Tagi munkavégzés szociális szövetkezeteknél

0

A tagi munkavégzés a szociális szövetkezetek egyik sajátos jogviszonya, amikor a közös termelésben való, a tagsági jogviszonyon alapuló közvetlen közreműködés valósul meg. Cikkünkben a tagi munkavégzés legfontosabb szabályait foglaljuk össze!

A szociális szövetkezetek célja, hogy a hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételeket teremtsenek, valamint szociális helyzetük javítását egyéb módon is elősegítsék.

A szociális szövetkezetek esetében a személyes közreműködés sajátos formája a közös termelésben való, a tagsági jogviszonyon alapuló közvetlen közreműködés, a tagi munkavégzés.

A tagi munkavégzés legfontosabb jellemzői

A tagi munkavégzés önálló, más munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó törvény hatálya alá nem tartozó jogviszony. Az elvégzett munka ellentételezése a tagi munkavégzés arányában részben vagy egészben a tagok által közösen megtermelt javak természetben történő átadásával is megvalósulhat.

A szociális szövetkezet a tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló tagjával a tagsági jogviszony fennállása alatt munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesíthet. Ha a szociális szövetkezet tagi munkavégzési jogviszonyban lévő tagja a tagsági jogviszonya fennállása alatt más foglalkoztatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít vagy tart fenn, e jogviszony tartama alatt a szociális szövetkezettel fennálló tagi munkavégzési jogviszonya szünetel.

Ki létesíthet tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyt?

Tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyt az a személy létesíthet és tarthat fenn

  • akit az állami foglalkoztatási szerv legalább három hónapja nyilvántart, vagy
  • aki legalább három hónapja közfoglalkoztatási jogviszonyban áll.

A szociális szövetkezet alapszabályának tartalmaznia kell

a) a tagi munkavégzési jogviszonyban álló tag által teljesítendő munkafeladatok meghatározását, az elvégzett munkafeladatok dokumentálásának módját, és
b) a munkafeladat teljesítéséhez igazodóan a szövetkezet által megtermelt javakból történő részesedés módjának és mértékének (ellenértékének) meghatározását.

A b) pont szerinti ellenértéket úgy kell meghatározni, hogy alkalmas legyen

  • a tag teljesítményének figyelembevételére és
  • a megtermelt javakból való részesedés teljesítménnyel arányos meghatározására.

Díjazás

A szociális szövetkezet tagja pénzbeli juttatást kaphat.

Jó, ha tudjuk, hogy az elvégzett munka díjazása a tagi munkavégzés arányában a tagok által közösen megtermelt javak átadásával is megvalósulhat.

XL IDŐ online munkaidő nyilvántartó rendszer
XL IDŐ Online Munkaidő-nyilvántartó Rendszer

Adózási szabályok

A szociális szövetkezet tagja által a tagi munkavégzés, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő tagja, a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének a nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő tagja által a személyes közreműködés ellenértékeként élelmiszer, a szociális szövetkezet, a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete és a közérdekű nyugdíjas szövetkezet tevékenységének eredményeként előállított javak vagy fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány formájában együttesen legfeljebb havonta a minimálbér összegét meg nem haladó értékben megszerzett bevétel, azzal, hogy a fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány formájában juttatott bevétel nem haladhatja meg a minimálbér 25 százalékát.

Amennyiben pénzbeli juttatást kap a szociális szövetkezet tagja, ezután nyugdíjjárulék levonása terheli.

Fontos tudnunk, hogy a szociális szövetkezet az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól a tagi munkavégzési jogviszony létrejöttét követő első évben teljes mértékben mentesül, a második évben az egészségügyi szolgáltatási járulék 25 százalékának, harmadik évben 50 százalékának, negyedik évben 75 százalékának, az ötödik évtől 100 százalékának megfizetésére kötelezett.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék különbözetét a foglalkoztatási programokkal kapcsolatos elkülönített állami pénzalap negyedévente megtéríti az Egészségbiztosítási Alap részére. Ezt a kedvezményt ugyanazon személy után egy időben csak egy szociális szövetkezet, továbbá ugyanaz a szociális szövetkezet ugyanazon tagja után csak egy alkalommal veheti igénybe.

Amíg a tagi jogviszony szünetel, addig a szövetkezet nem fizet egészségügyi szolgáltatási járulékot.

Négy évnél rövidebb időtartamú jogviszony esetén az egészségügyi szolgáltatási járulék kedvezményét a négy évből fennmaradó időszakra másik jogviszonyban érvényesíthetjük, a kedvezmény mértékének megállapításánál azonban figyelembe kell vennünk a korábbi tagi jogviszonyban érvényesített kedvezmény időtartamát.

A kedvezmény igénybevételéhez szükséges a tag nyilatkozata arról, hogy utána másik szociális szövetkezet nem érvényesít kedvezményt, vagy a megelőző négy év időtartamban mennyi időre érvényesítettek utána kedvezményt.

Igazolás kiadása

A szociális szövetkezetként ne felejtsünk el igazolást kiadni a tagi munkavégzési jogviszonyban álló tag részére, a tárgyévet követő év január 31-éig.

Nézzük meg, pontosan mit kell tartalmaznia a kiadott igazolásnak!

Fel kell tüntetnünk tehát:

  • a jogviszony időtartamát,
  • a nyugdíjjárulék alapját és összegét,
  • az egészségügyi szolgáltatási járulék összegét és az abból érvényesített kedvezményt.

Jó, ha tudjuk, hogy a jogviszony év közben történő megszűnése esetén ezt az igazolást soron kívül kell kiadnunk.

Ne felejtsük el a tagi munkavégzéshez kapcsolódó törvényi előírások, bevallási kötelezettségek és további adminisztrációs előírások betartását sem!


Forrás:
2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. tv. 1. számú melléklet 4.24. a) pont
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 14. § – 19. §
Minden jog fenntartva – www.adosziget.hu – adosziget@adosziget.hu

Feliratkozom az Adó Sziget szakmai hírlevélre

XL-Bérprogram és TB-elszámolási Rendszer 2024.
Megosztás

About Author

Comments are closed.