, mert legalább 180 napig egy másik társadalombiztosítási ellátásban részesült, abban az esetben a táppénz egy napi összegét úgy kell meghatároznunk, hogy az a lehető legkedvezőbb összegű legyen a dolgozónk számára.

2017. január 1-jétől az utolsóként megállapított társadalombiztosítási ellátás napi összegét kell figyelembe vennünk, ha ennek összege a tényleges jövedelem alapján kiszámított napi összegnél kedvezőbb. Tényleges jövedelem hiányában a szerződés szerinti jövedelem alapján megállapított napi összeget és a korábbi ellátás összegét kell összehasonlítanunk, s ez esetben is a kedvezőbb összegűt vehetjük figyelembe. Legyünk figyelemmel arra, hogy míg 2017. január 1-jét megelőzően az összehasonlítás alapja minden esetben a szerződés szerinti jövedelem volt, ezt követően már csakis legalább 30 napnyi tényleges jövedelem hiányában vehetjük ezt alapul.

Az utolsóként megállapított ellátásként a táppénzt, baleseti táppénzt, csecsemőgondozási díjat, és a gyermekgondozási díjat vehetjük figyelembe.

Fontos tudnunk, hogy az irányadó időszak a folyamatos biztosítás esetén az ellátásra való jogosultság első napján fennálló biztosítási jogviszony kezdetétől az ellátásra való jogosultságot megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszak. Az irányadó időszak kezdő napja azonban nem lehet korábbi, mint az ellátásra való jogosultságot megelőző naptári év első napja. Tehát ez lesz az az időszak, melyből a jövedelemadatokat figyelembe vehetjük.

XL IDŐ online munkaidő nyilvántartó rendszer
XL IDŐ Online Munkaidő-nyilvántartó Rendszer

Nézzünk egy példát a „kedvezményszabály” számítására vonatkozóan!

Dolgozónk jogviszonya: 2010. február 10-től folyamatosan fennáll. 2015. április 17-én született gyermekével 2015. április 17-től 2015. szeptember 28-áig csecsemőgondozási díjban, majd ezt követően gyermekgondozási díjban részesült 2015. szeptember 29-től 2017. április 17-éig.

Dolgozónk 2017. január 1-jétől ismét munkába állt, és 2017. április 20-ától keresőképtelenné válik, betegségi táppénz címen.

Az irányadó időszakban, vagyis 2016 január 1-jétől 2017. január 31-ig összesen 31 napnyi pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapot képező tényleges jövedelemmel rendelkezik. Ez összesen 166.500 Ft. Így a tényleges jövedelem alapján a táppénz egy napi összege: 5.370,97 Ft.

A jelenlegi keresőképtelenséget megelőzően, utoljára megállapított ellátás, vagyis a gyermekgondozási díj naptári napi alapja 5.000 Ft volt.

Legyünk figyelemmel arra, hogy a tényleges jövedelem alapján megállapított naptári napi alap magasabb, mint az utolsóként megállapított ellátás alapja, ezért tehát a jelenlegi táppénzt a tényleges jövedelem alapján kiszámított 5.370,97 Ft napi összeg figyelembe vételével kell megállapítanunk.

A 2017. január 1-jét megelőzően a tényleges jövedelem nem volt figyelembe vehető. A szerződés szerinti jövedelem alapján kiszámolt napi összeget és a korábbi ellátás összegét kellett összehasonlítanunk. A szerződés szerinti jövedelme alapján számított naptári napi alap 4.900 Ft lenne. Az így megállapított naptári napi alap összege azonban alacsonyabb, mint a gyermekgondozási díj alapja, ezért a korábban megállapított gyermekgondozási díj napi összege alapján állapítjuk meg a jelenlegi táppénz alapját. Ennek összege a jelenlegi példánknál maradva 5.000 Ft.

Az idei év a táppénz napi összegének megállapításával kapcsolatban is változásokat hozott, mely a „kedvezményszabályra” vonatkozik. Jó, ha tudjuk Társadalombiztosítási kifizetőhelyként működő munkáltatóként, hogy a „kedvezményszabály” új szabályai mellett számos törvényi változás is hatályba lépett 2017. január 1-jével, mint például a táppénz százalékos mértékének és a táppénz jogosultsági időtartamának megállapításához kapcsolódó szabályok.

Ne felejtsünk el körültekintően figyelemmel lenni arra is, hogy milyen jogosultsági feltételek esetén és milyen időtartamig számolhatjuk el az egyes TB ellátásokat!

Forrás:
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 48. §. (5) bek.; 39/A §. (2) bek.
217/1997. (XII. I.) Korm. rendelet (Vhr.) 1. §. (2) bek. c) pont

Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.