Tájékoztató a bejelentett részesedés fogalmának módosulásáról

0

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 4. § 5. pontja, mely a bejelentett részesedés fogalmi meghatározását tartalmazza, 2018. augusztus 25-i hatállyal módosult. A módosításokat jelen tájékoztatóban ismertetjük.

A további részesedések bejelentettként való kezelése

A 2018. augusztus 24-éig hatályos szabályok értelmében, amennyiben az adózó a belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben és külföldi személyben (kivéve az ellenőrzött külföldi társaságot) szerzett részesedés mellé további részesedést szerez, akkor e további részesedés csak akkor jelenthető be, ha az adózó az „alap” részesedés szerzését is bejelentette az adóhatósághoz.

A változás értelmében e feltétel a további részesedések vonatkozásában megszűnik, ami azt jelenti, hogy az utóbb szerzett részesedések már nem csak akkor jelenthetők be, ha az adózó a korábban megszerzett részesedését is bejelentette.

Ha például az adózó elsőként 5 százalékos mértékű részesedést szerez 2018. szeptember 1-jén az „X” Kft.-ben és e részesedésszerzését nem jelenti be 75 napon belül, akkor mindez nem akadálya annak, hogy a 2018. október 10-én megszerzett újabb, 30 százalékos mértékű részesedését 2018. december 24-éig bejelentse az adóhatóság felé. Amennyiben az adózó a bejelentés mellett dönt és 2020. március 1-jén nyereségjellegű különbözetet realizál az „X” Kft.-ben fennálló 35 százalékos mértékű részesedésének elidegenítésén, akkor a bejelentett részesedésnek minősülő 30 százalékos részre alkalmazhatja a Tao. tv. 7. § (1) bekezdés dz) pontja szerinti adóalap-csökkentő tételt.

A fentiekhez kapcsolódóan a Tao. tv. 29/A. § (63) bekezdésébe beiktatott átmeneti rendelkezés lehetőséget biztosít arra, hogy a 2017. december 31-ét követően szerzett további részesedéseket az adózók – erre irányuló választásuk alapján – akkor is bejelenthetik az új szabályok hatálybalépését követő 75 napon belül, vagyis legkésőbb 2018. november 8-ig az adóhatósághoz, ha egyébként a korábbi részesedésszerzésüket nem jelentették be. Így ha az adózó egy belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben vagy külföldi személyben elsőként megszerzett részesedését nem jelentette be, és 2018-ban ugyanebben a személyben további részesedést szerzett, akkor e további részesedést a fenti határidőn belül bejelentheti az adóhatósághoz akkor is, ha egyébként az annak megszerzésétől számított 75 nap már eltelt.

A határozatlan futamidejű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyek

Az ellenőrzött külföldi társaságban fennálló részesedések mellett a határozatlan futamidejű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyek sem jelenthetők be az adóhatósághoz.

A bejelentett részesedéssel érintett társaság átalakulása, egyesülése, szétválása

A szabályozás könnyítéseként a korábban már bejelentett részesedést nem kell újfent bejelenteni, ha az a belföldi jogi személy, vagy külföldi személy, amelyben a bejelentett részesedés fennáll, átalakul, egyesül, vagy szétválik. Ehhez kapcsolódóan a Tao. tv. 7. § (1) bekezdés dz) pontja szerinti korrekciós tételben rögzítésre kerül, hogy az egy éves tartási idő szempontjából az átalakulás, egyesülés, szétválás miatti kivezetés nem szakítja meg a tartási idő folyamatosságát.

A bejelentett részesedés egyéb szabályai tekintetében nincs változás, így például továbbra sem kell új bejelentést tenni abban az esetben, ha a korábban már bejelentett részesedés értékének százalékos mértéke nem változik, viszont a részesedés értéke növekszik; a bejelentésre nyitva álló jogvesztő határidő pedig továbbra is a szerzést követő 75 nap.

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Minden jog fenntartva – www.adosziget.huadosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

Okos Armada könyvelőprogram
Megosztás

About Author

Comments are closed.